Ugrás a tartalomhoz

Aerobik és fitnesz irányzatok

Müller Anetta, Rácz Ildikó (2011)

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

Fit Kid versenyszabályok (Módosított kiadás)

Fit Kid versenyszabályok (Módosított kiadás)

Érvényes: 2005-től visszavonásig

Szabálykönyvet írta és szerkesztette: Göltl Katalin egyetemi adjunktus, Csábi Ildikó testnevelő tanár

Rajzos mellékleteket készítette: Bodony Gabriella RG szakedző

Tartalom:

 • Előszó

 • Fit Kid versenysorozat szabályai

  • I. fejezet: általános tudnivalók a három forduló tartalmáról

  • II. fejezet: általános információk

  • III. fejezet: a verseny értékelése

  • IV. fejezet: fegyelmi eljárások

  • V. fejezet: a gyakorlat, és annak pontozása

  • VI. fejezet: elemcsoportok, amelyekből a gyakorlatot össze kell állítani

Előszó

A fitnesz versenyeken a győztesek kihirdetése pontozásos bíráskodással történik. Minden pontozásos sportágban a legjobban kidolgozott szabályrendszer mellett sem lehet a szubjektív tényezőket teljesen kizárni.

Ez a szabálykönyv azért készült, hogy segítséget nyújtson a lehetőség szerinti objektív bíráskodáshoz.

Terelje a szabályokat olyan mederbe, amilyen előrehaladást a világversenyek mutatnak. Segítse a versenyzőket és az edzőket a felkészülésben, ill. a felkészítésben.

Általános tudnivalók a három forduló tartalmáról

A felnőtt versenyek mintájára a világon először Magyarországon rendeztünk fitnesz versenyeket általános és középiskolás korú fiatalok részére 1997-től.

A versenysorozat szabályai folyamatosan változtak, kristályosodtak, és alkalmazkodtak

a sportág fejlődéséhez. Vigyáztunk arra, hogy a verseny a jó ízlést tükrözze, ne a felnőtt versenyzők másolása legyen a cél. Az idők folyamán a Fit Kid versenyek igazi sportversenyekké váltak, amelyekben sok edzésmunka tükröződik.

Szépség, és kisugárzás forduló

Ez a forduló az arc és a test szépségének, az ízléses frizurának, és az estélyi ruhának a bemutatása. Döntő szerepet játszik a kulturált mozgás és a testtartás. Minden túlzástól mentes harmóniára törekvés jellemzi.

Fizikai szépség, és izomtónus forduló

Ebben a fordulóban a versenyzők bemutatják, hogy genetikai adottságaikat a sporttal hogyan fejlesztették magas színvonalra. A pontozásnál ugyanaz a kritérium mint a felnőtt versenyzőknél: széles váll, karcsú derék, kidolgozott csípővonal, jól formált megfelelően izmos láb. Az izomzat tonizált, sporttal fejlesztett.

Gyakorlat forduló

Ez a forduló a „fitnesz gyakorlat” fordulója, melyben egy 90 másodperces gyakorlatot mutat be a versenyző saját zenére. A pontozóbírók a koordinált mozgást, erőt, állóképességet, az izületek mozgékonyságát és izmok nyújthatóságát, valamint a művészi hatást, a showszerű végrehajtást értékelik. A fitnesz gyakorlat alapvetően több sportágból táplálkozik: akrobatika, a tánc különböző válfajai, a torna, ritmikus gimnasztika, ill. az aerobik, ugyanakkor csak bizonyos százalékban engedélyezettek ezek a mozgásformák (lásd később). Ez adja a sportág egyedi jellegét és megjelenési formáját.

Általános információk

1. Szabályok általános célja:

A szabályok általános célja, hogy lehetővé tegyék a fitnesz versenyek objektív értékelését, támpontot nyújtsanak az edzőknek, versenyzőknek az értékelési szempontok alapján a felkészülésben.

2. A versenyek célja:

 • a Fit Kid versenyek népszerűsítése,

 • az egészséges életforma elterjesztése,

 • a fiatalok testi fejlődésének elősegítése,

 • a tehetségek kibontakoztatása.

