Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 16., A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

16.7 A birtokrendezéshez kapcsolódó úthálózat-fejlesztés

16.7 A birtokrendezéshez kapcsolódó úthálózat-fejlesztés

A birtokrendezés során valamennyi utat felül kell vizsgálni, mert ez a kedvező alkalom az úthálózat korszerűsítésére. A kiépített, valamint fasorokkal és árkokkal szegélyezett utak áthelyezésére vagy kiegyenesítésére természetesen nincs, ill. csak kivételesen adódik lehetőség. Azokat az utakat, melyeket nem határolnak sem fasorok, sem árkok, ill. akadályozzák a helyes táblanagyság vagy alak kialakítását, át kell tervezni. Az ilyen utak felszánthatók és helyettük megfelelő helyen új utak alakíthatók ki.

Az új úthálózat kialakításának fontosabb szempontjai (Varga J., 2003):

 • a szállítási igényeknek megfelelően, lehetőleg egyenesekből álló hálózat legyen,

 • minden évszakban járható legyen,

 • minél kisebb legyen a szintkülönbség az egyenletes esésű út végpontjai között,

 • az utak hosszúsági és szélességi méretei feleslegesen ne csökkentsék a termőterületet,

 • az utaknak jó csatlakozásuk legyen a község forgalmi útjaival és a műtárgyakkal (hidak, vasúti átjárok stb.),

 • az úthálózat megfelelő alakú táblákat alakítson ki,

 • olyan területen, ahol vízrendezési munkákkal is számolni kell, az új árkokat, lecsapoló csatornákat még az úthálózat kialakítása előtt ki kell tűzni. Így elkerülhető a felesleges kereszteződések, ill. költséges műtárgyak építése.

A táblák alakjának és nagyságának előírásai nem merevek, hanem a terep, a talaj és a termelési profil jellegéhez kell adaptálni.

Sík vidéken úthálózat elrendezését és a tábla alakját elsősorban az állandó tereptárgyak befolyásolják. Törekedni kell a szabályos táblák kialakítására. Szabálytalan határvonalú területen esetleg néhány külső, szabálytalan tábla kialakításával el lehet érni, hogy a többi tábla – és így az úthálózat is – szabályos legyen.

16.7.1 Hazai birtokrendezési kísérletek útfejlesztési vonatkozásai

Hazánkban több kíséreti projekt is foglalkozott a kárpótlás és részarány-tulajdon kiosztás során létrejött birtokszerkezet versenyképesebbé tételével. Ezek közül a TAMA (Általános birtokrendezés Magyarországon) projekt úthálózattal kapcsolatos részeit mutatjuk be. (A projekt részleteit a jegyzet 3. modulja tartalmazza)

A TAMA projekt végrehajtási lépései a következők voltak:

 • Földbörze felállítása

 • A kataszteri térkép előállítása

 • Területfejlesztési terv készítése

 • Birtokrendezési terv készítése

Miután a földbörzén megtörténtek a földcserék, ill. tulajdoni rendezések, a kárpótlás és a részarány-tulajdon kiadásának adataival kiegészített kataszteri térképet állították elő. Mindezek, valamint a hosszú távú fejlesztéseket, ill. környezeti szempontokat figyelembe vevő területfejlesztési terv elkészítése után következett a dűlőúthálózat kialakítását is magában foglaló birtokrendezési terv. A földrészletek alakjának javításához elengedhetetlen volt egy előnyösebb dűlőúthálózat kialakítása. Fontos szempont volt, hogy minden egyes földrészlet géppel is megközelíthető legyen.

Bár a projekt eredményeként csak egy újabb kísérleti birtokrendezés valósult meg (TAMA2), látható hogy rendezés során kiemelt feladatnak tekintették a mezőgazdasági úthálózat fejlesztését.

16.7.2 Külföldi példa a birtokrendezéssel összekapcsolt úthálózat-fejlesztésre

Számos európai ország van, ahol több évtizedes gyakorlata van a komplex – úthálózat-fejlesztést is magába foglaló – birtokrendezésnek (pld. Hollandia, Németország). Nyugati szomszédunk, Ausztria is megteremtette az intézményesített birtokrendezés alapjait. A birtokrendezés egész folyamatát integrált szervezetek, a helyileg illetékes agrárhivatalok végzik. A birtokrendezés sok esetben egy nagyobb beruházáshoz, például autópálya építéshez kapcsolódik. Az ilyen nagy volumenű, több települést érintő beruházások kiváló lehetőséget adnak a birtokrendezésre, illetve a mezőgazdasági úthálózat fejlesztésére. Így nem csak egy településen belül, hanem egy kisebb régióban lehet elvégezni a birtokkoncentrációt, illetve a települések közötti úthálózat fejlesztést is.

16-4. ábra: A rendezés előtti és utáni birtokszerkezet és úthálózat