Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 12., A Magyar erdő jövőképe

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12. fejezet - A Magyar erdő jövőképe

12. fejezet - A Magyar erdő jövőképe

12.1 Bevezetés

A magyar erdő jövőképe c. modulban, az ezredfordulót követő évek erdészetpolitikai, stratégiai célkitűzéseit foglaljuk össze. Az ismertetésre kerülő erdészeti szakmai anyag megértéséhez ismerni kell Prof.Emer.Dr.Szabó Gyula által írt „Föld és területrendezés”c. digitális jegyzetét, valamint”Erdőstratégia, erdőprogram,tulajdonosi és birtokstruktúra változások” c. 13. modult.

Az erdészeti cselekvési terv, aZöld Könyv (Európai Bizottság: Erdővédelem és erdészeti információ csere az Európai Unióban : erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra, SEC(2010)163 final, Brüsszel,2010.03.1.,COM(2010)66 végleges), sorra veszi az erdővédelemmel és az erdészeti információ cserével kapcsolatos uniós megközelítés lehetséges opcióit. A Zöld Könyv vitaindító célzattal készült, a Bizottságnak az „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, egy európai fellépési keret felé” című Fehér Könyve (COM(2009)147) alapján.

Az Európai Unió (EU) Fehér Könyvére vonatkozó 2009. június 25-i EU tanácsi következtetések hangsúlyozzák, hogy az éghajlatváltozás erdeinket sem hagyta érintetlenül, és hatásaival a jövőben is számolni kell. Mivel pedig ezeknek a hatásoknak társadalmi-gazdasági és környezeti következményei is lesznek, a legjobb már most felkészülni rájuk, hogy erdeink változó éghajlati viszonyok mellett is maradéktalanul be tudják tölteni összes funkciójukat.

Ennek szellemében az uniós és a magyar erdővédelemnek elsősorban arra kell összpontosítania, hogy az erdők megőrizzék termelékenységüket és teljesíteni tudják társadalmi gazdasági, környezeti szerepüket.

Arra kell válaszokat keresni, hogy az éghajlatváltozás Európában és azon belül Magyarországon hogyan módosítja az erdőgazdálkodás és az erdővédelem feltételeit, illetve milyen irányt kell vennie az uniós szakpolitikának ahhoz, hogy nagyobb mértékben tudja támogatni a tagállamok erdészeti kezdeményezéseit. Milyen kihívásokkal állunk szemben? Milyen további információk megosztására lesz ehhez szükség? (COM(2009)147)

A fejezetből Ön megismeri:

 • Erdőgazdálkodásunk helyzetét napjainkban;

 • Erdeink társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális, települési szerepét,

 • Az erdők környezetvédelemben és az ökoszisztémában tett szolgáltatásait,

 • Erdősültségi adatokat Magyarországról,

 • A földhasználati reform és az erdőkkel kapcsolatos összefüggéseket,

 • A fatermesztés és a magyar erdők jövőképét.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Erdőgazdálkodásunk helyzetét ismerni,

 • Az erdők társadalmi-gazdasági és településen betöltött szerepének ismertetésére,

 • Felismerni erdeink környezetvédelmi szolgáltatásait,

 • Magyarország erdősültségi adatait átlátni,

 • A földhasználati reform és az erdőkkel kapcsolatos összefüggéseket tudni,

 • A fatermesztés és a magyar erdők jövőjéről képet alkotni.

Irodalomjegyzék

Anonymus (2008/2): Nemzeti Erdőprogram 2006-2015 évi megvalósításának terve. A Kormány 110/2004.(X.27.) Kormány határozatának 3. pontja alapján, http://www.erti.hu

Ángyán: A környezet- és tájgazdálkodás agroökológiai, földhasználati alapozása., MTA doktori értekezés, Gödöllő, 2003.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 4/2009.sz. jelentése

Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke

Balázs I.,: Erdőgazdaság és faipar, 2010/11, 2010.

Führer E., Rédei K., Tóth B.: Ültetvényszerű fatermesztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003.

Halász, G., Gémesi, J., Mészáros, K.: Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram MagyarországonV.rész (A társadalmi vita tapasztalatai), , Erdészeti Lapok CXXXVIII.évf., Budapest, 2003.

Jogszabályok, végrehajtási rendeletek, Szabványok és Szakmai Szabályzatok.

Dr. Koren Edit: Környezetismeret, Kézirat, Széchenyi István Főiskola, Győr, 1997.

Magyar: Alföldfásítás 1.k. Általános és leíró rész, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.

MCPFE ”State of Europe’s Forests 2007”(Az európai erdők állapota 2007), 2007.

Schneller: Tájépítészeti és tájökológiai összefüggések Magyarországon, Tájökológiai Kutatások a III. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa, Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Táj rehabilitációs Tanszék, Budapest, 2008.

Szabó: Föld- és területrendezés II.; Kézirat; EFE FFFK Jegyzet-sokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2004.

Szabó,: Erdőstratégia, erdőprogram, tulajdonosi és birtokstruktúra változások, TÁMOP jegyzetek, Tananyagfejlesztés a Geo-ért,13.modul

http://www.unece.org/timber/fra/definit.htm

http://ec.europa.eu/environment.nature/

http://www.gak.hu/fao/