3. Versenyrendszer felépítése:

Az egyéni Fit Kid és csoportos Fit Kid versenyeket GP rendszerben szervezzük.

4. A versenyek lebonyolítási rendje:

Az I–II–III–IV–V–VI–VII. korcsoportos versenyzőknek a verseny 1 fordulóból áll: a „fitnesz gyakorlat „fordulójából.

A VIII. korcsoportos versenyzőknek a verseny 2 fordulóból áll: „Fizikai szépség, és izomtónus” és a „fitnesz gyakorlat” fordulójából.

A IX korcsoportos (junior) versenyzőknek a verseny 3 fordulóból áll: Szépség forduló, Fizikai szépség forduló, Gyakorlat forduló.

„Fizikai szépség, és izomtónus forduló”

A VIII. korcsoportos versenyzők felvonulnak a színpadra 2 részes fürdőruhában és 10–15 másodpercben bemutatkoznak. A IX. korcsoportos versenyzők ebben a fordulóban már nem mutatkoznak be. A fürdőruhának takarnia kell a test minden kritikus részét. Az alsórésznek elől teljesen fednie kell az ágyéki részt, a hátsó résznek pedig a farizmok ¾ részét. Az alsó ruházatban a középvarrás hátul nem lehet elasztikus és a farizom két része nem lehet külön-külön hangsúlyozva. Az alsó ruházat oldalsó részének minimum 2 cm szélesnek kell lennie. Klasszikus, magas sarkú cipő viselése kötelező. Magas talpú, koturnus cipő nem megengedett.

„Fitnesz gyakorlat” forduló

A versenyző fitnesz ruhában, vagy jelmezben 90–105 másodperces fitnesz gyakorlatot mutat be saját zenére, melyben a koordinált mozgást, az erőt, az állóképességet, az ízületek mozgékonyságát, az izmok nyújthatóságát, ill. a showszerű végrehajtást értékelik a pontozóbírók.

„Szépség forduló”

A IX. korcsoportos versenyzők felvonulnak a színpadra estélyi ruhában, és 10–15 másodpercben bemutatkoznak. Az estélyi ruha legyen elegáns, lehet koktél vagy estélyi jellegű. Nem készülhet áttetsző anyagból, és túl mély kivágások sem alkalmazhatóak. Klasszikus fazonú magas sarkú cipő viselése kötelező.

5. A verseny résztvevői:

A mindenkori versenykiírásnak megfelelően.

6. Nevezés:

Online a versenykiírásban megjelölt időpontig.

Helyszíni nevezés nincs!

7. Sorsolás:

Az indulási sorrendet a verseny kezdete előtt 1 órával a versenyiroda által sorsolt rajtszám dönti el.

8. A versenyzők igazolása:

A versenyzők igazolása a verseny helyszínén a verseny kezdete előtt 1,5 órával történik diákigazolvánnyal vagy kék kiskönyvvel, és érvényes orvosi igazolással.

9. A verseny díjazása:

A verseny díjazását a versenyt rendező szervek határozzák meg.

10. Versenyterület:

A versenyterület nagysága legalább 8 × 8 és legfeljebb 10 × 10 m. Kilépésért nincs levonás.

11. Bírók:

A bírók működésének alapfeltételei:

 • a bíróknak kapcsolatban kell állniuk a fitnesz mozgalommal,

 • a Fit Kid szabályokat kiválóan kell ismerniük,

 • részt kell venniük a MAFIT által szervezett képzéseken,

 • érvényes bírói vizsgát kell tenniük, melyet minden évben meg kell újítaniuk.

 • sikeresen, elfogulatlanul kell bíráskodniuk a versenyeken.

12. Az eredmények közzététele:

A versenyt követően nyilvánosan közölni kell a versenyzők összpontszámát, és helyezését.

13. Zenekíséret:

A fitnesz gyakorlat fordulójában a zenei felvételnél:

 • több zenei részlet keverhető, abban az esetben, ha ennek összhatása nem zavaró.

 • hangeffektusok megengedettek,

 • csak CD lemez használható (kazetta nem),

 • a CD lemezen csak 1 versenyző gyakorlatának zenéje szerepelhet,

 • a versenyre 2 zenei másolatot kell hozni,

 • a felvételnek jó minőségűnek kell lennie.

A gyakorlat ideje 90–105 másodperc, amely az első zenei hanggal kezdődik és az utolsó zenei hanggal fejeződik be. Amennyiben a zene ennél rövidebb vagy hosszabb 1 pont vezetőbírói levonás jár, az időmérő bíró tájékoztatása alapján.

14. Öltözet:

 1. A versenyben a ruházatnak takarnia kell a test minden kritikus részét,

 2. Az öltözet aljának ízlésesen takarónak kell lennie a lábak közötti átmenő részen is. A VIII- IX. korcsoportos versenyzőknek 2 részes fürdőruhát, ill. klasszikus fazonú magas sarkú cipőt kell viselniük a „Fizikai szépség, izomtónus” fordulóban. (tanga nem megengedett)

 3. Olaj használatáért 1 pont vezetőbírói levonás jár,

 4. A „fitnesz gyakorlat” fordulójában jelmez (amely nem zavarja a mozgást és amelyben jól láthatóak a test mozdulatai) megengedett. Csak olyan kellékek használhatók, amelyek nem segítik az elemek technikai végrehajtását (ugródeszka, dobogó nem megengedett).

Tiltott kellékek használata 1 pont vezetőbírói levonást eredményez.

A koreográfiákban alkalmazott díszletek (melyek változatlanul nem tölthetnek be pusztán dekorációs szerepet) mérete ezen túl szabályozott. A magassága nem haladhatja meg a versenyző magasságát, a szélessége maximum 1 méter lehet. (Természetesen csoportos gyakorlatnál a csapat legmagasabb versenyzője számít.) A koreográfiákban 1 darab díszlet használható. Levonás: 1 pont a vezetőbíró részéről.

Minden olyan fordulóban, ahol a versenyző ruházata eltér a szabályoktól, 1 pont vezetőbírói levonás jár.

A gyakorlat megszakítása:

Amennyiben valamely fordulón a versenyző szólítása után 30 másodperccel nem jelenik meg, vagy valamely oknál fogva nem fejezi be a fordulót, kihagyott fordulóként kell értékelni. (0 pont)

A gyakorlat értékelhető, ha a versenyző megszakítja, de nem hagyja el a versenyterületet, majd folytatja gyakorlatát és közben legfeljebb 2 × 8 zenei ütem telik el. A levonás ebben az esetben művészeti hatás bírónként 0,1–0,5 pont alkalmanként, a megszakítás hosszától függően. (Amennyiben elhagyja a versenyterületet a gyakorlat értéke 0 pont.)

Amennyiben valamely versenyző 0 pont összpontszámot ért el a versenyen, a felmenő rendszerű versenyrendszerben akkor sem juthat tovább, ha a versenyzők létszáma ezt lehetővé tenné.

Reklamáció:

A pontozással és az eredményekkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A versenyző saját felelősségére abbahagyhatja gyakorlatát, ha az alábbi körülmények bekövetkeznek:

 • helytelen zene betétele, amely a stúdió hibájából ered,

 • általános felszerelési hiba (színpadi megvilágítás),

 • ha a zene a stúdió hibájából megszakad.

A bírói testület elnökének engedélyével a versenyző újra elkezdheti gyakorlatát, melynek bemutatása után reklamációnak helye nincs.

A verseny értékelése

1. Bírói testület:

A versenybírói testület 9 bíróból áll, közülük 1 vezetőbíró. 3 bíró a gyakorlat tartalmát, 3 bíró a gyakorlat technikáját, 3 bíró a gyakorlat művészeti hatását pontozza. Az egyik bíró méri a gyakorlat idejét is, így egyben időmérő bíró is.

2. A versenyzők fordulónkénti értékelése:

A VIII–IX. korcsoport „A Fizikai szépség, és izomtónus” fordulójában mind a 9 bíró pontoz, amelyből a végén a legkisebb és legnagyobb pontszám kiesik és a bent maradt 7 pontszám átlaga adja az érvényes pontszámot.

