Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 16., A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

16.4 Általános tervezési irányelvek

16.4 Általános tervezési irányelvek

A mezőgazdasági utak fenntartási költségei a termékek árában jelennek meg, így a műszaki jellemzők meghatározásánál a minimum elvét kell követni.

A tervezéskor célszerű 30 éves időtávlatot figyelembe venni. Így az út mértékadó részének élettartamából (általában pályaszerkezet) jó közelítéssel meghatározhatóak a tervezett út paraméterei.

Az utak kiépítésének színvonalát az úthálózatban betöltött szerepük alapján kell megállapítani. (pld. gyűjtő utak esetében a szolgáltatási színvonalát a járművek kitérési lehetősége fejezi ki)

Az út áteresztőképességét a lehető legnagyobb hosszon azonos színvonalon kell tartani, azonos műszaki jellemzők megtartásával. Az eltérő kategóriájú utaknak csomópontban kell találkozniuk, vagy olyan jellegzetes helyen, ahol a környezet is felhívja a járművezető figyelmét a megváltozott forgalmi körülményekre.

Új út tervezésénél célszerű a meglévő dűlőutak nyomvonalát felhasználni. A természetes kialakulású dűlőutak a forgalom, vízjárás, talajviszonyok szempontjából alkalmas nyomvonalon alakultak ki. Irreálisan magas építési költség esetén az utat új nyomvonalon kell vezetni, tereprendezéssel a felhagyott nyomot el kell tűntetni.

A vízszintes vonalvezetés tervezésénél törekedni kell arra, hogy művelési szempontból értékes területek igénybevétele minimális legyen.

Komplex területrendezéskor már a táblásítási tervben meghatározandó a vonalvezetés. Ügyelni kell a maximális emelkedés és kanyarulati viszonyok betartására. Ellenkező esetben a munkagépek nem tudják igénybe venni a kritikus részeket és más nyomvonalat keresnek.

Optimális állapot, ha a mezőgazdasági termények beszállításakor a szállítási hossz kétharmad része földút. A földutak jelenősége tehát nem elhanyagolható.

Az útépítés során törekedni kell arra, hogy a közelben levő, helyi anyagokat használjuk fel.