Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 16., A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

16. fejezet - A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

16. fejezet - A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

16.1 Bevezetés

Jelen modul a birtokrendezésekhez szükséges úthálózatok kialakításával foglalkozik. A vízrendezés mellett ez a feladat is a birtokrendezés előkészítő fázisához tartozik, hiszen a korszerű igényeknek megfelelő, új birtokstruktúra kiosztására a vízelvezetési árokrendszer és az úthálózat által közrezárt tömbökben kerül sor.

A fejezet a birtokrendező mester képzés második félévében oktatott „Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai” c. tárgyban tanultakat foglalja össze a birtokrendezés szempontjából, valamint tapasztalati tanácsokkal szolgál a mezőgazdasági útnyomvonalak kijelöléséhez, optimalizálásához. A modul előzményének számít a földrendező alapszak föld- és területrendezés c. tárgy 9., „A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai” c. főfejezete. (Szabó, 2010)

A birtokrendező mérnöknek tisztában kell lennie az alkalmazható műszaki megoldásokkal, az úthálózattal szemben támasztott igényekkel. Csak így alakítható ki az a gazdaságosan művelhető birokstruktúra, amivel javíthatunk a földhasználók gazdálkodási feltételein, felzárkózva ezzel az Uniós gyakorlathoz.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A mezőgazdasági úthálózatok szerepét,

  • Az utak osztályozási lehetőségeit,

  • Az úttervezési folyamat lépéseit,

  • A tervezés optimalizálásához szükséges tényezőket.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Felmérni a rendezésre váró terület úthálózati igényeket,

  • Meghatározni az út főbb paramétereit a forgalom alapján,

  • Mérlegelni a különböző tervvariánsok között,

  • Együttműködni a kivitelezővel.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés, NYME-GEO, Szfvár., 2010.

Kosztka M. et al.: Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai, NYME-Erdőmérnöki Kar, Sopron., 2010.

Ányos A.: Mezőgazdasági utak építése és fenntartása, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984.

Magyar Útügyi Társaság: 18. tervezési útmutató, Közlekedésépítési szemle 59. évf. 4. szám, 2008.

Varga J.: Föld- és területrendezés, BME, Budapest, 2003.

Somfai A.: A vidékszervezés és a településközi utak, konferencia-előadás, Gödöllő, 2006

Mizseiné Ny. J. – Pödör A.: Birtokrendezés gyakorlata Ausztriában, GIS Open konferencia, 2010

1698/2005/EK. Tanácsi rendelet

125/2009/IX. 29./FVM rendelet