Ugrás a tartalomhoz

Aerobik és fitnesz irányzatok

Müller Anetta, Rácz Ildikó (2011)

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

2011. évi módosított szabályok

2011. évi módosított szabályok

Fit Kid Dance

(egyéni és csoportos)

Versenyszabályok 2011.

1. Versenyszám: egyéni,

2. Korcsoport: A korcsoportok beosztása az alábbiak szerint alakul

I. korcsoport:2005–2004–2003.
II. korcsoport:2002–2001.
III. korcsoport:2000.
IV. korcsoport:1999.
V. korcsoport:1998.
VI. korcsoport:1997.
VII. korcsoport:1996.
VIII. korcsoport:1995.
IX. korcsoport:1994–1993.

3. Zene: Szabadon választott, 60-75 sec.

4. Terület:8 × 8 m – 10 × 10 m

5. Értékelés:1–6. helyezett

6. Kötelező elemek:Minden elemcsoportból, csak 1-1 szabadon választott elemet kell és lehet bemutatni, amely „A” vagy „B” elemértékű lehet. A táncra, összekötő részekre épüljön a produkció.

7. Pontozás:

 • 3 technikai bíró és 3 művészeti hatást értékelő bíró pontoz. A technikai bírók 10 pontig, a művészeti bírók 8 pontig pontoznak tizedes pontossággal.

 • Az alsó és felső pontszám kiesik, így a középső pontszám az érvényes.

 • Max. pontszám versenyzőnként: 10 pont technikai pont, 8 pont művészeti pont, össz pontszám: 18 pont.

 • abban az esetben, ha a megengedett elemszámnál kevesebb vagy több elemet csinál a versenyző, 0,5 pont a levonás elemenként. (technikai bíró)

 • ugyancsak 0,5 pont a levonás , ha az „A” és „B” értékű elemnél magasabb elemértékű elemet mutat be a versenyző. (technikai bíró)

 • Minden versenyen 6 fő pontoz, melyet a MAFIT szakágfelelőse jelöl ki.

 • A Fit Kid szabályaiban meglévő szempontok irányt adóak. (technikai bíró + művészeti bíró)

Csoportos verseny

Versenyszám: csoportos 3–9 fő

Korcsoport:2005–2001, 2000–1997, 1996–1993

Zene: kötelező

Gyakorlat: kötelező

Talaj: 8 × 8 m – 10 × 10 m

Értékelés: 1–3. helyezett érmet, az 1–6. helyezett oklevelet kap.

Pontozás: Minden versenyen minden bíró (6 fő) 1–10 pontig értékeli a gyakorlatot.

A legmagasabb és legalacsonyabb pontszám kiesik és a bennmaradó 4 pontszám átlaga adja az érvényes pontszámot.

Minden versenyen 6 fő pontoz, melyet a MAFIT szakágfelelőse jelöl ki a vizsgázott bírói testület tagjai közül.

8. Versenyrendszer: Nem felmenő rendszerű versenysorozat, előzetes nevezés alapján bonyolódik, a versenykiírásnak megfelelően.

9. Öltözet: Fit Kid szabályok szerint

10. Nevezés: A versenykiírás megjelenése után online, helyszíni nevezés nincs. Nevezési díj a versenykiírásnak megfelelően.

11. Résztvevők: Azok a gyerekek, akik 2010-ben Fit Kid Dance kategóriás versenyzők voltak, ill. a Fit Kid rendszerben még nem versenyeztek és akiket edzőjük benevez. Edzői döntés értelmében, akik 2010-ben a Fit Kid II. osztályú versenyen legalább két alkalommal korcsoportjukban az utolsó 3 hely valamelyikén végeztek 2011-ben indulhatnak a Fit Kid Dance versenyeken.

2011-ben minden versenyző csak a saját kategóriájában indulhat. ( Fit Kid I. osztály, Fit Kid II. osztály, Fit Kid Dance) Kivételt képeznek a csoportos versenyek, ahol a Fit Kid II. osztályú csapatban versenyezhet Fit Kid Dances versenyző, ill. a Fit Kid I. osztályú csapatban indulhatnak Fit Kid II. osztályú versenyzők. Fit Kid Dances csapatban csak Fit Kid Dance versenyzők indulhatnak.

Az újonnan nevezett versenyzők esetében az edző döntése, hogy melyik kategóriában indítja versenyzőjét.

 

Fit Kid Dance show

Versenyszám: csoportos (4–8 fő)

Korcsoport: nincs

Gyakorlat: 2 db „A” elem, különböző elemcsoportból engedélyezett, de nem kötelező

(látvány, történet, érzés)

Zene: szabadon választott 60–75 másodperc

Talaj:8 × 8 m – 10 × 10 m

Öltözet:tetszőlegesen választott, nincs megkötés a koreográfiához illő.

Eszköz: eszközhasználat engedélyezett, díszlet használata tilos.

Pontozás:4 bíró pontoz 0-10 pontig, a legmagasabb és legalacsonyabb pontszám kiesik, a bent maradt 2 pontszám átlaga adja a végpontszámot.

Résztvevők: Fit Kid I. és II. osztályú versenyzők nem indulhatnak.

Értékelés: 1–3. helyezetteknek érem, 1–6. helyezetteknek oklevél.

Csoportos Fit Kid szabályok 2011, Kiegészítés a 2011-es Fit Kid szabályokhoz

A csoportos fitnesz szabályok a módosított Fit Kid szabálykönyvvel együtt érvényesek.

I. Általános információk

1. Versenyek lebonyolítási rendje:

A verseny egy fordulóból áll, a fitnesz gyakorlat fordulójából.

A verseny résztvevői:

A versenykiírásnak megfelelően.

A csoportok összetétele:

A versenycsoportok létszáma: Duó: 2 fő, kis csoportok 3–4 fő, nagy csoportok 5–6 fő, melyben a nemek aránya tetszőleges. A versenyző megkötés nélkül indulhat duó, kis és nagycsapatban, de azonos korcsoportban azonos kategóriában nem versenyezhet. A Fit Kid II. osztályú versenyzők indulhatnak Fit Kid I. osztályú csapatban (Fit Kid Dance versenyző nem). A duóban az egyik versenyzőnek I. osztályú versenyzőnek kell lennie.

Nevezés:

Online a www.fitkid.hu honlapon a versenykiírásban megjelent időpontig. Helyszíni nevezés nincs.

Sorsolás:

A csoportok indulási sorrendjét a verseny kezdete előtt 1 órával a versenyirodában számítógép dönti el.

A versenyzők igazolása:

FIT KID szabálykönyv szerint a verseny helyszínén, a verseny kezdete előtt 1 órával, csoportösszesítő névsorral, melyen orvosi igazolás is található.

Versenyterület: (FIT KID szabálykönyv szerint)

A versenyterület nagysága legalább 8 × 8 és legfeljebb 10 × 10 m.

A gyakorlat ideje:

120–135 másodperc, mely az első zenei hanggal kezdődik, és az utolsó zenei hanggal fejeződik be. Amennyiben a zene ennél rövidebb, vagy hosszabb, 1 pont vezetőbírói levonás jár érte.

Zenekíséret:

A zenei felvételnél:több zenei részlet keverhető abban az esetben, ha ezek összhatása

 • nem zavaró (ellenkező esetben 0,5 pont vezetőbírói levonás)

 • hang effektusok megengedettek

 • CD használata kötelező

 • a CD-én csak 1 zenei felvétel (a gyakorlat zenéje) legyen

 • a zenei felvételnek jó minőségűnek kell lennie

12. Öltözet: (FIT KID szabálykönyv szerint)

A jelmez megengedett a FIT KID szabálykönyv szerint, de a csapat tagjainak egyforma öltözetet kell viselniük (fazon, minta, anyag). Az öltözet színe lehet különböző. A duó kategóriában az öltözet színe és fazonja lehet különböző. A nyitó- és záróképnél a különböző jelmezek is megengedettek.

Amennyiben valamely versenyző ruházata eltér a szabályoktól, a vezetőbíró 1 pont levonást alkalmaz.

Szerhasználat csak abban az estben engedélyezett, ha az adott koreográfiához szorosan kapcsolódik, és a szer használata a gyakorlat idejének 20% -át nem haladja meg (nem lehet a versenyzőknek egész gyakorlat alatt a kezében szer). A gyakorlat összességében nem hasonlíthat más sportágak (RG, kötélugrás, stb.) kéziszer gyakorlataira.

Levonás: 1 pont a vezetőbírótól.

A koreográfiákban alkalmazott díszletek (melyek változatlanul nem tölthetnek be pusztán dekorációs szerepet) mérete ezen túl szabályozott. A magassága nem haladhatja meg a versenyző magasságát, a szélessége maximum 1 méter lehet. (Természetesen csoportos gyakorlatnál a csapat legmagasabb versenyzője számít.) A koreográfiákban 1 darab díszlet használható.

Levonás: 1 pont a vezetőbírótól.

