Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 17., Birtokrendezési tervek adatbázisának kiépítése

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

17.5 Grafikus és leíró adatok adatbázisba szervezése

17.5 Grafikus és leíró adatok adatbázisba szervezése

Az adatintegrációt célszerű a szabványok áttekintésével kezdeni. A Open GIS Consortium nemzetközi nonprofit szervezet, melynek egyik fő célja az interoperabilitás, vagyis olyan nemzetközi szabványrendszer kidolgozása, amely révén az előállított adatok felhasználhatóvá válnak más GIS vagy egyéb informatikai rendszerekben is. Fontos, hogy ne egy „GIS szigetet”, hanem egy adaptálható, fejleszthető adatbázist hozzunk létre.

A megfelelő szabványok és szoftverek kiválasztása után az adatokat „közös nevezőre” kell hozni, hogy azokkal műveleteket lehessen végezni.

17.5.1 Térképi adatok integrálása az adatbázisba

A térbeli adatmodelleknek alapvetően két nagy csoportja létezik: a vektoros és a raszteres modellek. A vektoros modellek elemei a pont, a vonal és a poligon. A vektoros modellek lehetnek egyszerűbb spagetti modellek, melyek az analóg térkép digitális másai, vagy topológiai modellek, melynek elemei között topológiai kapcsolat is van. A raszteres modellek képpontokból épülnek fel, melyekhez értékek vannak rendelve. A modern adatgyűjtési módszerek (pl. távérzékelés) nagy mennyiségben állítanak elő raszteres adatokat. A két adatmodell között van lehetőség konverzióra.

Mindegyik modellnek vannak előnyei és hátrányai a feldolgozás során, viszont első lépésben mindegyik adattípust egy közös vonatkozási rendszerbe kell transzformálni, ill. georeferálni. A közös vonatkozási rendszer lehet a WGS84, vagy az HD72. Előbbi a GPS mérések és a távérzékelési adatok miatt lehet praktikus, utóbbi pedig a jelenlegi földügyi nyilvántartás egyszerű integrációja miatt.

17-1. ábra: Ortofotó transzformálása rámutatásos módszerrel

17.5.2 Leíró adatok integrálása az adatbázisba

A térbeli modellek mellett leíró adatok képezik az adatbázisok másik fő részét. A GI rendszer rétegeihez adattáblák tartoznak melyeket a hozzájuk kapcsolódó adatokkal lehet feltölteni. Ezen adatok lehetnek numerikus adatok, melyekkel műveletek végezhetők, de lehetnek alfanumerikus vagy multimédiás (kép, zene, videó) adatok is. A feltölthető adatok formátumai és egyéb paraméterei az egyes szoftverektől függnek. (Ezek részletezése a téma megértésének szempontjából nem szükséges.)

A birtokrendezés esetében leíró adatként szerepelnek a földrészletek és a tulajdonosok adatai, az egyes térképekhez tartozó kategóriák (magassági intervallum, lejtőkategória, talajtípus, aranykorona).

Fontos megjegyezni, hogy a felépített adatbázis csak úgy lesz hosszú távon működőképes, ha az első feltöltés után folyamatos karbantartásban részesül, frissítik az adatokat, ellenőrzik azok geometriai és tartalmi pontosságát.

A térképi állomány és a leíró adatok egymással interaktív kapcsolatban állnak. (pld. egy adatrekord adattáblában történő kijelölése esetén a térképen is megjelenik a hozzá tartozó területegység (17-2. ábra).

17-2. ábra: Attribútum tábla feltöltése leíró adatokkal