Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 13., A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése, nyílvántartásának rendszere

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13.3 Az erdőszerepekre gyakorolt környezeti hatások

13.3 Az erdőszerepekre gyakorolt környezeti hatások

„Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című bizottsági fehér könyvvel kapcsolatos tanácsi következtetések hangsúlyozták, hogy az alkalmazkodás ügyét az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése révén minden kapcsolódó szakpolitikai területen, egyebek mellett az erdőgazdálkodásban is érvényre kell juttatni.

Ezen túlmenően külön kiemelték, hogy az éghajlatváltozás hatásainak felmérésére minden érintett ágazat vonatkozásában hatékonyabb vizsgálatokra van szükség, valamint elismerték a fenntartható (tartamos: korábban az erdészek így hívták) erdőgazdálkodás szerepét az erdők éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének csökkentésében. (COM,2010)

A Tanács következtetései emellett tudomásul vették az Erdészeti Kutatóintézetek

Nemzetközi Szövetségének (IUFRO) 2009. évi jelentését, amely a következőket állapította meg:

„Az elmúlt fél évszázadban az erdei ökoszisztémák már érezhették az éghajlatváltozás hatásait, a jövőben pedig várhatóan még több hatás éri azokat. Hacsak nem sikerül lényeges mértékben csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátások jelenlegi szintjét, az erdők teljesen elveszíthetik szénkörforgás-szabályozó képességüket. Ha ez bekövetkezik, a légkörbe óriási mennyiségű szén-dioxid kerül, tovább súlyosbítva az éghajlatváltozás hatásait.”

Az éghajlatváltozás erdőkre gyakorolt összesített hatását, így például a környezeti viszonyok változását, a kiszáradást, a viharokat és erdőtüzeket, eltérő mértékben bár, de Európa egésze megszenvedi majd.

A hatások a társadalmi-gazdasági és környezeti szerepeket sem hagyják érintetlenül.

A jelenleg még behatárolt régiók ügyének tekintett problémák minden valószínűség szerint átlépik az addigi kereteket, ahogyan az már az erdők és a viharok esetében nyilvánvalóan látszik is.

Az uniós méreteket öltő kihívások felvetik annak kérdését, hogy az EU mivel tud a legjobban hozzájárulni ahhoz, hogy az erdők minden funkciójukat ugyanúgy el tudják látni a jövőben?(IUFRO,2009)