Ugrás a tartalomhoz

Gépészkari matematika MSC

Bálint Péter, Garay Barna, Kiss Márton, Lóczi Lajos, Nagy Katalin, Nágel Árpád (2011)

Typotex Kiadó

A jegyzet a BME gépészmérnöki mesterszak hallgatói számára készült a matematika M1 és M2 tárgyhoz segédletként, mérnök konzulensek közreműködésével. Öt részben - Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás, Komplex függvénytan, Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformáció - tárgyalja a gépészmérnöki mesterképzésben szükségesnek ítélt matematika tananyagot. A terjedelmi és időbeli korlátok ellenére igyekeztünk egy matematikailag pontos, ugyanakkor mérnökök számára is szemléletes tárgyalásmódot kialakítani. Ennek megfelelően a matematikai elmélet ismertetését helyenként mérnöki magyarázatokkal egészítettük ki. Kiemelt fontosságúnak tartottuk az ismeretek alkalmazását a gyakorlatban, így a problémamegoldó képesség fejlesztését is. Az öt témakör, jóllehet tartalmaz közös pontokat, egymástól függetlenül is olvasható. Az átadni kívánt ismeretek adott esetben eltérő absztrakciós szintje, valamint az alkalmazásuk módjában mutatkozó különbség némiképp eltérő szerkesztést tett szükségessé. Minden részben közös, hogy az elméleti összefoglalást bőséges kidolgozott példaanyag követi. Minden témakörhöz megadunk további gyakorló feladatokat is. Az elméleti összefoglalókban a BSc-s szigorlatokon elvárt szinthez igazodtunk, ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy a leírtak mélyebb megértése képessé tegye az olvasót a szakirodalom későbbi, esetleges önálló tanulmányozására. A jelenleg a tavaszi félévben oktatott matematika M1 tárgy anyagába tartozik a valószínűségszámításról, a komplex függvénytanról, illetve a Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformációról írott első három rész, míg az őszi félévben tartott matematika M2 tárgy anyaga a közönséges és parciális differenciálegyenletek. Ennek megfelelően az öt részt két - közel azonos terjedelmű - nagyobb egységbe csoportosítottuk. Azok a hallgatók, akik a tavaszi félévben kezdik meg tanulmányaikat, a fejezetek sorrendjében haladnak végig az anyagon, míg az ősszel kezdők a jegyzet második nagy egységében található témaköröket tanulják először.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Balint_etal_Gepesz_mat_MSc.pdf
DC metaadatok
Cím:
Gépészkari matematika MSC
Szerzők:
Bálint Péter, Garay Barna, Kiss Márton, Lóczi Lajos, Nagy Katalin, Nágel Árpád
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dátum
2011.06.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-463-1]
Nyelv
Magyar
Terület:
2011-2016 Magyarország
Tárgyszavak
Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás, Komplex függvénytan, Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformáció
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása