Ugrás a tartalomhoz

Küzdősportok, küzdőjátékok

Morvay-Sey Kata (2011)

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

Páros küzdőjátékok

Páros küzdőjátékok

Páros küzdőjátékok állásban és egyéb kiinduló helyzetben

Kötélhúzás/Övhúzás/Húzd át!

Szükséges szerek, eszközök: 2 m hosszú, vastag kötél (kötélmászáshoz használt kötél)/övek/ugrókötél

Fejlesztő hatás: erő, egyensúlyérzék

Játszható csapatjátékként is.

Két, lehetőleg azonos súlyú és nemű játékos mindkét kezével megfogja az öv/kötél végét. A játékosok között egy vonalat jelölünk ki. Cél az ellenfelet az előre kijelölt vonalon áthúzni. A játékot az nyeri, akinek először sikerül a vonal mögé húznia társát.

Szabályok: Tilos leülni, a kötelet szándékosan elengedni, rángatni, illetve az ellenfélnek hátat fordítva húzni azt. Aki egyik lábával átlép az előre kijelölt vonalon, az veszít.

Változatok:

(1) A játék az előzőhöz hasonlóan zajlik, de a játékosok csak egyik (bal vagy jobb) kezükkel fogják meg a kötelet. Mögöttük 5-5 méterre egy-egy kislabdát (kézvédőt, babzsákot stb.) helyezünk el. Cél az ellenfél húzásával a tárgy megérintése a szabad kézzel. Az győz, akinek először sikerül megérinteni a kihelyezett tárgyat.

(2) A játék kiemelten fejleszti az egyensúlyérzéket, ha a játékosok egy-egy zsámolyon (padon) helyezkednek el. Cél vezényszót követően a másik játékos lehúzása kötél segítségével a földre. Aki először lép le a zsámolyról az veszít.

(3) A játék játszható két kötéllel/övvel is.

(4) Edzőtáborozások alkalmával játszható térdig érő vízben is, esetleg gumimatracon, csónakban, vízi biciklin ülve! (Horváth, 1994, 78. o.)

Húzd át a vonalon!/Húzd át a határon! (Varga, 1971, 233. o.)

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő (test-test elleni küzdelem)

A párok egymással szemben karnyújtásnyi távolságra egy kijelölt középvonalon helyezkednek el harántterpeszállásban. Kezüket keresztezve, szkander- vagy „herkules”-fogásban kulcsolják össze. A két játékos háta mögött, a középvonaltól 3-3 méterre egy-egy vonalat jelölünk ki. Feladat a vezényszót követően a másik áthúzása a vonalon. Az nyer, aki áthúzza társát a vonalon.

Szabályok: Tilos leülni, a fogást szándékosan elengedni illetve forogni, valamint a másikat hátralökni. Aki egyik lábával átlép az előre kijelölt vonalon, az veszít!

Korona (Lange–Sinning, 2007, 70. o.)

Szükséges szerek, eszközök: gumigyűrűk (páronként 2 darab), öv, kötél vagy szalag

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, erő, ügyesség

A párok egyik kezükkel a kötél két végét (öv/ szalag) fogva helyezkednek el egymással szemben harántterpeszállásban (támadóállásban). Fejükre egy-egy gumigyűrűt helyezünk. Cél a másik játékos húzása, utánaengedése abból a célból, hogy a korona leessen a fejéről.

Adott ideig játszható. (pl. 30 másodperc)

Szabályok: Tilos a másik érintése kézzel, lábbal! A szalagot elengedni tilos, mert sérülést okozhat!

Kuglidöntés (Lange–Sinning, 2007, 76. o.)

Szükséges szerek, eszközök: páronként 1 darab tekebábu

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, erő, ügyesség

A párok egy előre kijelölt területen belül helyezkednek el. Középen egy tekebábut helyezünk el. A pár két tagja megfogja egymás jobb (bal) kezét. A jelszót követően cél a társ mozgatása (húzás, utánaengedés) úgy, hogy az a bábuhoz érve ledöntse azt. Játszható úgy is, hogy több bábut helyezünk a talajra.

Medicinlabda-húzás/Zsámolyhúzás (Lange–Sinning, 2007, 77. o.)

Szükséges szerek, eszközök: páronként 2 darab nagy medicinlabda (zsámoly), kötél vagy öv

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, erő, ügyesség

A párok egy-egy medicinlabdán ülve, egymással szemben helyezkednek el. Egy kötél két végét mindkét kezükkel megfogják. Jelre megpróbálják a társ egyensúlyát megbontani és húzással, utánaengedéssel lekényszeríteni a labdáról. Különböző kiinduló helyzetekből játszatható, mint például hason fekvésből labdán.

Told át a vonalon!/Told át a határon!

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő (test-test elleni küzdelem)

A párok egymással szemben karnyújtásnyi távolságra a kijelölt középvonalon helyezkednek el támadóállásban vagy harántterpeszállásban. A játékosok szemből megtámasztják egymás vállát úgy, hogy egyik kezükkel belülről, másik kezükkel kívülről támasztanak. A két játékos háta mögött, a középvonaltól 3-3 méterre egy-egy vonalat jelölünk ki. Feladat a vezényszót követően az ellenfél áttolása a vonalon.

Szabályok: Tilos leülni, a fogást szándékosan elengedni illetve forogni, valamint a másikat előrerántani. Aki egyik lábával átlép az előre kijelölt vonalon, az veszít!

Változatok:

(1) Rák harc: A párok hátsó fekvőtámaszban („rák”) helyezkednek el. Cél a másik áttolása egy előre kijelölt vonalon. Ha valaki leérinti a fenekét, akkor veszített. Szabályok:Tilos a könyök támadása!

