Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 16., A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

16.11 Összegzés

16.11 Összegzés

A modul a mezőgazdasági utak jelentőségére kívánta felhívni a figyelmet. Egy komplex területrendezés alapvető feltétele az optimális úthálózat kialakítása. A mezőgazdasági infrastruktúra kiépítettségének színvonala hatással van a termelés költségeire, így közvetve a gazdaságok életképességére.

A birtokrendező mérnöknek szüksége van alapvető ismeretekre (pld. utak tagolódása, szélességi méretei, vonalvezetési szabályok, tervezési munkarészek) a birtoktervezési folyamat koordinálásához. A birtokrendezéssel érintett területen – megfelelő időtávlatban – körültekintően kell felmérni az egyes gazdálkodási egységek (állattartó telepek, növénytermesztő területek, tároló létesítmények) szállítási igényeit ahhoz, hogy optimális sűrűségű és színvonalú utakat lehessen tervezni. A tervezés során nem csak a műszaki, hanem az ökológiai, gazdasági, domborzati és talajvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.

A mezőgazdasági úthálózat jelenlegi, áldatlan állapotain kizárólag a fenti szempontokat együttesen szemlélve lehet és érdemes változtatni.

Ellenőrző kérdések:

  1. Mi az elsődleges feladata a mezőgazdasági úthálózatnak?

  2. Jellemezze a mezőgazdasági úthálózat egyes kategóriát!

  3. Melyek a mezőgazdasági úttervezés általános irányelvei?

  4. Melyek az útpályaszerkezet méretezésének alapja?

  5. Mi a keresztmetszeti tervezés alapja?

  6. Sorolja fel a vízszintes és magassági vonalvezetés elemeit és jellemezze azokat!

  7. Milyen szempontok szerint lehet az úthálózatot optimalizálni?

Adjon példát is!

  1. Sorolja fel milyen a tervekre van, ill. lehet szükség a mezőgazdasági utak tervezésénél!

  2. Mely mezőgazdasági utak építésére, felújítására ad támogatást az EU?