Ugrás a tartalomhoz

Vegyipari folyékony hulladékok

Dr. Kurdi Róbert (2011)

3.2 Vegyipari hulladékok átmeneti tárolása

3.2 Vegyipari hulladékok átmeneti tárolása

Jelenleg részletes előírások csak a veszélyes termelési hulladékok gyűjtőhelyének kialakítására vannak (102/1996. /VII.12./ Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról), ahol a hulladék legfeljebb egy évig tárolható.

A veszélyes vegyipari hulladékok tárolását rendszerint átmeneti tárolásban oldják meg, ha nem áll rendelkezésre hasznosítási vagy ártalmatlanítási eljárás. Szintén ezt a tárolási módot kell alkalmaznia abban az esetben, ha az ártalmatlanító létesítmények (hulladékégetők) ideiglenes kapacitás hiánnyal rendelkeznek. A jelenlegi hazai szabályozás alapján az átmeneti tárolás időtartama szakaszosan van szabályozva és legfeljebb 3 évig tárolható a veszélyes hulladék. A fentiekben részletezett kormányrendelet szabályozza az átmeneti tárolók kialakításának lehetőségeit és működési feltételüket. Az egyik legfontosabb szabályozás, hogy a létesítés környezeti hatásvizsgálat köteles, ipari övezetben vagy külterületen létesíthető.

Az átmeneti tároló létesülhet csak az adott ipari üzem hulladékainak tárolására, de lehetséges több ipari létesítmény hulladékainak együttes tárolása, ekkor a tárolót körzeti átmeneti tárolónak is nevezhetjük. A telephelyen nem csak a tárolásra van lehetőség, de bizonyos előkezelési munkálatok is megtörténhetnek, természetesen amennyiben ez hatóságilag engedélyezve van. Ebben az esetben tároló-előkezelő telephelyről beszélünk.

A következő ábrákon bemutatjuk az átmeneti tárolás technikáit hordós és ömlesztett tárolás esetében. A vegyipari hulladékok tárolásánál nagyobb jelentősége van a hordós tárolásnak, hiszen fokozott figyelmet kell szentelni a szelektív hulladékgyűjtésnek és tárolásnak az esetlegesen bekövetkező (szabályozhatatlan) kémiai reakciók meggátolásának érdekében. A technológiai folyamatok mindkét esetben hasonlóak, kezdődik a beszállítással, majd a beérkező hulladékok vizsgálata és átvétele történik, majd a megfelelő helyre szállítják telephelyen belül. Ezután beszélhetünk tényleges tárolásról, ami a kiszállítással és az átadással fejeződik be.

3.1. ábra - Vegyipari hulladékok hordós tárolása

3.1 ábra. : Vegyipari hulladékok hordós tárolása


3.2. ábra - Veszélyes (vegyipari) hulladékok ömlesztett átmeneti tárolása

3.2 ábra. : Veszélyes (vegyipari) hulladékok ömlesztett átmeneti tárolása