(2) Kiszorító: A párok bal (jobb) vállukat összeérintve térdelőtámaszban helyezkednek el. (Válluk közé tehetünk kispárnát a sérülés elkerülése érdekében!) Cél a másik kiszorítása a játéktérről. Pl. 4 méteres kör vagy 4 puzzle tatami (szőnyeg). Szabályok: A kezeknek és térdeknek végig a talajjal érintkezniük kell!

Húzd a karikába!/Húzd a körbe!

Szükséges szerek, eszközök: karika/vagy előre kijelölt, krétával felrajzolt kör

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, erő (test-test elleni küzdelem), illetve fogáskeresés.

Az ellenfelek a karikán kívül helyezkednek el karnyújtásnyi távolságra. A vezényszót követően megfogják egymás kezét (Herkules-fogás/szkanderfogás) és megpróbálják az ellenfelet a körbe húzni. Az veszít, aki belép a körbe.

Szabályok: A karikának mindig a két játékos között kell elhelyezkednie, ha valaki átugorja azt, akkor vissza kell térni a kiinduló helyzetbe.

Változatok:

Játszható együttes játékként is.

Told ki a körből! (Arday, 1977, 81. o.)

Szükséges szerek, eszközök: 5m-es előre kijelölt, krétával felrajzolt kör

Fejlesztő hatás: erő (test-test elleni küzdelem), térérzék illetve fogáskeresés

A párok a kijelölt 5 m-es körön belül helyezkednek el karnyújtásnyi távolságra. A vezényszót követően próbálják egymást megfogni és kitolni a körből. Akinek a körön kívül éri a talajt a lába, az kiesett.

Szabályok: Tilos leüléssel védekezni, ütni, rúgni. A passzivitást, mint például a körön belüli menekülést, futást büntetni kell.

Változatok:

(1) Egy karikában helyezkedik el az egyik játékos, a másik a karikán kívül. Cél a karikában álló játékos kitolása, kihúzása a körből minél rövidebb idő alatt. Cserével játszható, az nyer, aki rövidebb idő alatt tolta ki párját a körből.

(2) Told le a kendőről! Két játékos egy-egy kendőre (mini puzzle) áll, egymástól karnyújtásnyira. Cél a másik letolása a kendőről. Játszható húzás, tolás megengedésével is!

Sumo (Nagy, 2000, 173. o. alapján)

Szükséges szerek, eszközök: 5 m átmérőjű, előre kijelölt, krétával felrajzolt kör, tatami

Fejlesztő hatás: erő (test-test elleni küzdelem), térérzék, egyensúlyérzék, illetve fogáskeresés.

A párok (közel azonos súly, azonos nem) a kör közepén helyezkednek el egymással szemben. A vezényszót követően megpróbálják az ellenfelet a kijelölt területen kívülre juttatni (tolni, kontrolláltan lökni, lendíteni) illetve arra kényszeríteni (húzni, egyensúlyát dobással, lábfelkapással megbontani), hogy az ellenfél a két talpfelületén kívül más testrészével érintse a szőnyeget (kéz, térd, hát, fenék). Aki először kilép, illetve érinti a talajt a talpfelületén kívüli testrésszel, az veszít.

Szabályok: Tilos ütni, rúgni, passzívan kerülni a küzdelmet (pl. futás).

Változatok:

Mini grundbirkózás: Ebben az estben tatami nélkül játszhatjuk a játékot. A szabályok annyiban különböznek az előzőektől, hogy dobni nem szabad, de az ellenfél megemelése és 3 mp-ig tartó megtartása is győzelmet jelent a körön kívülre történő juttatás mellett.

Grundbirkózás: 5 m-es kör közepén helyezkednek el a párok, egymással szemben. A mérkőzés 2 percig tart. Cél az ellenfél körön kívül juttatása, melyért 1 pont jár, illetve pontot ér a másik megemelése. Ha 3 mp-ig sikerül az ellenfelet megemelni, akkor az tiszta győzelmet jelent, ha 2 mp-ig, akkor azért 2 pont jár. Tilos az ellenfelet rúgni, ütni, harapni, illetve leülni. Ezekért a szabálytalanságokért első esetben figyelmeztetés, második esetben pedig 1 pont jár az ellenfélnek. A mérkőzésidő letelte után az nyer, akinek több pontja van, ha pontegyenlőség áll fenn, akkor 1 perces hosszabbítás következik, ha ez alatt az idő alatt sem születik pont, akkor bírói döntés alapján hirdethetünk győztest.

Indiánszkander/Indiánbirkózás!/Ne vedd el a lábad! (Nagy, 2000)

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, erő

A párok egymással szemben helyezkednek el karnyújtásnyira bal (jobb) harántterpeszállásban úgy, hogy a külső talpéleiket szorosan egymás mellé helyezik. Az elöl lévő lábukkal megegyező kezüket szkanderfogással összefogják. A másik kezüket a testük mellé helyezik és a játék során nem használhatják.Vezényszóra cél az ellenfél egyensúlyi helyzetének megbontása.

Az veszít, aki valamelyik lábával (elöl vagy hátul lévő) ellép, elmozdul, illetve a két talpfelületén kívül bármilyen más testrészével érinti a talajt (kéz, térd). Játsszuk mindkét oldalra!

Szabályok: Tilos a test melletti kéz használata!

Mini lökdösődő/Ki az ügyesebb? (Kacsó, 1969, 19. o.)

Szükséges szerek, eszközök: használható szőnyeg, de nem szükséges

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, ügyesség

A párok guggolásban, egymással szemben helyezkednek el karnyújtásnyi távolságra. Karjukat mellső középtartásból könyökben behajlítva, tenyérrel a másik felé fordítják.

A vezényszót követően cél apró tenyérrel tenyérbe történő ütésekkel a másik egyensúlyi helyzetének megbontása.

Veszít, aki elmozdul a guggolótámaszból (elugrik), illetve aki bármilyen más testrészét a talajhoz érinti, mint a két talpfelület (térd, lábszár, kéz).

Szabályok: Tilos a másik kezére fogni, őt húzni, illetve folyamatos érintkezéssel a másik tenyerére nehezedni!

Változatok:

Szökdelő lökdösődő: A játék megegyezik az előbbiekben ismertetettekkel, de folyamatos szökdeléssel lehet haladni egy előre kijelölt területen (kör, négyzet). Ebben az esetben az veszít, aki leérinti a talajra bármely testrészét a talpakon kívül.

A szökdelő lökdösődő játszható együttes játékként is egy előre meghatározott területen belül (négyzet, kör alakú játéktér létszámtól függően). Ebben az esetben mindenki mindenki ellen játszik, a játék végén egy győztest hirdetünk. Fontos szabály, hogy hátulról tilos meglökni az ellenfelet!

Kézkihúzó/ Húzd ki a kezét!

Szükséges szerek, eszközök: használható szőnyeg, de nem szükséges

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, erő, ügyesség

A párok egymással szemben karnyújtásnyira egymástól, mellső fekvőtámasz helyzetben helyezkednek el. A vezényszót követően cél az ellenfél kezének kihúzása úgy, hogy a talpakon és tenyereken kívül az ellenfélnek valamilyen másik testrésze a talajra érjen (könyök, térd, mellkas).

Szabályok: Tilos letenni a térdet, illetve a csípő felemelésével a súlypontot hátrahelyezni!

Változat:

Nyakhúzás mellső fekvőtámaszban: a játék célja ugyanaz, mint az előző játékban, csak az ellenfél nyakának húzásával kell elérni az egyensúlyvesztést.

Vállérintő/Kézvívás/Kézérintő (Nádasi, 2001, 48. o.)

Szükséges szerek, eszközök: stopperóra

Fejlesztő hatás: reakciógyorsaság, akció (mozdulat-) -gyorsaság, távolságbecslés, szabad küzdőmozgás

A párok egymással szemben karnyújtásnyira egymástól, harántterpeszállásban helyezkednek el. A játékidő 30 másodperc. (Ez korosztálytól függően változtatható.)

Cél az ellenfél vállainak minél többszöri megérintése tenyérrel. Az előre kijelölt játékterületen belül – például 8 x 8 m-es négyzet – lehet küzdőmozgással mozogni, kitérni a támadások elől. A játék végén az nyer, aki többször érintette meg társa vállát adott idő alatt. Ezt a játékosok maguk számolják.

Szabályok: Fel kell hívni a nyitott tenyérrel történő támadásra a figyelmet. Ügyelni kell arra, hogy ne nyúljanak szembe! Védekezni csak elmozdulással lehet.

Később játszatható úgy is a védések és támadások egységének gyakoroltatása céljából, hogy csúsztató, söprő védéssel oldalra tenyérrel illetve leszorító, lenyomó védéssel lehet védeni a támadásokat.

Változatok:

(1) A játék úgy is játszatható, ha meghatározzuk, hogy csak elöl, vagy csak hátul lévő kézzel lehet érinteni a társ vállát.

(2) Övcsomóérintő: A játékszabályok megegyeznek az előbbivel, de az övcsomó megérintése a cél. Ezzel megoldható a hasra középmagasságban történő kéztámadások előkészítése.

(3) Kézérintő/kézvívás fekvőtámaszban: A párok egymással szemben karnyújtásnyira helyezkednek el fekvőtámasz helyzetben. Cél adott időn belül minél többször az ellenfél kézfejének nyitott tenyérrel történő megérintése. Ebben az esetben jelentős az egyensúlyérzéket fejlesztő hatás is.

Szabály: Tilos a térdet a talajra helyezni, illetve a csípőt felemelni!

(4) Labdavívás: (Nádasi, 2001, 48.o) A pár tagjai egy-egy gumilabdát tartanak a kezükben. Cél a kézben tartott labdával a társ testének megérintése. Érdemes meghatározni, mely testrészek érintése érvényes. Az nyer, aki adott idő alatt több találatot ér el.

Szabály: A támadás során a labdát folyamatosan fogni kell (nem lehet dobni), védekezni labdával a kézben lehet.

Újságpapír-küzdelem: (Lange–Sinning, 2007, 61. o.): A pár tagjai egy-egy hengerré összehajtogatott újságpapírt tartanak a kezükben. Cél a kézben tartott újsággal a társ testének megérintése. Az újsággal védekezni is lehet. Minden érintésért 1 pont jár. A játékot az nyeri, aki több pontot gyűjt. Játszható úgy is, hogy csak az előre meghatározott testrészek (kar, has) érintéséért jár a pont.

Lábvívás/Lábérintő

Szükséges szerek, eszközök: stopperóra

Fejlesztő hatás: reakciógyorsaság, akció (mozdulat-) -gyorsaság, távolságbecslés, szabad küzdőmozgás

A párok egymással szemben karnyújtásnyira egymástól, harántterpeszállásban/küzdőállásban helyezkednek el. A játékidő 30 másodperc. (Ez korosztálytól függően változtatható.)

Cél az ellenfél lábának, bokájának minél többszöri megérintése talppal. Az előre kijelölt játékterületen belül, például 8 x 8 m-es négyzet, lehet küzdőmozgással mozogni, kitérni a támadások elől, felemelni a lábat. A játék végén az nyer, aki többször érintette meg társa bokáját adott idő alatt. Ezt a játékosok maguk számolják.

