Ugrás a tartalomhoz

Talaj- és talajvízvédelem

Dr. Horváth Erzsébet (2011)

In situ talajtisztítási eljárás

In situ talajtisztítási eljárás

Az in-situ eljárások akkor alkalmazhatók, ha azt a hidrogeológiai körülmények megengedik, továbbá ha a kezelendő területnek és az azokon lévő létesítményeknek a kárelhárítási tevékenység ideje alatt is el kell látni eredeti funkciójukat (pl. közút, vasút, repülőtér, gyárterület, raktár.)

Talajlevegőztetés a CARO GmbH módszerrel

Az eljárás kizárólag a talajvíz feletti zónában lévő illékony szénhidrogének kilevegőztetésére szolgál. A feltárás során behatárolt szénhidrogén típusú szennyeződést levegőztető és elszívó „lándzsák” segítségével távolítják el. A rendszer mozgatását szívó-nyomó ventilátor egységek végzik. A 4.4. ábrán látható, hogy a szívóág a szennyezés fölött, míg a levegőztető ág a szennyezés alatt helyezik el. A szennyezett területet takaró fóliával védik a csapadékvíztől. Az elszívott levegőt bioszűrőn, majd aktívszén szűrőn vezetik keresztül.

4.4. ábra - Talajlevegőztetés a CARO eljárással

Talajlevegőztetés a CARO eljárással


Vízfázis tisztító eljárás a SCHÜRFAG GmbH módszerével

A 4.5. ábrán bemutatott eljárást akkor alkalmazzák, ha a talajvíz csak oldott szénhidrogén-szennyezést tartalmaz. Az eljárás lényege, hogy a szennyezett talajvíz nyugalmi szintje alá szívókutat, illetve nyelőkútsort telepítenek. A szívókútból kitermelt szennyezett talajvizet vas és mangántalanítón, majd egy bioreaktoron vezetik keresztül. A bioreaktorból távozó vizet különböző vegyszerek hozzáadása után a nyelő kútsoron keresztül visszanyomatják a talajba. A cirkuláció a víz és a talaj teljes, vagy igény szerinti megtisztításáig tart. Ha a talajvíz felszínén úszó olajfázis van, akkor egy fáziselválasztó rendszer közbeiktatása is szükséges. Hasonló rendszert használ számos magyarországi kármentesítő cég is.

4.5. ábra - Nyelőkutak elhelyezése a SCHÜRFAG eljárás során.

Nyelőkutak elhelyezése a SCHÜRFAG eljárás során.


Szénhidrogénnel szennyezett talajok kezelése land-farming(BIOKÖR) eljárással

Az eljárás a felszín közeli talajrétegek megtisztítására alkalmazható, 5000 mg/kg szennyezettségi határértékig. A kezelendő területet (ősszel vagy kora tavasszal) 30–50 cm mélységű szántással fellazítják, N, P, K és a nyomelem tartalmú műtrágyát, szükség esetén helyszínen szaporított oltóanyagot juttatnak ki, majd boronálják. Május-június időszakában történik a fedő növényzet telepítése. A pillangós növényfaj kiválasztása a szennyezés mértékétől függ. Magasabb szennyezettségi koncentrációk esetében kétéves pillangósok kerülnek előtérbe. A technológiai folyamat a pillangósok beszántásával fejeződik be (4.6. ábra).

4.6. ábra - A BIOKÖR land-farming eljárása.

A BIOKÖR land-farming eljárása.


Enzimkatalitikus eljárás (ELGOSCAR INTERNATIONAL Kft. módszere)

Hadiipari tapasztalatok alapján amerikai kutatók dolgozták ki egyes szennyezők enzimkatalizált dekontaminálását. Az ELGOSCAR INTERNATIONAL Kft. az USA-ból beszerzett enzimek segítségével a kőolaj származékok lebontását tudta megvalósítani in situ körülmények között, sőt klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok kármentesítése területén is jó eredményeket ért el. Az ELGOSCAR technológia sémájának elvi energia diagramját a 4.7. ábra mutatja.

4.7. ábra - Az enzim katalitikus reakciók szabadenergia változásai, elvi ábra.

Az enzim katalitikus reakciók szabadenergia változásai, elvi ábra.


Az enzim katalizálta folyamatok előnye a nagy reakciósebesség, az enzim a baktériumokkal szemben toxikus vegyületekre nem érzékeny, a hatása független a lebontandó szerves anyag koncentrációjától, a konkurens baktériumok nem rontják le egymás hatékonyságát, nem történik baktérium mutáció és tápanyag adagolás sem szükséges. A művelet elvileg ex situ is kivitelezhető.