Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 15., KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY, MINT A BIRTOKRENDEZÉS RÉSZE

Katonáné Gombás Katalin (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

15.11 Összefoglalás

15.11 Összefoglalás

A modulból ön megismerkedett a birtokrendezés tervezése, és környezetvédelmi hatósági engedélyeztetése során elkészítendő környezeti hatásvizsgálati dokumentációval, az alkalmazott legfontosabb alapfogalmakkal. Betekintést kapott a módszer sajátosságairól és szükségességének indokairól. Megismerhette a környezeti hatásvizsgálatok történetét és jogi alapjait. A környezeti hatásvizsgálati eljárás jelenlegi rendje került ismertetésre a modulban, majd pedig a környezeti hatásvizsgálati módszer alaplogikáját mutattuk be. A modul végén, röviden ismertetésre kerültek a környezeti hatástanulmányok főbb tartalmi elemei, melyeket a birtokrendezés terv dokumentációjával együttesen kell elkészíteni.

Önellenőrző kérdések:

 1. Mit jelent a többfunkciós agrármodell az Európai Unióban?

 2. Milyen elveket kell figyelembe venni a birtoktervezésnél a többfunkciós mezőgazdaság feltételezése esetében?

 3. Definiálja a következő fogalmakat: Környezetvédelem, környezeti hatás, hatótényező, hatásfolyamat, hatásterület, hatásviselő, jelentős változás!

 4. Határozza meg a következő fogalmakat: érintett nyilvánosság, előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálat (KHV), környezeti hatástanulmány (KHT), környezetvédelmi felülvizsgálat, stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)!

 5. Ismertesse a környezetvédelmi hatásvizsgálat jelenlegi eljárási rendjét!

 6. Milyen alapelvek támasztják alá a környezeti hatásvizsgálatok szükségességét?

 7. A környezeti hatásvizsgálatok jogi szabályozásának történetét ismertesse!

 8. A környezeti hatásvizsgálat módszer alaplogikáját ismertesse!

 9. A KHV módszer főbb lépéseiről adjon tájékoztatást!

 10. Az EVD-nek melyek a főbb fejezetei?

 11. A KHT főbb tartalmi elemeit ismertesse!