Ugrás a tartalomhoz

Vegyipari folyékony hulladékok

Dr. Kurdi Róbert (2011)

1. fejezet - Vegyipari hulladékok

1. fejezet - Vegyipari hulladékok

1.1 Bevezetés

A klasszikus fizika egyik alapvető igazsága a megmaradási törvény, vagy ismertebb nevén a termodinamika első törvénye. Ennek értelmében a teljes hulladékmentes technológia megvalósítása elvileg lehetetlen feladat, azonban az korántsem mindegy, hogy kiindulási anyagokból milyen mértékben „gyártunk” hulladékot. Léteznek olyan „elavult” vegyipari technológiák, melyekben a főtermék kitermelése csak pár százalékos, de a melléktermék hasznosításával a hulladék mennyisége drasztikusan csökkenthető. A technológiai folyamatokban felhasznált oldószerek olyan folyamatokban ahol ezeknek a regenerálása nem megoldott ott hulladéknak, megsemmisítésre ítélt anyagnak tekinthetők, szemben azokkal a technikákkal ahol a regenerálás már megoldott.

A környezetvédelem különféle iparágakra különféle hatást gyakorolhat. Vannak olyan iparágak melyeket inkább a környezetbarát kategóriába sorolnak, a vegyipar azonban a hagyományos értelemben környezetszennyezésre inkább hajlamos iparnak számít. Az Európai Unióhoz való csatlakozással a környezet védelme minden hazai vállalkozásnak kötelező. A környezetünk pozitív irányban történő változásának vannak nyertesei, akik előnybe kerülnek és vannak költségviselői is.

1.1. táblázat - A környezetvédelem ágazati eltérései 1

A környezetvédelem költségeinek főbb viselőiA környezetvédelem pozitív hatásainak elsődleges élvezői
VegyiparTurisztika, idegenforgalom
EnergiaiparEgészségügy
KözlekedésiparBank és biztosítás szolgáltatók
KohászatOktatás
BányászatKözigazgatás

A vegyipar számára a környezetvédelmi előírások nagyon szigorúak, jelentősen növelik a termelési költségeket, kiadásokat, melyek a technológiák fejlesztését vonják maguk után.

Fontos szempont, hogy a vegyiparral szemben olyan követelményeket fogalmaznak meg, amelyek rákényszerítik a gyártókra a környezetbarátabb termékek előállítását illetve a nem környezetbarát termékek lecserélését. Erre példa a nemrégiben kifejlesztett a természetben lebomló a műanyag zacskók esete is.

A vegyipar ilyen irányú fejlesztése (technológiák és termékek fejlesztése) a környezetvédelem szempontjából pozitív irányú változásokat von maga után. A technológiák fejlesztése, korszerűsítése következtében csökken a felhasznált anyagok mennyisége és ezeket kisebb energiával tudják átalakítani termékké, az előállított termékek és a keletkezett hulladékok pedig kevésbé lesznek szennyezőek a természet és az emberi társadalom számára.

A vegyipari ágazat szempontjából ezek a változások nem segítették a fejlődést, a vegyipar növekedését. Addig, amíg mindkét fél, a társadalom és az ipar szempontjából nem kifizetődő a változás addig hiába várjuk azokat a fontos hulladékmentesítési eljárások kidolgozását, mint az alumínium gyártás során keletkező vörösiszap feldolgozás, vagy a barnaszenek kéntartalmának felhasználása kénsavgyártási nyersanyagként. Ilyen eljárások eredményeként a vegyipar jóval drágábban tudna a nátrium-hidroxidot visszanyerni, vagy a kénsavat előállítani és a technológiákban újrahasználni. Viszont ezzel csökkentené a lehetőségét egy esetleges környezeti katasztrófa kialakulásának. A költségnövekedéssel járó technológiai innováció nem érdeke még a vegyipari vállalatoknak, pedig a környezetvédelemnek mindenki számára fontos ügynek kell lennie.

A US National Council Policy Division 1996-ban egy tanulmányban2 közzétette, hogy milyen kapcsolatot kell kialakítani a gazdaságnak a környezetvédelmi célok és a technológia nyújtotta lehetőségek közt. Az összeállítás a vegyiparral, vegyi anyagokkal kapcsolatban a következő környezetvédelmi feladatokat sorolta fel:

  • a vegyiparban keletkező termékek, a különféle technológiai folyamatok során képződő hulladékok környezeti hatásainak felmérése (a káros környezeti hatások elkerülése vagy az esetlegesen bekövetkező környezeti katasztrófák felszámolásának érdekében ismerni kell az anyagok és a környezet közti kölcsönhatásokat)

  • olyan technológiák kidolgozása a vegyiparban melyekkel a környezetterhelést csökkenteni lehet (új, környezetbarát technológiák kidolgozása vagy a jelenlegi technológiák környezeti hatásainak csökkentése és az eddig vagy ezután keletkező hulladékok megfelelő kezelése, felhasználása)

  • jobban meg kell értenünk a természetben lejátszódó kémiai és biokémiai folyamatokat (pontosan meg kell határoznunk azokat a paramétereket amelyek szerint a környezet állapot folyamatosan megfigyelhetjük)

Magyarországon a jelenlegi gazdasági helyzetben és az ismert technológiai feltételek mellett a legfontosabb feladat a vegyipar számára a termelési hulladékok csökkentése.