A forduló maximális pontszáma 10 pont, amely a következőképpen alakul ki:

(10 pont testarányok, 10 pont izmok kidolgozottsága) = a két pontszám átlaga 10 pont.

A IX. korcsoport „Szépség fordulójában” mind a 9 bíró pontoz, amelyből a végén a legkisebb és legnagyobb pontszám kiesik és a bent maradt 7 pontszám átlaga adja az érvényes pontszámot.

A forduló max. pontszáma 10 pont, amely a következőképpen alakul ki:

(10 pont arcszépség, smink és frizura + 10 pont összbenyomás, ruha, járás) = a két pontszám átlaga 10 pont.

„Fitnesz gyakorlat” fordulójának értékelését lásd az V. fejezetben.

3. Értékelési szempontok:

Értékelési szempontok a „Fizikai szépség, izomtónus” fordulóban (VIII–IX. korcsoport).

 • izomzat kidolgozottsága, definiáltsága,

 • test szimmetriája, testarányok,

 • tiszta feszes izomtónus,

 • arc szépsége, kisugárzás,

 • tiszta, érthető, szabatos beszéd,

Negatívumként értékelendő:

 • vékony, izomnélküli test,

 • túlzott mennyiségű zsírszövet,

 • túlerősített izomzat,

 • túlzott szolárium,

 • túlzott feszítés,

 • loordotikus tartás,

A „Fitnesz gyakorlat” fordulójának szempontjait lásd az 5. fejezetben.

Fegyelmi eljárások

A verseny minden résztvevőjének be kell tartani a versenyek szabályait és előírásait.

A versenyzőt figyelmeztetni kell, ha:

 • helytelenül viselkedik a versenyterületen vagy azon kívül,

 • sportszerűtlen magatartást tanúsít,

 • tiszteletlenül viselkedik a bírókkal, illetve hivatalos személyekkel.

A versenyzőt egyszeri figyelmeztetés után a versenyből ki kell zárni!

Ugyancsak ki kell zárni a versenyzőt, ha edzője, kísérője mutat sportszerűtlen magatartást versenyen vagy azon kívül.

Figyelmeztetést hivatalosan a vezetőbíró tehet.

A gyakorlat tartalma

A gyakorlatnak tükröznie kell erőt, izületi mozgékonyságot, az izmok nyújthatóságát, ruganyosságot, állóképességet és magas fokú mozgáskoordinációt.

A test erejét és hajlékonyságát jól kell bemutatni minden izomcsoportra kiterjedően, dinamikus és statikus erő vagy lazasági gyakorlatokkal. A statikus elemeket 2 másodpercig meg kell tartani.

A ruganyosságot a lábizomzat ereje mutatja, amelyet akrobatikus elemek végrehajtásával, vagy nagy kiterjedésű gimnasztikai ugrásokkal tud a versenyző demonstrálni.

Az állóképesség a fittség legfontosabb megnyilvánulása az átlag néző számára.

A magas fokú mozgáskoordináció akkor tükröződik a gyakorlatban, ha például:

 • ritmusváltásokat alkalmaz a versenyző,

 • a mozdulatokat nehéz egyensúlyi helyzetből indítja és nehéz egyensúlyi helyzetben fejezi be,

 • a dinamikus és statikus elemek váltják egymást,

 • a mozgásokban ellazulások és erőbedobások periodikusan váltják egymást,

 • a térérzékelés, a térben való pontos elhelyezkedés érzékelése is hozzátartozik a magas fokú koordinált mozgáshoz.

A gyakorlat elemeinek technikai végrehajtása feleljen meg annak a sportágnak, vagy táncstílusnak, amelyből a versenyző választ.

A koreográfia úgy készüljön, hogy a versenyző a rendelkezésre álló területet töltse be mozgásával felhasználva az egyenes, átlós, félköríves irányokat. A versenyző három dimenzióban mozogjon, és a gyakorlatban úgy kell kiválasztani az elemeket, hogy vegyesen tükrözzék a különböző képességeket arányosan elosztva.

