Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 16., A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

16.10 Igénybe vehető támogatások

16.10 Igénybe vehető támogatások

Az úthálózat fejlesztése – a birtokrendezéssel együtt – a vidékfejlesztés részét képezi. Az EU aktív vidékfejlesztési szakpolitikát folytat, mely segít a vidéki területek versenyképesebbé tételét, illetve az ott élő és dolgozó emberek életszínvonalának javítását. Ennek érdekében támogatásokat ad egyes tengelyek mentén kialakított programokra. Az 1698/2005/EK. Tanácsi rendelet szerint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatások célterületei között szerepel a mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra javítása és fejlesztése (1698/2005/EK, 20. cikkely).

Magyarországon Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeit a 125/2009 FVM rendelet tartalmazza. A rendelet alapján „a támogatás célja mezőgazdasági utak építése, felújítása, bővítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és a tanyák elérhetőségének biztosítása érdekében.” (125/2009/IX.29./FVM 1. § )

A támogatás vissza nem térítendő, és kiterjed a mezőgazdasági utakhoz közvetlenül kapcsolódó létesítmények (pld. árok, padka, rézsű, híd, áteresz) építésére, felújítására. A támogatás igénybevételének feltételeit a 4. § tartalmazza:

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

  1. a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),

  2. a zöldség-gyümölcs termelői csoport,

  1. a termelői csoport,

  1. a helyi önkormányzat,

  2. a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás,

  3. a hegyközségekről szóló törvény értelmében létrehozott hegyközségek és hegyközségi tanácsok

A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként 4000-735 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatásból a kiadások 75%-a fedezhető. A támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani. Az elbíráláskor rangsor állítással hoznak döntést.