Ugrás a tartalomhoz

Talaj- és talajvízvédelem

Dr. Horváth Erzsébet (2011)

Bevezetés

Bevezetés

A környezetmérnöki alapkurzuson a Talaj- és talajvízvédelem című tantárgy keretében részletesen tárgyalásra kerültek a mezőgazdasági, a biológiai, valamint a fizikai-kémiai talajremediációs módszerek. A kárelhárítás biológiai, fizikai és kémiai elveken nyugvó technológiáit vertikális, vagyis különböző műveleti elemekből álló rendszerként ismertettük. Technológiai ábrákkal illusztrálva kellő résztelességgel kerültek tárgyalásra az egyes mentesítési megoldások. A tantárgy tananyagát a „Talaj- és talajvízvédelem műszaki módszerei” című elektronikus jegyzet tartalmazza.

A környezetmérnöki mesterkurzuson a minőségi oktatást segítő tananyagfejlesztés keretében került kidolgozásra a „Talaj- és talajvízvédelem fizikai kémiai módszerei” című elektronikus jegyzet. Mivel a kárelhárítási technológiák alapvetően a szennyezések talajjal és a vízzel való reakcióinak ismeretén, a szennyezés terjedést befolyásoló folyamatokon, valamint a technológiát felépítő műveleteken alapulnak, ennek az anyagnak a gerincét is ez az ismeretanyag képezi.

Fontosnak tartottam a szennyezők és a környezeti elemek közötti reakciók részletes tárgyalását, hiszen ezek megértése nélkül sikeres kármentesítés nem tervezhető. Mivel a kármentesítésnek gazdasági és társadalmi aspektusai is vannak, az EU direktívák ismertetését szintén lényegesnek tartottam. A kárelhárítási technológiák az alapkurzust segítő tananyaggal ellentétben művelet központúak. Az ábrák és az adatközlő táblázatok tekintetében a „kevesebb több” elvet követtem reménykedve abban, hogy a törzsanyag egy-egy jól definiált része kibontható a doktori iskolák kurzusain is. Törekedtem ugyanakkor arra, hogy egyéni tanulási rendszer szerint is érthető és elsajátítható legyen a tananyag.

Veszprém, 2010. november

Horváth Erzsébet