Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 14., A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS ÉS A BIRTOKRENDEZÉS

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14.9 Összefoglalás

14.9 Összefoglalás

A modul ígéretének megfelelően leírta az agrármodernizáció és az európai agrármodellt. Bemutatta a többfunkciós mezőgazdaság és a birtoktervezés kapcsolatát. Részletesen tárgyalta a Közös Agrár- és Vidékpolitika Magyarország számára felkínált lehetőségeket. Értelmeztük, a „kölcsönös megfeleltetés” fogalmát, majd annak jogi szabályozását bemutattuk. Jelentős terjedelemben kerültek ismertetésre a Natura 2000 hálózatba sorolt területekre vonatkozó „kölcsönös megfeleltetés” előírásai. Következtetések során összegeztük a „kölcsönös megfeleltetés” helyét és szerepét a Nemzeti Agrár Környezet Politika eszközrendszerében.

Önellenőrző kérdések:

 1. Mit jelent a többfunkciós agrármodell Európában és Magyarországon?

 2. Sorolja fel az európai mezőgazdálkodás modelljének legfőbb dimenzióit!

 3. Ismertesse a birtoktervezés folyamatát a többfunkciós mezőgazdaság feltételezésével?

 4. A Közös Agrár- és Vidékpolitika milyen stratégia kialakítását kívánja meg Magyarországtól?

 5. Mit ért a „kölcsönös megfeleltetés” komplex követelmény rendszerén?

 6. A „kölcsönös megfeleltetés” követelményeinek betartása, miként és milyen externáliákat hoz létre?

 7. A „kölcsönös megfeleltetés” mely támogatási „alapszabály” kereteiben jeleníti meg előírásait? Miként teszi azt?

 8. A Natura 2000 hálózat milyen hatással van a már kialakult földhasználatra?

 9. A „kölcsönös megfeleltetés” mely előírásai vonatkoznak a Natura 2000 hálózat megvalósulására vonatkozóan?

 10. Milyen hatással van a kölcsönös megfeleltetés intézménye a védelemre és mikortól lesz ez kötelező?

 11. Milyen következtetésekre jutott a „kölcsönös megfeleltetés” helyéről és szerepéről a NAKP eszközrendszerére vonatkozóan?