Szabályok: Tilos a sípcsont, comb rúgása, a lábfej taposása!

Változatok:

Taposs, ha tudsz! A társak egymással szemben kartávolságra helyezkednek el és megfogják egymás azonos oldali kezét (csuklóját). Az nyer, aki adott időn belül többször tud ellenfele lábára lépni. A játékidő 30 másodperc.

Bokaütős: A játék során a játékosok megpróbálják kezükkel megérinteni a társ bokáját. Az a győztes, akinek adott időn belül ez többször sikerült.

Bal-jobb/Párbaj/Piros-kék/Egyes-kettes

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: választásos reakciógyorsaság, akció (mozdulat-) -gyorsaság, döntésgyorsaság

A játékosok egymással szemben helyezkednek el, karnyújtásnyira vállszélességnyi oldalterpeszben. A játékvezető bemondásának megfelelően kell az ellenfél vállát megérinteni a jobb/bal kéz nyitott tenyerével. Érdemes először kipróbáltatni lassan a játékot, majd egy próbajátékot követően pontra játszatni.

Cél a hangjelet követően minél gyorsabban a megfelelő kezet kiválasztva a társ vállának érintése. Mindig páros számú bemondásig játsszuk (pl.10 x).

A játék végén az nyer, akinek több pontja van.

Szabályok: Ha a játékos nem a megfelelő kezét emeli fel, akkor a másik játékos kap pontot. Ha mindkét játékos a nem megfelelő kezét emeli, akkor senkinek sem jár pont. Ha mindkét játékos megfelelő kezét emeli, akkor az a játékos kapja a pontot, aki gyorsabb volt, előbb érintette társa vállát. A pontokat a sportolók maguk számolják.

Változatok:

Ha már begyakoroltuk a játékot, akkor játszható úgy is, hogy a kezeket nem jobbnak, balnak, hanem kéknek és pirosnak, vagy egyes-kettesnek nevezhetjük el.

Természetesen lábbal ugyanígy játszható.

Ha haladókkal játszunk, akkor játszhatjuk úgy, hogy a kezeket jobb és bal néven, míg a lábakat egyes (bal láb), kettes (jobb láb) néven szólítjuk. Természetesen ebben az esetben előzőleg több gyakorlásra és az elnevezések egyértelmű meghatározására van szükség. Ennél a játéknál kiválóan gyakoroltatható a kéz-láb koordináció, illetve a jobb és bal félteke keresztadaptációja, hiszen az ingerek közötti idő csökkentésével illetve két bemondás együttes alkalmazásával ez kiválóan megoldható.

Reagálj gyorsan!

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: választásos reakciógyorsaság, akció (mozdulat-) -gyorsaság, döntésgyorsaság

Ez a játék nem tartozik a klasszikus küzdőjátékok közé, mégis szeretném bemutatni, mert kiválóan alkalmazható a mozdulatgyorsaság fejlesztésére.

Az 1-es játékos vállszélességű terpeszben, háttal helyezkedik el a 2-es játékosnak. 2-es játékos megérinti 1-es játékos karját vagy lábát, esetleg rövid időeltéréssel mindkettőt. Az 1-es játékos feladata, hogy minél gyorsabban hajtsa végre az érintett testrésszel az előre meghatározott feladatot. Ha a játékos nem megfelelő testrészével hajtja végre a feladatot, akkor büntetőpontot kap.

Kezdőknél alkalmazhatjuk kézérintés esetében az adott kar magas tartásba (mellső középtartásba) lendítését, a láb érintése esetén térdfelkapást.

Haladóknál már hagyatkozhatunk sportági technikára, hiszen már dinamikus sztereotipként automatizált a mozgás. Így kézérintésnél ütések vagy egyéb kéztechnikák, lábérintésnél pedig rúgástechnikák alkalmazhatók.

Természetesen a kiinduló helyzet is változtatható (például harántterpeszállás).

Szabályok: A gyakorlás elején izolált ingereket adjunk. Mivel tapintásra (érintésre) történik a válaszadás, ezért annak megfelelő erősségűnek, határozottnak kell lennie.

Csipeszszerző (Vincze Virgil karate szakedző alapján)

Szükséges szerek, eszközök: műanyag ruhaszárító csipeszek, 8 x 8 m-es terület

Fejlesztő hatás: akció (mozdulat-) -gyorsaság, ügyesség, kötetlen küzdőmozgás, fej-has magasság gyakorlása

A párok ruhájára 5-5 csipeszt csíptetünk. Az ellenfelek egy előre kijelölt területen (8 x 8 m) küzdőmozgással (esetleg futással) mozoghatnak. Cél a másik csipeszeinek megszerzése. A játékidő 2 percig, illetve addig tart, amíg a játékosoknak van csipesze. A játék végén az nyer, aki több csipeszt szerzett az ellenféltől.

A játék játszatható együttes játékként is.

Szabályok: Védekezni csak elmozdulással, kitéréssel lehet.

Változat:

Szalag/kendőszerző: A játékosok nadrágjába egy-egy szalagot fűzünk. Cél a szalag megszerzése. Játszható együttes játékként is! Illetve különböző szabályokkal, mint pl. ülésben a földharcküzdelem előkészítésére.

Piros pacsi/Piros pecsenye

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: akció (mozdulat) gyorsaság, reakciógyorsaság, támadás és védekezés

Az ellenfelek egymással szemben, karnyújtásnyira, vállszélességű oldalterpeszben helyezkednek el. 1-es játékos tenyérrel lefelé, 2-es játékos tenyérrel felfelé nyújtja könyökben hajlítva előre a kezét. 2-es játékos célja, hogy az 1-es játékos kézhátát megüsse, mielőtt az elhúzná a kezét. Ha sikerül megütni, következik a csere.

