Ugrás a tartalomhoz

Vegyipari folyékony hulladékok

Dr. Kurdi Róbert (2011)

Vegyipari folyékony hulladékok

Vegyipari folyékony hulladékok

Dr. Kurdi, Róbert


Tartalom

1. Vegyipari hulladékok
1.1 Bevezetés
1.2 Hulladékok a vegyiparban
1.3 A vegyiparban alkalmazott hulladékcsökkentési stratégiák
1.4 Hulladékcsökkentés meglévő vegyipari üzemek, gyárak esetében
1.4.1 Reaktor:
1.4.2 Elválasztás és recirkuláció:
1.4.3 Hőcserélő hálózatok, energiahordozók és kiszolgálóközegek:
1.4.4 Raktárkészlet:
1.4.5 Nyersanyag helyettesítés:
1.4.6 Berendezések működtetése:
1.4.7 Hulladékok keletkezésének figyelése, kezelése, szelektív gyűjtésük:
1.5 Új üzemek tervezési feladatai, hulladékcsökkentési stratégiák
1.5.1 Termékkoncepció kialakítása
1.5.2 Laboratóriumi és félüzemi kísérletek, technológiai méretnövelés
1.5.3 Folyamattervezés
1.5.4 Szisztematikus stratégia az anyaghulladékok csökkentésére
1.6 Üzemi tapasztalatok szerepe a hulladékcsökkentésben
1.7 Zöld vegyipar: fenntartható fejlődés
2. Vegyipari tevékenységek hulladékkezelései
2.1 Elérhető legjobb technika alkalmazása az olefingyártásban 20
2.1.1 Bevezetés
2.1.2 Az ágazat főbb környezeti hatásai
2.1.3 Szennyezés megelőzés az olefingyártás során
2.1.4 Az energiahatékonyság kérdése
2.2 Nehézfémtartalmú szennyvizek, galvániszapok és anyalúgok kezelése
2.2.1 Ipari szennyvizek és anyalúgok krómtartalmának kezelése
2.2.2 Izopropil-alkohol visszanyerése oldószerhulladékból 24
3. Vegyipari hulladékok gyűjtése, szállítása
3.1 Vegyipari hulladékok szállítása
3.1.1 A termelőre, kezelőre vonatkozó szabályok:
3.1.2 Az átadóra vonatkozó szabályok:
3.1.3 A szállítóra vonatkozó szabályok:
3.1.4 Az átvevőre vonatkozó szabályok:
3.1.5 A hatóságok feladatai az adatszolgáltatásban
3.1.6 Veszélyes (vegyipari) hulladékok nyilvántartása
3.2 Vegyipari hulladékok átmeneti tárolása
4. A garéi hulladéklerakó története – a keletkezéstől a felszámolásig
5. A timföldgyártás hulladéka, a vörösiszap
5.1 Bevezetés
5.2 Timföldgyártás
5.2.1 Bayer-eljárás folyamata (5.1. ábra)
5.3 A vörösiszap jellemzése
5.4 Az ajkai lerakó:
5.5 A vörösiszap kezeléskor figyelembe veendő szempontok
5.6 A vörösiszap kezelési és hasznosítási lehetőségei
5.7 Vörösiszap lerakása
5.7.1 Nedves lerakás
5.7.2 Száraz lerakás
5.7.3 Félszáraz lerakás:
5.8 A vörösiszap szállítása
5.9 A vörösiszaptározók rekultivációja
5.9.1 A rekultiváció technológiája
5.10 A vörösiszap lehetséges felhasználási területei
6. Irodalomjegyzék

