Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 1., Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, agrárreformok

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, agrárreformok

1. fejezet - Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, agrárreformok

1.1 Bevezetés

A fejezet írásánál feltételeztük, hogy a mester szak hallgatói korábbi tanulmányaikban a fontosabb alapfogalmakat-, a rendezés és a fejlesztés alaptételeit már megismerhették, azokat valamilyen szinten elsajátították. Azok számára, akik a feltételezett ismeretekkel nem rendelkeznek, ajánljuk korábbi írásainkat-, tananyagainkat és a téma fakultációban való abszolválását.

A modulba szerkesztettük a földbirtoklás jelenlegi helyzetét-, bemutatunk magyar és uniós birtokpolitikai modelleket, valamint az azokat eredményező szabályozás rendszereit. Elegendőnek vélt részletességgel leírjuk a magyar agrárgazdaság változásait, a kilátásunkat és a reformigényeket. Összekapcsoljuk az agrár-és vidékpolitikát. Szólunk a közös agrárpolitika (KAP) átalakulásáról 2013 utáni sorsáról.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A különböző birtokpolitikai modelleket és a hozzá tartozó szabályozás rendszerét;

  • A földbirtok-politika jelenünkben is ható cél- és eszközrendszerét;

  • A magyar agrárgazdaság változásait, stratégiai alapjait és a reformálás szükségességét;

  • Az agrár- és vidékpolitika kapcsolódásait;

  • A közös agrárpolitika várható átalakulását.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • A birtokpolitikai modellek és szabályozásuk ismeretében azok adaptálására, újak megfogalmazására;

  • A földbirtok-politika cél- és eszközrendszerének alkotó felhasználására;

  • A magyar agrárgazdaság változásainak és kilátásaink ismeretében versenyképes birtoktestek tervezésére, kialakítására;

  • Az agrár- és vidékpolitika tudatos összekapcsolására és továbbfejlesztésére;

  • A közös agrárpolitikában a magyar érdekek szolgálatára.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés I. (Földbirtok-politika, birtokrendezési modellek) Kézirat; NYME GFK, Jegyzetsokszorosító részleg, Szfvár. 1997.

Kerék M.: Földbirtok-politika; Magyar Szemletársaság, Bpest., 1934.

Szűcs I. és tsai: Földbirtok-politika, a földtulajdon fejlesztésének főbb irányai; AKII., Bpest., 1997.

Ihring K.: A földár és földérték a kapitalizmusban; MTA Közgazdasági Intézetének kiadványa; Bpest., 1968.

Romány P.: Kortársunk az agrárpolitika; Szaktudás Kiadó Ház, Bpest., 2002.

Tanka E.: Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban, Alterra Kiadó, Bpest., 2004.

Dorgai L.: A magyarországi birtokstruktúra a birtokrendezési stratégia megalapozása; Agrárgazdasági tanulmányok; 6. szám; Agrárgazdasági Kutató Intézet, Bpest, 2004.

Nagy D.: A termőföldek használati viszonyai; Geodézia és kartográfia LX. évfolyam 11. szám, 2008.

Gráf J.: Klímaváltozás és a hazai agrárgazdaság; Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám, KPKOKN Kft., Gyöngyös, 2009.

Buday-Sántha A.: Új agrárstratégia alapjai; Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám, KPKOKN Kft., Gyöngyös, 2009.

Dorgai L. – Udovecz G.: A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének becsült hatásai Magyarországon; Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám, KPKOKN Kft., Gyöngyös, 2009.

Orlovits Zs.: A földbirtok-politika intézményeinek lehetséges változásai, Gazdálkodás, 54. évf. 4. szám., KPKOKN Kft., Gyöngyös, 2010.

Kapronczai I.: A földbirtok-politikai választ igénylő kérdései, Gazdálkodás, 54. évf. 2. szám., KPKOKN Kft., Gyöngyös, 2010.

Szabó I.: A termőföld, mint hitelbiztosítási érték; Ingatlanszakmai Tudományos Műhely; Termőföldpiac és földértékelés, Workshop, www.geo.info.hu, NymE GEO, Szfvár, 2010.

Bíró Sz.: A magyar birtokpolitika a csatlakozást követő időszakban, AKI, Bpest., 2010.

Korom Á.: A termőföldek külföldiek általi vásárlására vonatkozó „moratórium” lejártát követően milyen birtokpolitikát tesz lehetővé a közösségi jog; Európai Jog 6. sz., Bpest., 2009.

Tanka E.: Nemzeti Földügynökség Japánban, A Falu XV. évf. 4. sz., 2000.

Szabó Gy. - Mizseiné Nyiri J.: Föld- és területrendezés ; TÁMOP tananyag, Szfvár., 2010.

Popp J. (szerk.): A versenyesélyek javításának lehetőségei a magyar élelmiszergazdaságban, Magyar Agrárkamara – Szaktudás Kiadó Ház, Bpest., 2008.

Glatz F. (szerk): Párbeszéd a vidékért, MTA Társadalom Kutató Központ, Bpest., 2009.

Udovecz G.: Közös agrárpolitika és a magyar érdekek; MTA Társadalom Kutató Központ, Bpest., 2009.

Popp J.: A közös agrárpolitika reformjai; MTA Társadalom Kutató Központ, Bpest., 2009.

Róna P.: A nemzetgazdaság és a vidék érdekei; MTA Társadalom Kutató Központ, Bpest., 2009.