A verseny értékelése

Versenybírók:

A versenybírói testület 1 vezetőbíróból és 8 bíróból áll, amelyből 3 (2) technikai bíró, és 3 (2) művészi hatást értékelő bíró és 3 (2) tartalombíró. Az egyik bíró méri az időt, így egyben időmérő bíró is.

A csoportok értékelése:

A technikai bírók 0–10 pontig értékelnek tizedes pontossággal. A technikai bírók által adott pontszámoknál a legmagasabb és legalacsonyabb pontszám kiesik, és a bent maradt pontszám adja a technikai pontszámot. (Csoportonként max. 10 pont). A technikai bíró a pontozásnál figyelembe veszi a Fit Kid szabálykönyv idevonatkozó részét. (Fit Kid szabálykönyv)

A művészi hatást pontozó bírók is 0–8 pontig értékelnek tizedes pontossággal, és az általuk adott pontszámoknál a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszám kiesik, és a középső pont adja a művészi hatás pontszámát (Csapatonként max. 8 pont). A művészi hatást értékelő bírók adhatnak 0,2 bónusz pontot, mely az eredetiségért jár. A művészeti bírók által adott bónusz pontok átlaga adódik a végpontszámhoz.

Tartalom pontszám: max. 5,6 pont

A tartalombíró a minimum szintet elérő elemeknek értéket ad.

 • „A” elem0,1 pont

 • „B” elem0,2 pont

 • „C” elem0,3 pont

 • „D” elem0,4 pont

4 elemcsoportból max. 3–3 elemet lehet bemutatni, + egy 2 elemből álló dinamikus akrobatikus sort = 14 elem

14 × 0,4 = 5,6

A tartalombíró feljegyzi a gyakorlat alatt, hogy a versenyzők hány db és milyen nehézségű kötelező elemet mutattak be.

Elemcsoportonként (akrobatikus elemek, lazasági elemek, erőelemek, nagy gimnasztikai ugrások) a 3 bíró pontszámából a legnagyobb és a legkisebb kiesik és a középső pontszám az érvényes. Amennyiben 2 bíró pontoz, abban az esetben az átlag pontszám az érvényes pontszám.

Amennyiben a verseny előtt 2 héttel a csapat edzője szaknyelven írásban és rajzírásban leadja azt az elemet, amely nincs az elemtáblázatban, a szakmai bizottság értéket ad az elemnek, de a csapat nem kap érte eredetiségért járó + 0,1-et.

A gyakorlat pontszáma a következőképpen alakul:

Technikai pontszám:10 pont

Művészi hatás pontszám:

8 pont
Tartalom pontszám:5,6 pont
Bónusz pontszám:0,2 pont
Összesen:23,8 pont

 1. Technikai bíró feladata:

  Gyakorlatban szereplő elemek technikai végrehajtásának, kivitelezésének értékelése, a mozgás koordinációjának értékelése. Az emelések értékelése.

 2. Művészieti bíró feladata:

  Koreográfia értékelése, alakzatváltozások értékelése, előadásmód, show szerűség értékelése. Zenei összhang, szinkronitás értékelése, mozgáskoordináció értékelése. Eredetiségért bónusz pontot adhat (0,2).

 3. Tartalombíró feladata:

  A csapattagok által bemutatott kötelező elemek nehézségi fokának értékelése. Holtverseny esetén a magasabb technikai pontszámot kapott csapat a győztes.

III. Gyakorlat összeállításával kapcsolatos követelmények

A gyakorlat összeállításának szempontjai megegyeznek az egyéni versenygyakorlatok összeállításának szempontjaival, azonban a csoportos megjelenés néhány újabb követelményt támaszt.

1. Kötelező elemek:

Hasonlóan az egyéni fitnesz gyakorlatokhoz

8 elem kötelező:

 • 2 erőelem,

 • 2 lazasági elem,

 • 2 nagy gimnasztikai ugrás,

 • 2 akrobatikus elem.

Az előzőben említett 4 elemcsoportból max 3–3 elem mutatható be + egy 2 elemből álló dinamikus akrobatikus sor. Az akrobatikus sort nem lehet 2 akrobatikus elemmel kiváltani.

Az elemeket a FIT KID szabálykönyvben található csoportokból kell választani, a szabálykönyvben megfogalmazottak szerint.

A csoport minden tagja köteles bemutatni ugyanazt az elemet, de a bemutatás történhet:

 • azonos időben,

 • egymást követően kánonban,

 • különböző irányban

Az elem csak akkor fogadható el, ha a csapat minden tagja (a technikai végrehajtás megfelel a minimum követelménynek) teljesíti az elemet. Valamely kötelező elem hiánya, 0,3 pontlevonást eredményez, hasonlóan az egyénihez. Ugyancsak 0,3 pont a levonás, amennyiben elemcsoportonként 3 elemnél több szerepel a gyakorlatban, és 0,3 pont levonás jár az elemismétlésért is.

A kötelező elemeken felül be lehet olyan plusz elemeket építeni, melyet nem minden csapattag hajt végre. Ezek az elemek emelhetik a gyakorlat értékét, de vigyázni kell, hogy a gyakorlat összetételének %-os aránya megmaradjon.

40% showszerű végrehajtás,

15% akrobatikus elemek,

15% nagy ugrások,

15% erőelemek,

15% ízületi lazaság, ill. az izmok nyújthatóságának bemutatása.

Technikai, kiviteli hibákért a szabálykönyvben megfogalmazottak szerint jár a levonás.

Alakzatváltás:

Alakzatváltozáson értjük, mikor a csoport tagjainak térbeli helyzete egymáshoz viszonyítva megváltozik. A gyakorlatban legalább 5 alakzatváltásnak lennie kell. Alakzatváltás történhet pl: tánclépéssel, forgásokkal, akrobatikus elemekkel. Minden alakzatváltás hiánya 0,3 pontlevonást eredményez. Nem pontos alakzattartásért alkalmanként 0,1 pont a levonás (művészieti bíró).

Emelések:

Emelésnek számít, amikor a társ segítségével mindkét láb és kar elhagyja a talajt. Az emelés akkor szabályos, ha a tartó partner a lábán kívül más testrészével is kontaktusban van a talajjal (térdel, ül, fekszik stb.), ill. amennyiben állásban van, az emelés nem történhet fejmagasság fölé (ez arra a pontra vonatkozik, ahol a versenyzők testrészeikkel találkoznak). Az emelés 4–8 ütemig tarthat (dinamikus emelés). A hosszabban kitartott emelésekért 0,2 levonás jár. A gyakorlat folyamán max. 3 emelést lehet végrehajtani. Minden további emelés 0,3 pontos levonást eredményez. A gyakorlatban nem kötelező emelést végrehajtani. Amennyiben az emelés szabálytalan 0,5 pont a levonás (technikai bíró).

Csapatgyakorlatoknál nagy hangsúlyt kap az egységes, minőségi végrehajtás, a csapattagok mozgásának szinkronitása. Fontos jellemző, hogy minden csapattag együttműködése a gyakorlat minden részében jól látható legyen. Amennyiben valamely csapattag megszakítja gyakorlatát, majd folytatja és közben legfeljebb 2 × 8 zenei ütem telik el, a levonás alkalmanként, bírónként 0,1–0,3 pont (művészieti bíró), ha a megszakítás 2 × 8 ütemnél több a levonás alkalmanként, bírónként 0,5–1,0 pont (művészieti bíró).

Amennyiben valamely csapattag elhagyja a versenyterületet a gyakorlat 0 pont.

A bírók:

 • a versenyzők életkorának megfelelő koreográfiát,

 • a magas szintű, tiszta technikai tudást,

 • magas színvonalú, életkornak megfelelő művészeti hatást értékelik.

 

Versenykiírás

Tisztelt Klubok, Kedves Versenyzők!

Az idei évben is megrendezésre kerül a FIT KID I. osztály csoportos Grand Prix versenysorozat, melynek az a célja, hogy azoknak a gyerekeknek is versenyzési lehetőséget biztosítsunk, akik az egyéni versenyeken nem tudnak, vagy nem akarnak elindulni.

1. A verseny szervezője: A Magyar Fitnesz Szövetség (1992)

2. A versenyek felépítése: A Grand Prix versenysorozat 3 versenyből áll, melyek 2011. szeptemberében és októberében lesznek lebonyolítva (csak ősszel).

3. A verseny résztvevői: Azok a leány- és fiúversenyzők, akik az alábbi korcsoport beosztásnak megfelelnek, és versenyengedéllyel rendelkeznek a Magyar Fitnesz Szövetségnél.

 • I. korcsoport 2004–2001

 • II. korcsoport 2000–1997

 • III. korcsoport 1996– felső korhatár nincs

A versenyző 1 korcsoportot felfelé (lefelé nem!!) versenyezhet, de a csapatlétszám 50%-át nem haladhatja meg a felfelé versenyzők száma. (3 fős csapatnál 1 fő, 5 fős csapatnál 2 fő).

4. Csoportok összetétele: A csoportos versenyszabály szerint.

5. Nevezés: online nevezés a nevezési határidőkig, helyszíni nevezés nincs.

6. Díjazás: A versenyeken az 1–3. helyezettek érem és oklevél 4–6. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.

7. Költségek: A rendezés költségei a rendezőket, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik.

 

Fit Kid I. osztály egyéni GP. versenysorozat

A Magyar Fitnesz Szövetség szervezésében, a 2011. évben megrendezésre kerül a Fit Kid I. osztály egyéni Grand Prix versenysorozat.

1. A versenyek célja:

Egészséges életforma elterjesztése

FIT KID versenyek népszerűsítése

Tehetségek kibontakoztatása

Versenyzők testi fejlődésének elősegítése

„ Fit Kid Grand Prix győztese” cím eldöntése

Fit Kid Magyar Bajnoki cím eldöntése.

2. A verseny szervezője: A Magyar Fitnesz Szövetség (1992)

3. A versenyek helye és ideje:

2011. március, április, május egyéni versenyek. Pontos hely és idő kijelölés a nevezések, ill. a versenyrendezésre beérkező pályázatok feldolgozása után kerül kiírásra, melyről a résztvevők értesítést kapnak.

4. A verseny résztvevői:

A MAFIT-nál nyilvántartásba vett versenyzők.

A korcsoport beosztás az alábbiak szerint alakul:

I. korcsoport:2002. június 01.–2004. dec. 31. között született gyerekek.
II. korcsoport:2000. június 01.–2002. máj. 31. között született gyerekek.
III. korcsoport:1999. június 01.–2000. máj. 31. között született gyerekek.
IV. korcsoport:1998. június 01.–1999. máj. 31. között született gyerekek.
V. korcsoport:1997. június 01.–1998. máj. 31. között születettek.
VI. korcsoport:1996. június 01.–1997. máj. 31. között születettek.
VII. korcsoport:1995. június 01.–1996. máj. 31. között születettek.
VIII. korcsoport:1994. június 01.–1995. máj. 31. között születettek.
IX. korcsoport:1993. dec. 31.–1994. máj. 31. között születettek. (junior)

5. A versenyek felépítése:

Három egyéni forduló, melynek összetett győztese kvalifikálja magát az Európa Kupára. A májusi egyéni verseny győztese a Fit Kid magyar bajnok.

6. Igazolás:

Érvényes diákigazolvány, igazolási karton és sportorvosi (orvosi) igazolás.

7. A versenyek lebonyolításáról:

Az I–II –III–IV–V–VI–-VII. korcsoportos versenyzőknek a verseny 1 fordulóból áll, a fitnesz gyakorlat fordulójából.

A VIII. korcsoportos versenyzőknek a verseny 2 fordulóból áll a fizikai szépség izomtónus (fürdőruhás) fordulóból és a fitnesz gyakorlat fordulójából.

IX. korcsoportos Junior versenyzőknek a felnőttekéhez hasonlóan a verseny 3 fordulóból áll. („Szépség, estélyi ruhás” forduló, „Fizikai szépség és izomtónus, fürdőruhás” forduló és „Fitnesz gyakorlat” forduló)

„Bemutatkozás” forduló:

A VIII. korcsoportos versenyzőknek a fürdőruhás forduló a felnőttekéhez hasonló, de a versenyzőnek 10–15 másodpercben be kell mutatkoznia.

IX. korcsoportos Junior versenyzőknek a 3 forduló a felnőttekéhez hasonló.

Fitnesz gyakorlat fordulója:

A versenyző 90–105 másodperces fitnesz gyakorlatot mutat be saját zenére, melyben az akrobatikát, az erőt, az állóképességet, a lazaságot és a showszerűséget értékelik a pontozóbírók.

A versenyre való felkészülésben segítséget nyújt a módosított FIT KID szabálykönyv, amely alapján a pontozóbírók a versenyeket értékelik.

A szabálykönyv megrendelhető, ill. a versennyel kapcsolatos kérdéseket az alábbi címen és telefonszámon lehet feltenni:

Magyar Fitnesz Szövetség, 5008 Szolnok, Radnóti M. út 39. 70/3776779 email: fit-kid@pr.hu

8. Nevezés:

Online nevezés

9. Díjazás:

A versenyeken az 1–6. helyezettek érem és oklevél díjazásban részesülnek.

10. Költségek:

A rendezés költségei a rendezőket, a részvétel költségei a résztvevőket terhelik.