Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 14., A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS ÉS A BIRTOKRENDEZÉS

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14. fejezet - A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS ÉS A BIRTOKRENDEZÉS

14. fejezet - A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS ÉS A BIRTOKRENDEZÉS

14.1 Bevezetés

A mezőgazdasági vállalkozások és a kapcsolódó hatóságok, érdekképviseleti szervezetek által az EU csatlakozást követően gyakran emlegetett kifejezés a kölcsönös megfeleltetés. Hazánkban esetenként nem a pontos értelmezése rögzült, sőt gyakran a követelményeket sem megfelelően értelmezik.

Tisztázni kívánjuk a modulban, a kölcsönös megfeleltetés lényegét, milyen közösségi jogi szabályokon alapul, melyek a tagországok megkerülhetetlen kötelezettségei, mekkora a mozgásterünk, hol állunk most (az állam és a gazdálkodók) a kötelezettségek teljesítése terén? Az EU jogi környezetből levezetjük a tagállamok kötelezettségeit.(Dorgai et al.,2009)

A modul második fejezetében, az agrármodernizációval és az európai agrármodellel foglalkozunk, majd a harmadik fejezet a többfunkciós mezőgazdaság megvalósíthatóságát és a birtoktervezés kapcsolatát tárgyalja. A negyedik fejezet, a Közös Agrár- és Vidékpolitika (CARPE) Magyarország számára felkínált lehetőségeit mutatja be. Majd a „kölcsönös megfeleltetésről”kap bővebb ismereteket, és azt követően megvizsgáljuk, hogy a KAP (Környezet Agrár Politika) eszközrendszerében miként valósul meg a „kölcsönös megfeleltetés.

A fejezetből Ön megismeri:

 • Agrármodernizációt, európai agrármodellt;

 • A többfunkciós mezőgazdaság és a birtoktervezés kapcsolatát;

 • A Közös Agrár- és Vidékpolitikát (CARPE), valamint általa Magyarország számára felkínált lehetőségeket;

 • A „kölcsönös megfeleltetés” fogalmát;

 • A „kölcsönös megfeleltetés” európai uniós jogi szabályozását;

 • A „kölcsönös megfeleltetés” helyét és szerepét és a CAP eszközrendszerében;

 • A „kölcsönös megfeleltetés” Natura 2000 hálózatra vonatkozó előírásait.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Értően ismerni az európai agrármodellt;

 • Összefüggéseit feltárni a többfunkciós mezőgazdaságnak és a birtoktervezés kapcsolatának;

 • Felsorolni a Közös Agrár- és Vidékpolitika (CARPE) Magyarország számára felkínált lehetőségeket;

 • Megindokolni a „kölcsönös megfeleltetés” és a CAP eszközrendszerének kapcsolódási pontjait;

 • Összefüggéseiben értelmezni a Natura 2000 hálózat működését és a „kölcsönös megfeleltetés” előírásait.

Irodalomjegyzék

ÁngyánJ. - Menyhért Zoltán: Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2004.

Ángyán József: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás., Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, 2001.

Bartolini, F. – Gallerani, V. – Raggi, M. – Viaggi, D.: Modelling the Effectiveness of Cross-Compliance under Asymmetric Information, Paper presented at the 107th EAAE Seminar Modelling of Agricultural and Rural Development Policies, Sevilla, Spain, 2008.

Dauner,: Dereguláció, annak céljai, lépései és eddigi eredményei, előadás, FVM Stratégiai Főosztály, p. 8., 2008.

Demeter András, Natura 2000-: Európai hálózat a természeti értékek megőrzésére, Budapest, 2000.

Biró Sz., Dorgai L., szerk., Molnár A.,: Árutermelő állattartásunk és a „kölcsönös megfeleltetés” alkalmazása, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Tanulmányok 2009.5.szám, Budapest, 2009.

Report, LEI , Hague, p. 82., 2007.

Compliance with mandatory standards in agriculture;, A comparative approach of the EU vis-à-vis the United States, Canada and New Zealand, Report LEI , Hague, p. 121., 2007.

Kelemen Eszter,: Gazdálkodás harmóniában a természettel, Tájékoztató a Natura 2000 területek fenntartási terveiről, Budapest-Gödöllő, 2009.

Rakonczay Zoltán,: Magyarország védett természeti területei, Mezőgazda Kiadó és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar közös kiadása, Budapest, 2008.

Rakonczay Zoltán,: A természetvédelem története Magyarországon, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2009.

Swales, V. – Arblaster, K. – Bartley, J. – Farmer M.: Evaluation of the Application of Cross Compliance as Foreseen under Regulation1782/2003, Replies To Evaluation Questions, Deliverable prepared for DG Agriculture, Alliance Environnement, p. 166., 2007.

Dr. Szabó Gy.,: Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár, 2004.

Dr.Szabó Gyula,: A Natura 2000 hálózat hatása a föld (terület) használatra, Székesfehérvár, 2005.

Dr. Szabó Gyula,: Föld és területrendezés, TÁMOP jegyzet, „Tananyagfejlesztés a GEO-ért”, 8., 11. modul, Székesfehérvár, 2010.