Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 17., Birtokrendezési tervek adatbázisának kiépítése

Katona János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

17.7 Összefoglalás

17.7 Összefoglalás

A modul tárgyalta a birtokrendezés térinformatikai adatbázissal megoldható részeit. Felsorolás szinten bemutatta a szükséges és a kiegészítő adtok körét, majd pedig adatbázisba szervezésük módját. Végül a modul példát adott néhány, birtoktervezésben alkalmazható GIS funkcióról.

Magyarországon a térinformatikával támogatott birtokrendezés számos tényezője hiányzik. A jelenlegi törvényi szabályozással nem lehet nagyobb volumenű rendezéseket végrehajtani, a hivatalok közötti kommunikáció és adatcsere pedig hiányzik. A pénzügyi háttér sem áll rendelkezésre, márpedig a komplex, településszintű birtokrendezés kizárólag állami felügyelettel működhet.

Pozitívumként említhető azonban, hogy a birtoktervezést támogató térinformatikai háttér és használatához nélkülözhetetlen szakember-gárda (földrendező, földmérő, geoinformatikus) rendelkezésre áll. Továbbá, a 3. alfejezetben felsorolt adatforrások mindegyike elérhető valamilyen formában.

A modulíró véleménye szerint a vidékfejlesztés szükségessége előbb-utóbb kikényszeríti egy integrált birtoktervezési adatbázis és térinformatikai rendszer létrehozását, mely a gazdaságosan megművelhető birtoktestek kialakítását fogja támogatni.

Ellenőrző kérdések:

  1. A GIS milyen funkciói hangsúlyosak az egyes felhasználói szinteken?

  2. Milyen térinformatikai vonatkozásai lehetnek a birtokrendezés egyes fázisainak?

  3. Milyen kötelező és kiegészítő adatokat sorolna a birtoktervezési adatbázis adatigényhez.

  4. Melyek a térképi adatok adatbázisba szervezésének szempontjai?

  5. Melyek a leíró adatok adatbázisba szervezésének szempontjai?

  6. Milyen kritériumok szerint lehet értékelni az egyes döntési alternatívákat? Adjon példát a birtokrendezés vonatkozásában!

  7. Milyen térbeli műveleteket ismer? Hogyan lehet ezeket alkalmazni a birtoktervezésben?

  8. Milyen felszínelemzési szolgáltatásokat ismer? Hogyan lehet ezeket alkalmazni a birtoktervezésben?