Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 1., Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, agrárreformok

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.5 Tárgymutató, fogalomtár

1.5 Tárgymutató, fogalomtár

Földbirtoklás

Birtokpolitikai modellek

Földbirtok-politika szabályozottság

Római Szerződés

Derogáció

Erőforrás-alapú szabályozás

Üzemszabályozás

Ágazati modellváltás

Szövetkezei részaránytulajdon

Elővásárlási jogosultság

Örökösödési szabályváltozás

Földbérlet és jövedelmezőség

Agrárgazdaság: változások, kilátások

Stratégiai alapok, reformigények

Támogatáspolitika

Agrár- és vidékpolitika

Új közös agrárpolitika és átalakulása

Vidékfelzárkóztatás