Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 1., Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, agrárreformok

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.4 Összefoglalás

1.4 Összefoglalás

A modulban bemutattuk a hazai földbirtoklást, birtokpolitikai modellekkel írtuk le, utaltunk a modellváltások szükségszerűségére, szabályozások módozataira. A hazai szabályozást és modelleket uniós környezetre építettük. Áttekintettük az utolsó négy évtized földbirtok-politikájának cél és eszközrendszerét, várható hatását a soron következő feladatokban.

Fontos részét képezi a modulnak az agrárgazdaság helyzetértékelése és kilátásainak prognosztikája. Tárgyaltuk a stratégiai alapokat, hozzákapcsoltuk a reformigényeket. Az agrár- és vidékpolitika leírásán keresztül jutottunk el a közös agrárpolitika soronkövetkező feladatáig, annak várható átalakulásáig. Utaltunk a jogszabályi háttér módosulására.

Összefoglaló kérdések

 1. Milyen birtokpolitikai modelleket ismer?!

 2. A birtokpolitikai modellváltás hatása magyar viszonyinkra.

 3. Definiálja a földbirtok-politika szabályozási körét!

 4. Az uniós birtokpolitikai modellek, szabályaik hatása jövőnk formálásánál.

 5. Mit jelent az erőforrás-alapú szabályozás?

 6. Miben különbözik az üzemszabályozási modell az erőforrás-alapútól?

 7. A modellváltás miként hat a birtokpolitikára és a használatra?

 8. Milyen modellelemek hatnak-, és milyen módon a modellváltásra?

 9. A birtokrendezések (fejlesztések) törvényi támogatottsága.

 10. Milyen cselekvéssorral lenne jellemezhető a következő évtized földbirtok-fejlesztése?

 11. Magyarországon mi tartozik a birtokrendezés (birtokfejlesztés) fogalomkörébe?

 12. Jellemezze napjaink agrárpolitikáját, stratégiai alapjait!

 13. Milyen reformigények motiválják a stratégiai alapok változását?

 14. Milyen módon befolyásolja a támogatáspolitika a termeléspolitikát?

 15. Jellemezze a magyar agrár- és vidékpolitikát!

 16. Miért kell változni és átalakulni a közös agrárpolitikának?