Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 14., A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS ÉS A BIRTOKRENDEZÉS

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14.8 Következtetések a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozóan

14.8 Következtetések a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozóan

Az EU 2003. évi keltezésű, a különböző agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról szóló jogszabállyal vezette be a „kölcsönös megfeleltetés” fogalmát, illetve követelményrendszerét. Ez egy komplex követelményrendszer, mely alapvetően az egészséges élelmiszer-előállítás és az élő környezet megóvása érdekében a környezetbarát mezőgazdasági termelés, a felelősségteljes haszonállattartás és az élelmiszerbiztonság bizonyos minimum-követelményeit tartalmazza. A „kölcsönös megfeleltetés” bevezetése, a sokrétű szabályozás, az alkalmazásának ellenőrzése a jogalkotókat és jogalkalmazókat egyaránt újfajta megközelítésre készteti, hiszen működőképessége érdekében gyakorlatias, végrehajtható és ellenőrizhető szabályozást kíván. Természetesen a KAP költségvetéséből támogatott gazdálkodóknál mindezeken túl komoly mérlegelést kíván az is, hogy az előírások betartása mennyiben befolyásolja versenypozíciójukat. A sokrétű követelményeknek való megfelelés (teljesítés) alapfeltétele annak, hogy egy üzem az egyébként jogosult teljes közvetlen támogatási összeget megkaphassa, továbbá megkaphassa az EMVA II. tengely támogatásainak teljes összegét. A régi tagországok 2007-től, az újak (EU10) 2009-től részben, teljes-körűen pedig 2013-tól kötelesek alkalmazni a követelményeket.

Az alábbi következtetések vonhatóak le a „kölcsönös megfeleltetés” és annak a KAP-ban betöltött szerepéről:

  • A kölcsönös megfeleltetés követelményei nem új-keletűek, hanem korábban, jórészt a csatlakozásunk előtt is hatályos jogszabályokon alapulnak. Újdonsága az, hogy ezeket a jogszabályokat keretbe foglalja, az alapvető követelményeket összerendezi és a közvetlen támogatások kifizetését a minimális feltéteknek való megfeleléshez köti.

  • A rendszer alkalmazásával kapcsolatban a tagállamok főbb kötelezettségei: a jogi szabályozás, a gazdák segítése a követelmények betartásában (szaktanácsadás), az intézményrendszer megteremtetése, benne az előírások betartásának ellenőrzése és az esetleges szankcionálás.

  • A gazdálkodóknak a minimális követelményeket be kell tartaniuk ahhoz, hogy az egyébként jogosult közvetlen kifizetéseik teljes összegét megkaphassák. Ellenkező esetekben szankcióra számíthatnak, ami a közvetlen kifizetések csökkentését, súlyosabb esetben a támogatásokból való kizárásukat jelenti.

Összegzésként azt emeljük ki, hogy a kölcsönös megfeleltetés előírásainak megsértése (nem teljesítése) ugyan csak támogatáscsökkentést, esetleg a támogatásokból való kizárást vonhat maga után. (Dorgai et al.,2009)