Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 13., A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése, nyílvántartásának rendszere

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13.8 Összefoglalás

13.8 Összefoglalás

A modul ígéretének megfelelően leírta korunk változó környezeti feltételeinek erdészeti kihívásait, a környezet erdőre gyakorolt hatásait. Bemutatásra került az Európai Unió erdészeti szakpolitikája, majd hazánk jelenleg változás alatt levő szakpolitikájáról adtunk tájékoztatást. Az erdővédelem azon feladatairól írtunk, amelyek a fenntartható vagy tartamos erdőgazdálkodáshoz napjainkban elengedhetetlenek. Az Európai Unió erdészeti információcsere jelenlegi helyzetét ismertettük. Jelentős helyet kapott a jövőképalkotás a magyar erdészeti szakpolitikában, melyet javaslatainkkal, a jogharmonizáció tükrében tettünk meg.

Önellenőrző kérdések:

  1. Mit gondol, mennyire vannak felkészülve Magyarország erdei és erdészeti ágazata az éghajlatváltozás jellegéből és nagyságrendjéből adódó kihívások kezelésére?

  2. Vélemény szerint, Magyarország erdei jobban ki vannak téve az éghajlatváltozás hatásainak, illetve érzékenyebbek azokra, mint az EU más tagállamainak erdei? Milyen információkra alapozná válaszát?

  3. Szükségét látná korai uniós szintű fellépésnek ahhoz, hogy az erdők összes szerepüket fenntartható módon be tudják tölteni?

  4. Ön szerint, az EU jelenlegi szakpolitikáival megfelelő mértékű szerepvállalást biztosít az erdők éghajlatváltozásra való felkészítése és biológiai sokféleségük megőrzése terén?

  5. Magyarországon, milyen erdészeti szakpolitikai változások történnek napjainkban?

  6. Hogyan lehet megvalósítani a fenntartható erdőgazdálkodás végrehajtása során azt, hogy az erdők produktív és védelmi funkciói, valamint az erdők életképessége fennmaradjanak, és az erdők ellenállóbbakká váljanak az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkenésével szemben?

  7. Mit tehet az EU, az erdészeti információs rendszerek fejlesztése érdekében?

  8. Milyen javaslatokat olvasott a modulban, az erdők megosztásának kialakítási lehetőségeiről?

  9. Az állam miként vállalhatna részt, az erdők tulajdonosi szerkezetének átalakításában?

  10. Miként lehetséges, az erdők tulajdonosi számának növekedését megállítani?