Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 12., A Magyar erdő jövőképe

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12.6 Összefoglalás

12.6 Összefoglalás

A modul leírta az erdőgazdálkodás és az erdők jelenlegi helyzetét az Európai Unióban és hazánkban egyaránt. Az erdők társadalomban és gazdaságban betöltött szerepéről adott tájékoztatást. Kitért az erdők környezetvédelmi szolgáltatásaira. Számot adott Magyarország jelenlegi erdősültségi adatairól. Majd a földhasználati reform és az erdők kapcsolatát a földhasználati zónarendszert kiegészítő ökotípusos rendszer kialakíthatóságán keresztül mutatta be. Végezetül pedig a magyar erdők és a szükséges fatermesztés összehangolhatóságáról adott tájékoztatást a modul.

Rá kívántunk mutatni arra a fontos tényre, hogy a természeti adottságaink között folytatott erdőgazdálkodás elsődleges funkciója az ezredforduló utáni években is a termelés kell, hogy legyen, azok védelmi és társadalmi szerepének erősödése mellett.

Önellenőrző kérdések:

  1. Ismertesse, milyen értékteremtő erdészeti tevékenységeket, programokat kell végrehajtanunk?

  2. Ismertesse az erdők társadalomban-gazdaságban, településen és az infrastruktúrban betöltött szerepét!

  3. Mit tud az erdők környezetvédelemben betöltött szerepéről, valamint az ökoszisztémában tett szolgáltatásairól?

  4. Véleménye szerint nagyobb figyelmet kellene szentelni a különböző erdőfunkciók fenntartásának, kiegyensúlyozásának és fejlesztésének? Ha igen, milyen szintű fellépésre lenne ehhez szükség (uniós, nemzeti és/vagy egyéb)? Milyen eszközökkel lehetne ezt elérni?

  5. Mi jellemzi hazánk erdősültségét?

  6. Milyen tulajdonviszonyokkal jellemezhetők a magyar erdők napjainkban?

  7. Milyen funkcióváltások várhatók erdőgazdálkodásunkban az ezredforduló utáni évtizedekben?

  8. Mit tud a faanyagtermesztés, a természet közeli erdők, valamint a földhasználat kapcsolatáról Magyarországon?

  9. Mi a fő és melyek a mellék szerepei az ültetvényszerű erdőknek?

  10. Ismertesse a művelési ágak elhelyezésének egyszerűsített alapelveit a környezeti tényezők függvényében!