Ugrás a tartalomhoz

Aerobik és fitnesz irányzatok

Müller Anetta, Rácz Ildikó (2011)

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

8. fejezet - 8. Az aerobik mozgásanyagának felosztása és jellemzése

8. fejezet - 8. Az aerobik mozgásanyagának felosztása és jellemzése

(Írta: Rácz Ildikó, Lektorálta: Borsos Anita)

Az aerobik mozgásanyagának ismertetéséhez feltétlenül szükségesnek látjuk a mozgásanyaghoz szervesen kapcsolódó gimnasztikai alapfogalmak rendszerezését. Ez azért szükségszerű, mert a tananyag nem csak testnevelés szakos hallgatók számára íródott.

8.1. Gimnasztikai alapfogalmak

8.1.1. A gimnasztika fogalma, célja, feladatai, jellemzői

A gimnasztika: az általánosan és sokoldalúan képző, a sportágak előkésztő, fejlesztő és szinten tartó gyakorlatait és az ember természetes mozgásait foglalja magába.

A gimnasztika célja: olyan mozgáskészségek kialakítása, ill. motoros képességek fejlesztése, amelyek előmozdítják az egészséges testi fejlődést, lehetőséget biztosítanak a mozgáskultúra fejlesztésére és a sportbeli teljesítményfokozásra, előbb felkeltik, majd megszilárdítják az aktív és rendszeres testedzés, valamint sportolás iránti érdeklődést.

A gimnasztika feladatai:

 • az általános és speciális bemelegítéssel a szervezet felkészítése a testmozgásra,

 • mozgástanulási folyamatok felgyorsítása,

 • a balesetek, sérülések kockázatának csökkentése,

 • a szervezet regenerálódásának javítása,

 • a rehabilitáció tökéletesítése,

 • a kezdők képességeinek gyorsabb megalapozása,

 • a haladó sportolók fejlődésének gyorsítása,

 • az élsportolók képességeinek szinten tartása,

 • az egyén alapvető mozgásműveltségének bővítése,

 • az egészség megőrzése, a pszichikai, erkölcsi tulajdonságok kialakítása.

A gimnasztika jellemzői:

 • gyakorlatai sokfélék,

 • az életkornak megfelelően változtathatóak,

 • egyénileg és csoportosan végezhetők,

 • időjárástól, évszakoktól függetlenül végezhetők,

 • teremben és szabadtéren is gyakorolhatók,

 • kiválóan alkalmazhatók a kondicionális, koordinációs képességek és az ízületi mozgékonyság fejlesztésére,

 • hatása kiterjedhet az egész testre, de testrészekre is lokalizálható,

 • a kifejtett hatás pontosan adagolható,

 • minimális a szerigény.

8.1.2. A gimnasztika alapfogalmai

 • Alapforma: az egyszerű testhelyzetek, ill. az egy ízületben, egy forgástengely körül történő, egyirányú és befejezett mozgások.

 • Egyszerű gyakorlat: ha két alapforma kapcsolódik.

 • Összetett gyakorlat: három vagy annál több alapforma kapcsolódik.

 • Gyakorlathalmaz: a gyakorlatok spontán, rendszertelen egymásutánisága, amely sem funkciójában, sem „hatáskiváltásában” nincs összefüggésben.

 • Gyakorlatsor: több gyakorlat ütemenkénti összekapcsolása, egymásutánisága.

 • Gyakorlatlánc: olyan gyakorlatsor, ahol az előző gyakorlat befejező helyzete, a következő gyakorlat kiinduló helyzetével megegyezik.

8.1.3. A gimnasztikai gyakorlatok tartalma, formája

 • A különböző gimnasztikai gyakorlatokkal különböző célokat valósíthatunk meg.

 • A célok elérésére tett gyakorlatok jellemzik a gyakorlatok tartalmát.

 • Hatáskiváltás szempontjából egy gimnasztikai gyakorlat lehet:

 • erősítő-,

 • nyújtó-,

 • ernyesztő hatású,

 • intermuszkuláris koordinációt (izomcsoportok között érvényesülő) fejlesztő.

Például ha egy gyakorlatban erősítő hatású alapformák szerepelnek, akkor a gyakorlat tartalma erősítő hatású.

A gyakorlatok tartalma sokféle lehet, irányulhat a szervezet felkészítésére a nagyobb terhelés elviseléséhez, vagy bemelegítésre, levezető, regeneráló hatás kiváltására, a testtartás javítására, az akaraterő fokozására stb.

A gyakorlatok összessége – amelyek a célokban kitűzött hatásokat kiváltják –, valamint amit a külső megjelenésük alapján látunk, a gyakorlat formáját jelentik, azaz a látható, ill. érzékelhető mozgást.

A gyakorlatok formájának megválasztása mindig az adott cél, ill. az egyén vagy a csoport életkorától, előképzettségétől, felkészültségétől függ.

8.1.4. A gimnasztikai gyakorlatok felosztása

 • Formai felosztás

A./ Rend (alaki) gyakorlatok

Alakzatok:

 • vonal

 • oszlop

 • kör

 • egyéb

B./ Általánosan és sokoldalúan képző gyakorlatok

Ezek a mozgások a hétköznapi használatban közismert „gimnasztikai gyakorlatok” vagy szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok, melyek az emberi test mozgásrendszerének alapvető képzését, a szervek, szervrendszerek (csont- és izomrendszer, ízületi rendszer stb.), valamint a velük kapcsolatos pszichikai tulajdonságok fejlődését szolgálják.

Ezeket szokták határozott alapformájú gyakorlatoknak is nevezni, mivel végrehajtásuk meghatározott formához kötött.

a.) Szabadgyakorlatok (eszköz nélküli gyakorlatok): a test mozgásai, ill. a testrészek egymáshoz viszonyított elmozdulásai, amelyek végrehajtása különösebb technikát nem igényel.

Rendszerezésük

1. Testre gyakorolt hatásuk szerint lehetnek:

 • erősítő hatású,

 • nyújtó hatású,

 • ernyesztő hatású gyakorlatok.

2. Testrészek szerint lehetnek:

 • nyakgyakorlatok,

 • kargyakorlatok,

 • törzsgyakorlatok (has-, hát-, oldalgyakorlatok),

 • lábgyakorlatok.

3. A gyakorlat szerkezete szerint:

 • egyszerű,

 • összetett gyakorlatokat különböztetünk meg.

b.) Eszközzel végzett gyakorlatok:

 • Kéziszer gyakorlatok: babzsák, bot, gumikötél, ugrókötél, labda, tömöttlabda, szalag, karika, kézisúlyzó stb.

 • Szergyakorlatok: pad, zsámoly, bordásfal, mászókötél, mászórúd, svédszekrény stb.

 • Páros- és társas gyakorlatok: páros, hármas, négyes gyakorlatok.

c.) Természetes gyakorlatok: spontán megtanult kötetlen mozgásformák, melyek az egész test izomcsoportjait igénybe veszik. Hatásuk változatos, sokoldalú, alkalmazásuk az alapvető mozgáskészségek kialakításában igen fontos. Előfeltételeit képezik a sportági mozgásoknak.

Főbb csoportjai:

 • Járások, futások,

 • Ugrások,

 • Dobások,

 • Emelések, hordások,

 • Húzások, tolások,

 • Kúszások, mászások,

 • Függeszkedések,

 • Küzdőgyakorlatok,

 • Egyensúlygyakorlatok.

 • Testnevelési játékok gimnasztikai feladatokkal: kevés eszközt igénylő, hangulatos, egyszerű feladatokat és szabályokat tartalmazó, könnyen elsajátítható játékok. Komplex módon fejlesztik a résztvevők képességeit, ugyanakkor lehet egy képességre összpontosítva választani közülük.

 • Fogó és futó játékok: egyszerű fogó, érintő fogó, páros fogó, elefánt fogó, Féltek-e a medvétől? stb.,

 • Sor és váltóversenyek,

 • Egyéni versengések,

 • Küzdőjátékok: páros és csapat küzdelmek,

 • Dobó- és labdás játékok.

2. Funkcionális felosztás:

 • Bemelegítő gyakorlatok,

 • Levezető, regeneráló gyakorlatok,

 • Motoros képességeket megalapozó, fejlesztő, szintentartó gyakorlatok.

Összefoglalás:

Általánosan képző gyakorlatok Speciálisan képző gyakorlatok Sokoldalúan képző gyakorlatok
Kondicionális képességeket fejlesztő gyakorlatok Koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatok Ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok

A test tengelyei:

 • szélességi tengely,

 • hosszúsági tengely,

 • mélységi tengely.

A test síkjai:

 • oldalsík,

 • harántsík,

 • mélységi síkok.

A test helyzete a szerhez viszonyítva: a test szélességi tengelyét viszonyítjuk a szer fő tengelyéhez.

 • oldalhelyzet: a két tengely párhuzamos

lehet:

 • mellső oldalhelyzet

 • hátsó oldalhelyzet

 • bal vagy jobb oldalhelyzet

 • haránthelyzet: a két tengely merőleges

lehet:

 • mellső haránthelyzet

 • hátsó haránthelyzet

 • bal vagy jobb haránthelyzet

Felhasznált irodalom

Cziberéné Nohel Gizella óvópedagógus, mestertanár: Motoros képességek fejlesztése, zenés mozgásformák elsajátítása, SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző intézet

8.1.5. Gyakorlatelemek szakkifejezései

a.) Tartásos gyakorlatelemek:

 • Ujjtartások:

  • nyújtott – zárt

  • természetes

  • ökölbe szorított

  • nyitott

  • ujjfűzés

 • Kéztartások:

  • felső,

  • alsó,

  • orsó,

  • fordított vagy sing,

  • vegyes.

 • Kartartások:

 • nyújtott,

 • hajlított,

 • egyéb.

 • Nyújtott kartartások:

  • mély-,

  • mellső közép-,

  • oldalsó közép-,

  • magas-,

  • hátsó rézsútos mély-,

  • mellső rézsútos mély-,

  • mellső rézsútos magas-,

  • oldalsó rézsútos mély-,

  • oldalsó rézsútos magas-,

  • mellső, oldalsó középtartás.

 • Hajlított kartartások:

  • csípőre-,

  • mellhez-,

  • vállhoz-,

  • vállra-,

  • tarkóra-,

  • derékszög-,

  • fejtetőre-,

  • íves-,

  • „S” tartás

 • Egyéb kartartások:

  • vegyes kartartás,

  • bal- vagy jobb, oldalsó középtartás,

  • csukló- és karkeresztezések.

Fogásmódok:

 • A tenyér helyzete szerint:

  • Felső-,

  • Alsó-,

  • Orsó-,

  • Fordított vagy singfogás.

 • Az ujjak helyzete szerint:

  • Madár-,

  • Teljes-,

  • Befogás.

 • A kezek egymástól való távolsága szerint:

  • rendes fogás,

  • tártfogás,

  • szűkfogás,

  • zártfogás,

  • keresztfogás.

Felhasznált irodalom

Dr. Derzsy Béla: A gimnasztika alapjai, F-Forma Kft. 2004

Dr. Metzing Miklós: Gimnasztika, TF Továbbképző Intézet

Erdős István: Gimnasztika, TF Továbbképző Intézet 1984