Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 17., Birtokrendezési tervek adatbázisának kiépítése

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

17. fejezet - Birtokrendezési tervek adatbázisának kiépítése

17. fejezet - Birtokrendezési tervek adatbázisának kiépítése

17.1 Bevezetés

A modul a birtokrendezés egy lehetséges térinformatikai adatbázisának felépítését és néhány hasznos funkcióját mutatja be. A térinformatika eszközrendszere nagyban hozzájárulhat egy birtokrendezési projekt végrehajtásához, hiszen „a térinformatikai rendszer (GIS) egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez köthető adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, az információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki”. (Márkus, 2010) A térinformatika használatával megjelenik a szinergia (megnövelt hatás) és olyan új lehetőségeket indukál, melyet nélküle nem fedezhettünk volna fel. Bevezetésének előnyei között szerepel a gyors és osztott adathozzáférés, a redundáns (ismétlődő) tevékenységek csökkenése és – megfelelő karbantartás mellett – a megbízható, naprakész információk.

A birtokrendezés esetében egy döntéstámogató rendszer (DSS – Decision Support System) létrehozása a cél, amely bár nem helyettesíti az emberi döntéshozatalt, de hozzájárul a legoptimálisabb terv kiválasztásához.

Magyarországon jelenleg nincs intézményesített birtokrendezés, így a bevezető után a Föld- és területrendezés tárgy 6.moduljában bemutatott birtokrendezési folyamat térinformatikával megoldható elemeit tárgyalja a főfejezet. Ezt követően a tervezéshez, döntéshez szükséges adatok köre, majd pedig azok adatbázisba szervezése kerül bemutatásra. A döntési mechanizmus áttekintése után a GI rendszerek néhány elemző és megjelenítő funkciója szemlélteti, miként nyújthatnak segítséget a tervvariánsok elkészítésében és vizualizációjában.

A fejezetből Ön megismerheti:

  • A birtokrendezéshez nélkülözhetetlen adatokat és forrásaikat,

  • A térinformatikai adatbázisok adatintegrálási képességeit,

  • Az adatbázis birtokrendezést támogató eszközrendszerét,

  • A térinformatikai szemléletű birtoktervezést.

A fejezet elsajátítása után ön képes lesz:

  • Rendszerben látni egy birtokrendezés adatigényét,

  • Tájékozódni a térinformatika nyújtotta lehetőségek között,

  • Használni a döntéstámogatás korszerű eszközeit,

  • Közreműködni a birtokrendezésben résztvevők hatékonyabb tájékoztatásában.

Irodalomjegyzék

Márkus B.: Térbeli döntéselőkészítés, NymE-GEO, 2010.

Sárközy F.: Térinformatikai elméleti oktatóanyag, 2000.

Mizseine Nyiri J.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek, NymE-GEO, 2010.

Kulcsár A.: Metaadatok, szabványok, előadás anyag, NYME-GEO, 2007.

Dorgai L. et al.: A Magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása, AKI, 2004.

Janovszki Zs. – Hennel T.: A Geomedia világ szerepe az adatintegrációban, 2004

1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról

1994. évi LV. tv. a termőföldről

1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997 XII. 20. Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

356/2007 XII. 23. Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól