Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 15., KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY, MINT A BIRTOKRENDEZÉS RÉSZE

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15. fejezet - KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY, MINT A BIRTOKRENDEZÉS RÉSZE

15. fejezet - KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY, MINT A BIRTOKRENDEZÉS RÉSZE

15.1 Bevezetés

Jelen modul anyagunk azt a célt szolgálja, hogy a többfunkciós mezőgazdaság, és annak megvalósulásához szükséges birtokrendezés teljes körű környezeti alkalmazkodását biztosító környezeti engedélyeztetési eljárásokat, és azok vizsgálati anyagait mutassa be a hallgatónak.

A különböző környezetvédelmi engedélyezési formák, ill. a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezés az, mely tételesen fényt deríthet a természeti környezetet veszélyeztető tevékenységek és azok által valószínűleg keltendő hatások mértékére a tényleges megvalósítás előtt. Az egyes környezetvédelmi hatósági engedélyezések, felülvizsgálatok lehetővé teszik természeti környezetünk átalakításának lassítását, szabályozását, ellenőrzését, összhangban az európai agrármodell megvalósításának elveivel.

Ön, a jelen tananyaggal bepillantást nyerhet a szabályozás alternatíváiba.

A fejezetből Ön megismeri:

 • Az alkalmazott legfontosabb alapfogalmakat;

 • Az európai agrármodell dimenzióit;

 • A többfunkciós mezőgazdaság és birtoktervezés összefüggési rendszerét;

 • A módszer sajátosságait és szükségességének indokait;

 • A környezeti hatásvizsgálatok történetét és jogi alapjait;

 • A környezeti hatásvizsgálati eljárás jelenlegi rendjét

 • A környezeti hatásvizsgálati módszer alaplogikáját;

 • A környezeti hatástanulmányok készítésének főbb elveit.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Pontosan meghatározni alkalmazott legfontosabb alapfogalmakat;

 • Az európai agrármodellről véleményt alkotni;

 • A többfunkciós mezőgazdaság és birtoktervezés szükségességét megfogalmazni;

 • Megindokolni a módszer szükségességét;

 • Szétválasztani környezeti hatásvizsgálatok történetét és jogi alapjait;

 • Ismerni a környezeti hatásvizsgálatok eljárási rendjét;

 • Megindokolni módszer alaplogikáját;

 • A tanulmányok készítésének lényeges elvi elemeit ismertetni.

Irodalomjegyzék

Ángyán J. - Menyhért Zoltán: Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és tájgazdálkodás, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2004.

dr. Bándi Gy., Magyar E., Tombácz E., Fülöp S., Teszár L.: Előzetes vizsgálat-hatrásvizsgálat-IPPC, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 16., Budapest, 2007.

Bidló A. - Gombás K.: Előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálat a Királyszállás elkerülő út építéséhez, Sopron, 2001.

Fodor V., Katonáné G. K., Kovács M., Koronikáné P.J., Nagy T., Pájer J., Pintér N.E., Polgár A., Szabó Gy., Széll A.: A kérdőíves és szóbeli megkérdezések, ill. a tartalomelemzés végrehajtása - Mérföldkő zárójelentés NYME-KKK – KHV, Sopron, 2006.

Biró Sz., Dorgai L. szerk., Molnár A.,: Árutermelő állattartásunk és a „kölcsönös megfeleltetés” alkalmazása, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Tanulmányok 2009.5.szám, Budapest, 2009.

Kaliczka László: Hegy- és dombvidéki vízrendezés., Oktatási segédlet, Eötvös József Főiskola, Baja, 1998.

Gombás K. - Végső F.: Előzetes vizsgálati dokumentáció a Székesfehérvár 20136/6hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szerkezeti és szabályozási tervhez, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2010.

Dr. Szabó Gy.: Föld- és területrendezés (Földbirtok-politika,birtokrendezési modellek), Kézirat, Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár 2004.

Dr. Szabó Gy.: Föld és területrendezés II. ( Komplex területrendezés-erdőtérképészet), Kézirat, Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár 2004.

www.kvvm.hu