A koreográfia tükrözze a versenyző legjobb fizikai képességeit és előadói tehetségét, rejtse el az esetleges hiányosságokat.

A gyakorlat legyen összhangban a zene mondanivalójával, illetve a ruhával, a versenyző egyéniségével.

A gyakorlat ajánlott összetétele:

 • showszerű végrehajtás 40%,

 • akrobatikus elemek 15%,

 • nagy gimnasztikai ugrások 15%,

 • erőelemek 15%,

 • ízületi lazaság, izmok nyújthatósága 15%.

A gyakorlatban a versenyző köteles bemutatni minimum 2 akrobatikus elemet, 2 erőelemet, 2 lazasági elemet és 2 nagy gimnasztikai ugrást. Amennyiben ez a kötelező 8 elem nincs meg a gyakorlatban, 0,3 pont levonás jár hiányzó elemenként (tartalombíró).

Ugyancsak 0,3 pont levonás jár elemenként, ha a megengedett elemszámnál több elemet mutat be a versenyző (tartalombíró).

Megengedett elemszám:

Akrobatikus elemek: 3 akrobatikus elem + egy 2 elemből álló dinamikus akrobatikus sor.

Erőelemek: 3 erőelem.

Nagy gimnasztikai ugrás: 3 nagy ugrás.

Lazasági elemek: 3 lazasági elem.

A gyakorlat összeállításánál figyelembe kell venni, hogy az elemek ne ismétlődjenek, mert elemismétlésért is 0,3 pont levonás jár alkalmanként (tartalombíró). Amennyiben ugyanazt az elemet az ellenkező oldalra mutatja be a versenyző, akkor az nem számít elemismétlésnek.

A gyakorlat pontozása:

A gyakorlatot 9 bíró pontozza, melyből 3 tartalombíró, 3 technikai bíró és 3 művészeti hatás bíró.

Technikai, kiviteli pontszám: max. 10 pont

A technikai, kiviteli bíró pontozza a technikai kivitelt.

Technikai, kiviteli bíró az alábbiak szerint vonja a kis, közepes és nagyhibákat:

Kis hiba (0,1 pont):

 • kisfokú eltérés a helyes technikától, kisebb tartáshibák,

 • pontatlanság síkokban és irányokban,

 • rendezetlen kéz-, ill. kartartás.

Közepes hibák (0,2 pont):

 • közepes szintű tartáshibák,

 • közepes mértékű eltérés a helyes technikai végrehajtástól,

 • elégtelen magasság felugrásoknál,

 • fordulatok elégtelensége,

 • elégtelen spárgahelyzetek,

 • bizonytalan egyensúlyi helyzetbe való érkezés.

Nagy hiba (0,3 pont):

 • súlyos tartáshibák,

 • súlyos technikai hibák,

 • elbotlás a gyakorlat alatt, súlyos egyensúlyvesztés,

 • (0,5 pont) elesés a gyakorlat alatt,

 • (1,0 pont) kis kiterjedésű, szűk mozdulatok az egész gyakorlat alatt,

 • keringési állóképesség hiánya,

 • erőállóképesség hiánya.

A 3 bíró pontszámából az alsó és a felső kiesik, a bent maradt pontszám adja a technikai pontszámot.

Művészeti hatás pontszám (show): max. 8 pont

Művészeti hatás bíró pontozza a gyakorlat zeneiségét, koreográfiáját, ill. showszerűségét.

Művészeti hatás bíró pontozási szempontjai:

1. Koreográfia (3 pont)

„építkező” koreográfia (bevezetés, főrész, befejezés)

bevezetés

 • a kezdőpóz fontossága

 • a téma felvezetése

tárgyalás

 • a gyakorlat elméleti tartalmának kifejezése a mozdulatok segítségével, amennyiben történetet mesél el a koreográfia

 • valamilyen stílus esetén, a legfőbb stílusjegyek megjelenítése

 • ez a rész egyre színesedő, megújuló, felfele futó legyen, alapeleme a változatosság, mely az érdeklődés fenntartását biztosítja

befejezés

 • úgy zárja le a koreográfiát, hogy kerek egész érzetét keltse, a végén fontos a végpóz, és az odajutás módja

 • egy adott elemcsoporton belüli változatos elemválasztás

 • magas fokú mozgáskoordinációt, és technikai tudást igényel

 • az egysíkúság elkerülése az elemválasztásoknál (ugrások esetében gimnasztikus, és aerobikos ugrások használata (az akrobatikus elemek esetén statikus, dinamikus és és repülőfázisos akrobatikus elemek használata) lazasági és egyensúlyi elemeknél különböző irányú lábemelések, változatos törzsmunka, statikus és dinamikus elemek használata (az erőelemeknél statikus és dinamikus, különböző csoportba tartozó elemek használata)

 • eredetiség, új ötlet

 • ismert dolgok új megvilágításba helyezése is ide tartozik

 • a versenyző életkorának, egyéniségének megfelelő koreográfia

 • a koreográfia, a kosztüm és a zene kapcsolata

 • szerves egységet alkotva stílusaikban harmonizáljanak, egészítsék ki egymást, és alkalmazkodjanak a versenyző korához és egyéniségéhez

 • befejezett mozdulatok

 • minden mozdulat érje el a maximális kiterjedését

 • be kell fejezni az előző mozdulatot a következő megkezdése előtt

 • folyamatosság

 • gördülékeny, logikus elemfűzések biztosítása

 • átvezetések

 • az egyik mozdulatból logikusan, megtörés nélkül adódjon a következő, és ezek láncolata hassa át a koreográfiát

 • összekötő elemek

 • tánclépések, a gimnasztika és a tánc mozdulatai

 • a különböző stílusok jellegzetessége feltétlenül jelenjen meg a koreográfiában, de elég csak jelzésértékkel

 • a kar- és fejmunka nagyon fontos részei ennek

2. Előadásmód (2 pont)

 • közönség megnyerése

 • magával ragadó legyen

 • belső kisugárzás, egyéniség kell hozzá

 • érezze a koreográfia és a zene kapcsolatát, át tudja azt adni

 • a zene stílusával harmonizáló előadásmód

 • olvadjon egybe a zenével, minden mozdulat és apró rezdülés fejezze ki a versenyző kapcsolatát a zenével és azt, hogy érti és érzi a zene mondanivalóját

 • életkornak és egyéniségnek megfelelő előadásmód

 • ez mutatja meg a gyakorlat hitelességét

 • könnyedség

 • érezhetően nem előre megtervezett előadásmód legyen

 • befolyásolja a fizikai állapot, valamint a versenyző tudásszintjének megfelelő anyagerősségű koreográfia

3. Zenehasználat (2 pont)

 • a zeneválasztás az életkornak megfelelő legyen

 • a zene felépítése (bevezetés, téma, befejezés)

 • meghatározza az összevágás logikai felépítése és minősége

 • kerek egész érzetét kell keltenie

 • dinamikai- és ritmusváltások

 • a monotónia elkerülését és a váltások követését jelenti

 • zenére történő mozgás

 • ne aláfestő zene legyen

 • a hangsúlyos zenei részeket ki kell használni a koreográfia készítésekor

4. Egyebek (1 pont)

 • terület kihasználása

 • változatos irányváltások logikailag felépítve

 • 3 dimenzióban történő mozgás

 • az állásban, talajhelyzetben és repülési fázissal végrehajtott elemek logikusan felépített váltakozásai a gyakorlat során

A művészeti hatás bíró bónusz ponttal jutalmazhatja a versenyzőt: eredeti átvezetések és eredeti koreográfiai részekért 0,1 pontot adhat alkalmanként.

A 3 művészeti hatás bíró pontszámából a legkisebb és a legnagyobb kiesik, a bent maradt pontszám a művészeti pontszám. A 3 bíró által adott bónusz pontok átlaga adódik a művészeti ponthoz.

Tartalom pontszám: max. 5,6 pont

A tartalombíró a minimum szintet elérő elemeknek értéket ad.

„A” elem0,1 pont
„B” elem0,2 pont
„C” elem0,3 pont
„D” elem0,4 pont

4 elemcsoportból max. 3–3 elemet lehet bemutatni + 2 elemből álló dinamikus akrobatikus sort = 14 elem

14 × 0,4 = 5,6

A tartalombíró feljegyzi a gyakorlat alatt, hogy a versenyző hány db és milyen nehézségű elemet mutatott be.

Amennyiben a verseny előtt 2 héttel a versenyző edzője szaknyelven írásban és rajzírásban leadja azokat az elemeket, amelyek nincsenek benne a szabálykönyvben, a bírói testület értéket ad az elemnek.

Elemcsoportonként (akrobatikus elemek, lazasági elemek, erőelemek, nagy gimnasztikai ugrások) a 3 bíró pontszámából a legnagyobb és a legkisebb kiesik és a középső pontszám az érvényes.

A gyakorlat pontszáma a következőképpen alakul:

max. 10 pont technikai pontszám

8 pont művészeti hatás pontszám

5,6 pont tartalom pontszám

Össz: 23,6 pont + művészeti bónuszpontok

Az I–II–III–IV–V–VI–VII. korcsoport végpontszáma 23,6 pont

Ebből tartalom és technika= 15,6 pont66%
Show pontszám= 8 pont34%

A végeredmény a VIII. korcsoportban a következőképpen alakul:

10 pont„Bemutatkozó” forduló29%
23,6 pont„Fitnesz gyakorlat” forduló71%

Max: 33,6 pont

A végeredmény a IX. korcsoportban a következőképpen alakul.

10 pont„Szépség, kisugárzás” forduló20%
10 pont„Fizikai szépség, és izomtónus” forduló30%
23,6„Fitnesz gyakorlat” forduló50%

Szorzóval ellátva.

Összpontszám: 43,6 pont

Holtverseny esetén az I–II–III–IV–V–VI–VII. korcsoportban a magasabb technikai pontszámot elért versenyző a győztes, amennyiben így is egyforma a pontszám, a művészeti pontot kell figyelembe venni.

A VIII–IX. korcsoportban a fitnesz gyakorlatára magasabb pontot kapott versenyző a győztes. Amennyiben így is megegyeznek a pontok, a fizikai szépség, izomtónus fordulóban elért pontszám a döntő. Azonos pontok esetén a továbbiakban a gyakorlat technikai pontszámát kell figyelembe venni.

Elemcsoportok, melyekből a fitnesz gyakorlatot össze kell állítani

Az elemtáblázat az alapelemeket sorolja fel a dinamikus és statikus erőkifejtés és a dinamikus és statikus lazaság szempontjából.

Akrobatikus elemek
1. Akrobatikus elemekügyesség, hajlékonyságváltozó
 láb elugró erejedinamikus
Ugrások
2. Nagy gimnasztikai ugrásokláb elugró erejedinamikus
Erőelemek
3. Wensonokkarfeszítő izom erejedinamikus
 csípőízület lazaságastatikus
4. Fekvőtámaszokkarfeszítő izom erejedinamikus
 törzsizomzat erejestatikus
5. Ülőtartásokvállöv izmainak erejedinamikus, statikus
 hasizmok erejestatikus
 combfeszítő izom erejestatikus
6. Könyök és támaszmérlegekkarfeszítő és törzsizmok erejestatikus
Lazasági elemek
7. Magas lábemelésekcsípőízület lazaságastatikus
 egyensúlystatikus
8. Spárgákcsípőízület lazaságastatikus
9. Forgásokegyensúly és koordinációdinamikus
10. Hullámok, hidakgerincoszlop hajlékonyságadinamikus

Megjegyzés: A „Mit demonstrálnak” oszlopban természetesen csak a főbb izomhatások vannak felsorolva. Az elemtáblázatban az„A” elemek 0,1 pontot, „B” elemek 0,2 pontot, „C” elemek 0,3 pontot, „D” elemek 0,4 pontot érnek.

A versenyző számára előnyösebb, ha a gyakorlatát minél értékesebb elemekből állítja össze, mert a tartalom pontszám magasabb, de ügyelni kell a helyes technikai végrehajtásra.