Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 13., A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése, nyílvántartásának rendszere

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13. fejezet - A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése, nyílvántartásának rendszere

13. fejezet - A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése, nyílvántartásának rendszere

13.1 Bevezetés

A modul bevezetésében feltétlen fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a „Föld és területrendezés”c. Digitális jegyzet Prof Emer. Dr. Szabó Gyula által írt „14. Erdőrendezés, erdőtervezés, erdőtérképezés” c. modul ismerete az alábbiakban közreadott ismeretanyag elsajátításához elengedhetetlen, és arra támaszkodik. A 14. modul az erdőrendezés alapjaival megismertette az olvasót. Ezért nekünk már arra építkezve kell a fenntartható erdőgazdálkodás tervezésére vonatkozó ismereteket leírni.

Az erdészeti politika elsősorban az Európai Unió tagállamainak hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió szerepe korlátozott, és legfőképpen a nemzeti erdészeti politikákat valamint programokat kiegészítő, alábbi értékteremtő tevékenységekre irányul:

 • az Európai Unió területén található erdők állapotának figyelemmel kísérése és adott esetben állapotjelentés készítése,

 • felkészülés a világméretű változásokra és a tagállamok figyelmeztetése a körvonalazódó kihívásokra, valamint

 • javaslatok kidolgozása uniós szintű, korai fellépésekre, illetőleg ezen fellépések koordinálása vagy támogatása.

A modulban fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy erdőinknek milyen kihívásokkal kell szembenézniük, és ezek milyen veszélyekkel járnak az erdők funkciói szempontjából.

Áttekintést kívánunk nyújtani a várható kihívások kezelésére, valamint az ezekhez, rendelkezésre álló erdővédelmi eszközökről és az erdészeti információs rendszerről.

A fejezetből Ön megismeri:

 • A változó környezeti feltételekhez hogyan alkalmazkodik az erdészeti tevékenység.

 • Az erdőszerepek miként változnak napjainkban.

 • Az Európai Unió szakpolitikáját, az erdőhasználatra és erdőgazdálkodásra vonatkozóan.

 • Magyarország erdészeti politikáját.

 • Az erdővédelemet, amely a fenntartható erdőgazdálkodást biztosítja.

 • Az Európai Unió tagállamai miként cserélik az erdészeti információikat.

 • Magyarország javaslatait, az erdészeti jogharmonizációra vonatkozóan.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Meghatározni, a változó környezeti feltételeket és azokra adott erdészeti válaszokat,

 • Ismerni az erdő rendeltetését befolyásoló környezeti hatásokat,

 • Véleményt alkotni az Európai Unió erdészeti szakpolitikájáról,

 • Ismerni, a fenntartható erdőgazdálkodás erdővédelmi feladatait,

 • Beszélni az Európai Unió erdészeti információ csere feladatairól,

 • Ismerni a magyar erdészeti jogharmonizációra tett javaslatokat.

Irodalomjegyzék

BOKU, EFI, IAFS, INRA, Impacts of Climate Change on European forests and options for adaptation, 2008

Balázs I., Az erdőtörvény és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata, Magyar Mezőgazdaság,65.évfolyam, 2010

Balogh Lívia, Magánerdő gazdálkodás az egykori ÁESZ Veszprémi Erdőrendezési Irodájának illetékességi területén?, Szakdolgozat, NYMEGEO Fr T., Székesfehérvár,Ig-76/2009. 2010

Etv.: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről

Halász, G., Gémesi, J., - Mészáros, K.: Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram MagyarországonV.rész (A társadalmi vita tapasztalatai), Erdészeti Lapok CXXXVIII.évf., Budapest, 2003

Hirka et.al,: Abiotikus erdőkárok Magyarországon (1961-2009), Erdészeti Lapok CXLV.évf.7-8.szám, 2010

IUFRO, : ”Making forests fit for Climate Change, a global view of climate-change impacts on forests and people and options for adaptation” ( Az erdők felkészítése az éghajlatváltozásra: az éghajlatváltozás erdőkre és emberekre gyakorolt hatásainak, valamint alkalmazkodási lehetőségeknek a globális áttekintése), 2009

COM,(2010): Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra, Erdészeti Lapok CXLV. Évf. 7-8., Brüsszel, 2010

Szabó: Erdőrendezés, erdőtervezés, erdőtérképezés, TÁMOP jegyzetek, Tananyagfejlesztés a Geo-ért,14. modul, 2010

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index.en.htm)

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/euforest/index_en.htm)