Változatok:

(1) A játék az előzőekhez hasonlóan zajlik, de a játékosok egyik kezüket tenyérrel felfelé, másik kezüket tenyérrel lefelé helyezik a másik tenyerébe. Így egyikkel támadnak, másikkal pedig védekeznek. Kiválóan fejleszti a védekezés és támadás egységének megértését, illetve szolgálja a megosztott figyelem fejlesztését.

(2) Játszatható úgy is, hogy hárman illetve többen állnak össze, ilyenkor ugyanúgy két ember játszik egymással, azonban a kezek a középvonalból oldalra helyeződnek, így megnő a periférikus látás és a bőrkontaktus (bőrérzékelés) jelentősége.

Botbirkózás (Bély–Janischné, 1963, 180. o. alapján)

Szükséges szerek, eszközök: páronként egy bot

Fejlesztő hatás: erő, fogásbiztonság

A pár tagjai egymással szemben terpeszállásban helyezkednek el, a botot mindketten, hajlított karral, vállszélességben fogják.

Feladat a bot egymás kezéből történő kicsavarása. Az győz, akinek előbb sikerül kicsavarni társa kezéből a botot.

Szabályok: Tilos leülni! A boton fogásváltást lehet végezni, lehet egymást húzni, tolni, botot csavarni, de lábra lépni nem!

Kakasviadal (Pásztory–Rákos, 1998, 181. o.)

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: test-test elleni küzdelem, egyensúlyérzék, ütközések

A párok egymással szemben, egyik lábukat a talajról felemelve helyezkednek el, karjukkal megfogják a pólójukat, vagy kezüket a testük mellé szorítják, könyökben behajlítva. Egy előre kijelölt területen játsszunk. Cél a másik vállal, oldallal történő lökése. Aki elveszíti egyensúlyi helyzetét és mindkét lábát egyszerre helyezi a talajra, illetve bármilyen másik testrészével érinti a talajt mint egy talpfelülete, az veszít.

Habszivacsharc

Szükséges szerek, eszközök: minden játékosnak 1 db habszivacs rúd, alacsony gerenda, pad, vonal vagy tatami

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, ügyesség, térérzék, küzdőképesség

A párok egymással szemben helyezkednek el egy alacsony gerendán (padon vagy esetleg vonalon), kezükben a habszivacs ütővel. A feladat, hogy az ellenfél testén minél több pontot érjen el a játékos anélkül, hogy ő lelépne a gerendáról/padról/vonalról. A játékidő 1 perc. Cél adott idő alatt több pont szerzése, mint amennyit az ellenfél szerzett. A játékos veszít, ha lelép a gerendáról/vonalról/padról.

Szabályok: Tilos arcot, fejet támadni!

Változatok:

(1) Játszható a játék úgy, hogy cél az ellenfél lelökése a szivacs segítségével a gerendáról.

A játék nehezíthető, ha az alátámasztási felület nagyságát csökkentjük (zsámoly, tornapad, gerenda, vonal).

(2) Játszhatjuk úgy is, hogy előre meghatározzuk, mely testrészek/pontok támadása ér pontot.

(3) Párnacsata: (Busch, 2006. 56. o.):

A játékosok egy-egy párnával (lehet ütőpárna is) a kezükben ülve, állva helyezkednek el egy alacsony gerendán (padon). A játék lényege, hogy társunkat a párnával történő támadásokkal lekényszerítsék a gerendáról.

(4) Labdacsata:

A játékosok egy-egy gumilabdával a kezükben ülve, állva helyezkednek el egy alacsony gerendán (padon). A játék lényege, hogy társunkat a labdával történő támadásokkal lekényszerítsék a gerendáról. Labdával csak labdát lehet támadni.

Küzdelem a pozícióért/Ki emeli fel a másikat? (Nagy, 2000, 171. o. alapján)

Szükséges szerek, eszközök: használható szőnyeg

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, fogáskeresés, erő, küzdőképesség, dobáshelyzetek kialakítása

A párok tagjai egymással szemben helyezkednek el küzdőállásban. Feladat a társ felemelése a talajról. Az a játékos nyer, aki ki tudja emelni társát úgy, hogy annak legalább egyik lába elemelkedik a talajról. Megfogható a társ dereka, csípője.

Érdemes egy előre kijelölt játékterületen játszani. Pl. 8 x 8 méteren.

Szabályok: Tilos leüléssel, ütéssel, rúgással védekezni, futva menekülni, illetve a területről kilépni!

Préselős játék/Fektesd hasra! (Nagy, 2000, 171. o. alapján)

Szükséges szerek, eszközök: használható tatami, de nem szükséges

Fejlesztő hatás: erő, küzdőképesség

A társak egymásnak háttal, nyújtott ülésben helyezkednek el. A hátukat egymásnak feszítik, karjaikat pedig könyökhajlatban összekulcsolják. A fogást elengedni nem szabad. Az nyer, aki az ellenfelét hasra tudja kényszeríteni, miközben a háttámasz megmarad.

Érints meg, ha tudsz!/Övcsomóérintő

Szükséges szerek, eszközök: stopperóra

Fejlesztő hatás: erő, izomérzékelés, erőközlés mértékének változása

A párok egymással szemben helyezkednek el küzdőállásban/harántterpeszállásban és két kezüket keresztezve, testük előtt előrenyújtva, könyökben enyhén hajlítva szkanderfogással összefogják. A játék célja a másik testének (felsőtestének/övcsomójának) minél többszöri érintése a kézháttal, adott időn belül. A játékot az nyeri, aki többször tudta társát érinteni.

A játékosok természetesen egy előre kijelölt területen mozoghatnak, de a fogást nem engedhetik el. Az erőközlés mértéke és iránya folyamatosan változik a játék alatt.

Változat:

Testrészpacsi (Lange–Sinning, 2007, 60. o.): A párok egymással szemben helyezkednek el támadóállásban, bal (jobb) kezüket összefogják. A szabadon maradó kezükkel előre meghatározott testrészeket kell megérinteni. Pl. comb, váll, felkar, fenék stb. Minden egyes érintésért 1 pont jár, a játék végén a több pontot szerző játékos nyer. Aki elengedi a fogást, az 1 pontot levon az eddig szerzett pontjaiból.

Játszható úgy is, hogy a különböző testrészek érintésénél más-más pontértéket adunk. Pl. a fejtető megérintéséért 3 pont, a mellkas érintéséért 2 pont, s az nyer, aki eléri az előre meghatározott pontértéket.

Feszítsd szét!

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő, küzdőképesség

A párok egymással szemben helyezkednek el vállszélességű oldalterpeszállásban. Az egyik játékos kezeit mellső középtartásba emeli, tenyereit egymás felé fordítja. A másik játékos kezeit szintén mellső középtartásba emelve és tenyereit egymás felé fordítva megtámasztja a kézhátát az ellenfél tenyerén. A játék vezényszóra kezdődik. Cél a másik tenyereinek szétfeszítése, illetve összeérintése. A játékot 15–20 másodpercig játszhatjuk. Ezután szerepcsere következik.

Szabályok: Nyújtott könyökízülettel játsszuk!

Változatok:

Egy kézzel is gyakoroltatható! (jobb és bal)

Zárd össze a lábad!

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő, küzdőképesség

A játékosok egymással szemben kis terpeszülésben helyezkednek el, kéztámasszal a hátuk mögött. Az egyik játékos nagy terpeszén belül helyezi el a másik játékos mindkét lábát. Lábukat úgy támasztják meg, hogy az egyik játékos belső bokája összeérjen a másik játékos külső bokájával. Jelre indul a játék. Az egyik tanuló igyekszik összezárni lábát, a másik viszont igyekszik ezt megakadályozni lábának feszítésével. A játékra 15–20 másodpercet adjunk.

Ezután a játékosok szerepet cserélnek.

Színfelismerő (Lange–Sinning, 2007, 59. o.)

Szükséges szerek, eszközök: különböző színű ruhacsipeszek

Fejlesztő hatás: távolságtartás, küzdőmozgás, ügyesség

Párok kialakítása után minden játékos egy csipeszt vesz ki a zacskóból úgy, hogy a másik ne lássa, milyen színű. Ezután minden játékos a póló hátrészén rögzíti azt. A játék vezényszóra indul, ekkor minden játékos igyekszik úgy mozogni küzdőmozgással az előre kijelölt játéktéren, hogy a párja ne tudja megmondani a csipesz színét.

Szabályok: Tilos hanyatt feküdni, leülni!

Szkander/Ki az erősebb? (Kis, 1972, 120. o.)

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő, erőközlés mértékének változása

A párok egymással szemben hason fekvésben helyezkednek el. Bal karjukat könyökben behajlítva és a talajon megtámasztva szkanderfogással összefogják. Másik kezükkel a talajon támaszkodnak.Jelre indul a játék, cél a másik kézhátának talajra érintése. A játék végén kéztartáscserével is végrehajtjuk a feladatot.

Változatok:

Lábszkander:

A párok tagjai egymással szemben gátülésben (hajlított ülésben) helyezkednek el úgy, hogy az elöl lévő térdüket behajlítják, karjukkal megtámaszkodnak a talajon a hátuk mögött. Lábaikat összetámasztják úgy, hogy a belső talpéleik és lábszáruk, térdük összeérjenek. Feladat a vezényszót követően a társ lábának talajra kényszerítése

Talp küzdelem (Gyimes, 2000. 31. o. alapján)

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő, egyensúlyérzék

A párok tagjai egymással szemben hajlított ülésben helyezkednek el, karjukat testük előtt összefonják, talpukat a talajon összetámasztják.

Adott jelre megemelik lábukat és megpróbálják társukat a hátára gördíteni.

Lábemelő harc (Gyimes, 2000. 31. o. alapján)

Szükséges szerek, eszközök: szőnyeggel fedett terület

Fejlesztő hatás: egyensúlyérzék, esés gyakorlása (esésbiztonság)

A játékosok egymással szemben helyezkednek el. Jobb lábukat társuk bal kezébe adják, szabad kezükkel a társ vállán támaszkodnak. A lábfogás lehetőleg bokánál történjen. Vezényszóra a társ lábának emelésével cél az ellenfél ledöntése.

Enyém a labda!/Labdaszerző (Busch, 2006. 51. o.)

Szükséges szerek, eszközök: medicinlabda (gumilabda), stopperóra

Fejlesztő hatás: erő

A párok egymással szemben állnak, két kezükkel megfogják a labdát. A vezényszót követően igyekeznek megszerezni a másiktól a labdát. Korosztálytól függően 15–30 másodpercig játszhatjuk.

A játékot különböző méretű (gumilabda, teniszlabda), súlyú (medicinlabda) labdákkal és különböző kiinduló helyzetekből (állás, ülés) játszhatjuk.

Ez a feladat jó előkészítője a test-test elleni küzdelemnek, hiszen a támadás nem a társ ellen, hanem a labda megszerzésére irányul.

Szabályok: Tilos karmolni!

Kincsessziget (Lange–Sinning, 2007, 66. o.)

Szükséges szerek, eszközök: szőnyegek, medicinlabda (gumilabda) páronként

Fejlesztő hatás: erő, gyorsaság, test-test elleni küzdelem

Páronként kisebb játékteret (küzdőteret) alakítunk ki (pl. 4 db tornaszőnyeg vagy 2 judo-tatami vagy 4 db puzzle tatami). A játéktér közepén egy medicinlabdát helyezünk el, a párok e területen kívül tartózkodnak. Vezényszóra indul a küzdelem, cél a labda megszerzése. Akkor tekinthető megszerzettnek a „kincs”, ha a játékos térdelőtámaszban a labda fölé tud helyezkedni és hasával a talajra szorítja a labdát. Ha az egyik játékosnak ez sikerül, akkor a másiknak 15–30 másodperce van (korosztálytól függően), hogy párját hátára kényszerítse és megszerezze a „kincset”. Játszható együttes játékként, ekkor nem párokat alakítunk ki, mindenki magának keresheti az ellenfelet. Több kincses szigetet építünk, mindenki futva közlekedik, és ha a játékvezető jelét hallja, megpróbál egy szigethez futni és kincset szerezni. Egy szigeten egyszerre csak ketten tartózkodhatnak. A játékot az nyeri, aki a legtöbb kincset szerezte.

Szabályok: Tilos ütni, rúgni, karmolni, gerincet feszíteni!

Állj fel, ülj le! (Lange–Sinning, 2007, 63. o.)

Szükséges szerek, eszközök:

Fejlesztő hatás: erő, egyensúlyérzék

A párok egymással szemben helyezkednek el, kezüket összefogják. Az egyik játékos hajlított ülésben, talptámasszal a talajon helyezkedik el. A másik játékos hajlított állásban áll, mindkettőjük egyik lábának ujjai összeérnek. A játék jelre indul, ekkor cél a másik játékos felemelése a talajról úgy, hogy eközben a saját lábak végig érintkezzenek a talajjal.

Az a játékos, aki ül, megpróbálja a játékostársát úgy kimozdítani, hogy elemelje az egyik lábát, az álló játékos pedig az ülő játékost próbálja ülésből guggolásba felemelni.

Változatok:

Egykezes megfogással is játszható. (Azonos oldali és ellentétes oldali.)

Lufivadászat (Lange–Sinning, 2007, 64. o.)

Szükséges szerek, eszközök: páronként egy felfújt lufi (helyettesíthető kis gumilabdával is.)

Fejlesztő hatás: állóképesség, test-test elleni küzdelem

A párok kialakítása után minden pár egy darab felfújt lufit kap. A párok egyik játékosa a lufit a pólójába rejti/egy kézzel az oldalához szorítja. A játék vezényszóra kezdődik, ekkor fogójátékként indul a küzdelem. Érdemes előre kijelölt területen játszani a játékot, ekkor valószínűbb a közelharc kialakulása és kisebb a menekülés lehetősége. Cél a lufi megszerzése, miközben az nem durranhat szét. Ha sikerült megszerezni a lufit, szerepcserével folytatódik a játék.

Majomhinta/Nyújtóharc (Lange–Sinning, 2007, 101. o.)

Szükséges szerek, eszközök: nyújtó

Fejlesztő hatás: kitartás, test-test elleni küzdelem

A pár játékosai a nyújtón függésben helyezkednek el. Jelre cél a másik lábkulcsokkal történő lekényszerítése a szerről. Az győz, aki tovább marad a nyújtón.

Szabályok: Tilos rúgni, ütni, térdelni! A nyújtó alá helyezzünk szőnyeget!

Lufiütő (Lange–Sinning, 2007, 107. o.)

Szükséges szerek, eszközök: páronként 2 darab felfújt lufi (vagy gumilabda)

Fejlesztő hatás: távolságérzékelés, ügyesség

A párok tagjai egy-egy lufit fognak egyik kezükkel az oldalukhoz (hónaljukhoz). Cél a szabad kézzel a lufi kiütése a társ kezéből. Küzdőmozgással történő haladással játsszuk, előre kijelölt területen (8 x 8 m)! Játszható úgy is, hogy a két térd közé fogják a labdát, lufit, ekkor nincs küzdőmozgás. Együttes vagy csapat küzdőjátékként is játszható!

Szabályok: Tilos hátat fordítva futni!

Lufitaposó

Szükséges szerek, eszközök: játékosonként 1db felfújt lufi, madzag

Fejlesztő hatás: távolságérzékelés, ügyesség

Minden játékos egy-egy felfújt lufit kötöz 20–30 cm-es madzaggal az egyik lábára. A párok egymás lufiját próbálják taposással kilukasztani.

Szabályok: Tilos hátat fordítani, elfutni!

Változatok:

Játszható együttes játékként is, ekkor megengedett a futás a kijelölt játéktéren, a végén az nyer, akinek megmaradt a lufija!

Tatami törlőharc

Szükséges szerek, eszközök: játékosonként 2 db kisméretű kendő

Fejlesztő hatás: ügyesség, egyensúlyérzék

A párok tagjai egymással szemben helyezkednek el mellső támaszban úgy, hogy kezeiket egy-egy kendőre helyezik. Az előre kijelölt játéktéren a kezek kendőkön történő csúsztatásával lehet haladni. Az a játékos nyer, akinek sikerül a másikat úgy kimozdítani az egyensúlyából, hogy az elemelje a kezét a kendőről. Csak a két tenyér és a lábujjak alatti párnás rész érhet a talajra, tilos letenni a térdeket!

Változatok:

Játszható együttes játékként is! Ebben az esetben kiáll az a játékos, akinek a kezét megemelték, és addig folytatódik a játék, amíg egy játékos marad.

Páros földharcjátékok, -feladatok

E játékokat azért is tartom fontosnak, mert hozzájárulnak a sokoldalú képzéshez, általuk sokrétű mozgástapasztalatot szerezhetnek a gyerekek. A gyakorlatok előtt ki kell emelni még egyszer, hogy tilos a gerinc feszítése, lágy részek támadása, harapás, karmolás. Feladás esetén háromszor kell kopogni a talajon, illetve a társon, ezt követően azonnal el kell engedni a fogást!

Teknősfordítás/Fordítsd hátra!/Maradj hason! (Busch, 2006. 57. o.)

Szükséges szerek, eszközök: szőnyeggel fedett terület, stopperóra

Fejlesztő hatás: erő, test-test elleni küzdelem megismerése

A párok egyik tagja hason fekvésben helyezkedik el. Társa mellette térdelőülésben vagy a társ hátán lovaglóülésben helyezkedik el. Cél a társ átfordítása hanyatt fekvésbe adott idő alatt. A játékot korosztálytól függően 15–30 másodpercig játszhatjuk.

Szabályok: Tilos gerincet feszíteni, arcba, szembe, orrba nyúlni! A támadó csak féltérdelés helyzetig emelkedhet fel!

Változatok:

Tartsd hason fekve!

Az előző játék lényegének fordítottjaként, ebben az esetben cél az ellenfél talajon tartása hason fekvésben.

Fordulj hasra!/Tartsd háton!

Szükséges szerek, eszközök: tatamival fedett terület, stopperóra

Fejlesztő hatás: erő

A párok egyik tagja hanyatt fekvésben helyezkedik el. Társa mellkasán lovaglóülésben helyezkedik el. (A kiinduló helyzet változtatható) Feladat hanyatt fekvésből minél gyorsabban hason fekvésbe fordulni. A játékot korosztálytól függően 15–30 másodpercig játszhatjuk.

Szabályok: A mellkason ülő társ teljes testsúlyával ránehezedhet ellenfelére. Tilos ütni, lábakkal rúgni!

Birkózás térdelésben/Földharc (Nagy, 2000. alapján)

Szükséges szerek, eszközök: szőnyeggel fedett terület, stopperóra

Fejlesztő hatás: erő, egyensúlyérzék, fogáskeresés

A párok egymással szemben helyezkednek el térdelőülésben. Cél az ellenfél két vállra fektetése húzással, tolással, egyensúlyi helyzetének megbontásával. Az a játékos győz, aki előbb dönti két vállra ellenfelét. Korosztálytól függően 15–30 másodpercig játszhatjuk.

Szabályok: Tilos felállni, a legmagasabb lehetséges helyzet a féltérdelés!

Változatok:

Különböző kiinduló helyzetekből játszható. Pl. egymásnak háttal nyújtott ülésből, törökülésből stb.

Gyere ki a barlangból! (Busch, 2006. 56. o.)

Szükséges szerek, eszközök: szőnyeggel fedett terület, stopperóra

Fejlesztő hatás: erő

A pár egyik tagja hason fekvésben helyezkedik el a szőnyegen. Társa merőlegesen rá szintén hason fekvésben ellenfele hátára fekszik. Vezényszót követően cél az ellenfél alól kibújni. Korosztálytól függően 15–30 másodpercig játszhatjuk.

Elrejtett labda/Labdaszerző (Busch, 2006. 51. o.)

Szükséges szerek, eszközök: tatamival fedett terület, stopper, 1 db gumilabda (medicinlabda) páronként

Fejlesztő hatás: erő

Az egyik játékos zsugorülésben helyezkedik el, kezében a labdával. Feladata a labda megvédése. Ellenfele megpróbálja megszerezni a labdát. Ehhez igyekszik ellenfelét kimozdítani helyzetéből, illetve átfordítani őt (15–30 másodpercig játsszuk korosztálytól függően).

A következő két feladat, játék esetében már szükséges a leszorítástechnikák ismerete annak érdekében, hogy a földharcban gyakran előforduló nyertes, illetve vesztes helyzeteket célirányosan gyakoroltatni tudjuk.

Leszorítástechnikákból szabadulás

Szükséges szerek, eszközök: tatamival fedett terület, stopper

Fejlesztő hatás: erő

Előfeltétel: különböző leszorítástechnikák (rézsútos, oldalsó, lovaglóüléses stb.) ismerete

A párok egyik tagja hanyatt fekvésben helyezkedik el, a másik pedig befogja a tanár (edző) által kijelölt leszorítástechnikát. Ezután vezényszóra indul a küzdelem, a hanyatt fekvő játékos feladata 15–25 másodperc alatt kiszabadulni a leszorításból, a társ feladata pedig megtartani a leszorítást.

Leszorítástechnikák befogása

Szükséges szerek, eszközök: tatamival fedett terület, stopper

Fejlesztő hatás: erő

Előfeltétel: különböző leszorítástechnikák (rézsútos, oldalsó, lovaglóüléses stb.) ismerete

A párok egyik tagja hason fekvésben helyezkedik el, a másik pedig térdelőülésben mellette. Ezután vezényszóra indul a küzdelem, amely korosztálytól, előképzettségtől függően 15–25 másodpercig tart. A hason fekvő játékos feladata hason maradni és megakadályozni, hogy a társ leszorítástechnikát fogjon be rajta. A másik feladata a hason fekvő játékos átfordítása hanyatt fekvésbe és leszorítása technikával.