Az ábrák listája

1.1. Linnhoff hagymadiagramja
1.2. Az elválasztás szerepe a vegyipari hulladékok csökkentésében
1.3. Szisztematikus hulladékcsökkentési stratégia a vegyi üzemek és a vegyigyár szintjén
2.1. Olefingyártás folyamatábrája
2.2. A korábbi izocianát gyártás technológiai folyamatábrája (TDI – toluilén-diizocianát, DNT – dinitrotoluol, TDA – toluilén-diamin)
2.3. Integrált izocianát előállítás a BAYER AG vegyipari vállalatnál (TDI – toluiléndiizocianát, DNT – dinitro-toluol, TDA – toluilén-diamin)
2.4. BorsodChem Rt integrált környezetbarát technológiai megoldása (VCM – vinil-klorid monomer, TDI – toluilén diizocianát, MDI – metilén-difenil-diizocianát, DNT – dinitro-toluol, TDA – toluiléndiamin, DKE – diklór-etán, MDDA – metilén-difenil-diamin)
2.5. : A levegős kigőzölés folyamata mellékkondenzátorral
2.6. Izopropil-alkohol adszorpciója aktív szén rost tölteten
2.7. Izopropil-alkohol visszanyerése az idő függvényében különböző kigőzölési hőmérsékleten, 697 g/l kezdeti koncentráció, 1,5 dm3/min levegőáramlási sebesség és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett
2.8. Maximális izopropil-alkohol visszanyerés és az ehhez szükséges kigőzölési idő a kigőzölési hőmérséklet függvényében, 697 g/l kezdeti koncentráció, 1,5 dm3/min levegőáramlási sebesség és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett
2.9. Izopropil-alkohol visszanyerése az idő függvényében különböző levegőáramlási sebességek esetén, 697 g/l kezdeti koncentráció, 60 oC-os kigőzölési hőmérséklet és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett
2.10. Maximális izopropil-alkohol visszanyerés és az ehhez szükséges kigőzölési idő a lebegő áramlási sebességének függvényében, 697 g/l kezdeti koncentráció, 60 oC-os kigőzölési hőmérséklet és -10 oC-os kondenzátor hőmérséklet mellett
2.11. A kondenzátor hőmérsékletének hatása a maximális izopropil-alkohol visszanyerésére és az ehhez tartozó kigőzölési időre, 697 g/l kezdeti koncentráció, 60 oC-os kigőzölési hőmérséklet és 1,6 dm3/min levegőáramlási sebesség mellett
2.12. A várt és a tényleges izopropil-alkohol adszorpciós görbék összehasonlítása különböző kiindulási izopropil-alkohol koncentrációk esetén, 1,6 dm3/min levegő térfogatáram és 24 oC-os adszorpciós hőmérséklet mellett
2.13. A várt és a tényleges izopropil-alkohol adszorpciós görbék összehasonlítása különböző térfogatáramok esetében, 22 mg/dm3 izopropil-alkohol koncentráció és 24 oC-os adszorpciós hőmérséklet mellett
2.14. Az eredeti, illetve a regenerált aktív szén rost oszlopok izopropil-alkohol adszorpciós görbéi 22mg/dm3 kiindulási izopropil-alkohol koncentráció, 1,6 dm3/min levegő térfogatáram, 60 oC-os adszorpciós hőmérséklet és 24 órás adszorpciós idő mellett
3.1. Vegyipari hulladékok hordós tárolása
3.2. Veszélyes (vegyipari) hulladékok ömlesztett átmeneti tárolása
4.1. Garé földrajzi elhelyezkedése
4.2. A hulladéklerakó közvetlen környezete, forrás: Google Earth
4.3. Garé volt hulladéklerakó területe, forrás:Google Earth
4.4. A lerakó, Forrás: www.karotazs.hu
4.5. A lerakó, Forrás: www.humusz.hu
4.6. 2,4,5-T etanol, fenteracol
4.7. atrazine
4.8. Szakszerűtlen tárolás
4.9. A sérült hordók
4.10. Garé ideiglenes betonhordók, Forrás: www.humusz.hu
5.1. A Bayer eljárás sematikus ábrája
5.2. Egykamrás Dorr-ülepítő 29
5.3. Dorr-mosósor 29
5.4. Évente keletkező vörösiszap mennyiség (Forrás: CSIRO Document DMR-3608, May 2009)
5.5. Ajkai lerakók [Google Maps]
5.6. Nedves lerakás, Orissa, India
5.7. Száraz vörösiszap, Görögország/title>
5.8. Nagynyomású technológiai sor (Görögország)
5.9. Félszáraz tárolás, Damandjodi, India