Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 2., FÖLDTULAJDON, BIRTOKSZERKEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - FÖLDTULAJDON, BIRTOKSZERKEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

2. fejezet - FÖLDTULAJDON, BIRTOKSZERKEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

2.1 Bevezetés

Hazánkban a termőföld – arányát, minőségét, területi elhelyezkedését tekintve – az ország kiemelkedően fontos termelési tényezője. Okszerű használatához alapvető fontosságú érdekek kötődnek. Az ország 9,3 millió hektár összes területének 83%-a termőterület, 63%-a pedig mezőgazdasági művelés alatt áll, melynek döntő hányada – az összes terület csaknem feleszántóként hasznosul. Az erdősültség viszonylag alacsony, a terület 19%-át borítja erdő, egytizede pedig a gyep művelési ághoz tartozik. A mezőgazdasági terület 1990-2003 között csaknem 10%-kal (608 ezer hektárral) csökkent, amely főként a szántó- és kerthasznosítás térvesztésének, és a növekvő, nem mezőgazdasági célú földhasználat következménye. (Dorgai, 2004)

A termőterület gyorsuló kivonása tükröződik a művelés alól kivett területek közel másfélszeres (147,2%) gyarapodásában, amely az összes területen belüli arányt 1990-2002 között 11,5%-ról 16,9%-ra növelte. Ugyancsak figyelmeztető körülmény, hogy a csaknem 10%-os csökkenést mutató szántóból egyre nagyobb terület marad vetetlen. A vetetlen szántóterület 1990-2003 között csaknem másfélszeresre nőtt, amely több mint 100 ezer hektár, termelésből való kiesését jelenti.

A kilencvenes évek változásai jelentősen átrendezték a gazdálkodás különböző formáihoz kötődő földhasználat arányait. A változások eredményeként 2002-ben az egyéni gazdálkodók földhasználata már a termőterület több mint felére (54,8%-ára) volt jellemző. A közös művelésű, nagyobb méretű vállalatok, gazdasági társaságok területi aránya, a szövetkezeti gazdálkodás térvesztése mellett folyamatosan növekedett és ma már a termőterület bő egyharmadán (35,5%-án) gazdálkodnak. A szövetkezetek területi hányada – gazdálkodásuk erőteljes visszaesése, és gazdasági társasággá történő átalakulásuk miatt – a termőterület alig több mint egytizedére szorult vissza.

A modulban a kárpótlási eljárás utáni időszak tulajdoni és birtokszerkezeti változásainak bemutatására vállalkoztunk. A magyar földbirtokrendszer kialakulásáról a Szabó Gyula által írt Föld- és területrendezés c. tantárgy csoport 2. moduljában olvashatnak részletesen.

A modul tanulmányozása során megismeri:

  • milyen változásokat okozott a földprivatizáció a tulajdoni és birtokszerkezetben;

  • a fejlett európai országok birtokszerkezetét, a saját tulajdon és a földbérlet viszonyát.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Ismertetni és jellemezni a földprivatizáció alakította magyar tulajdoni és birtokszerkezetet;

  • Tájékozódni a fejlett mezőgazdasággal rendelkező európai országok földbirtokplitikai intézkedéseinek eredményeiről;

  • Megindokolni a kialakult hazai szerkezetek megváltoztatásának szükségességét.

Irodalomjegyzék

Burgerné Gimes A.: Mezőgazdasági földtulajdon és földbérlet, Akadémia Kiadó, 124 p., Budapest, 2002.

Márkus B. et al.: A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése. OTKA Kutatási jelentés, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2003-2007.

Szabó Gy., témafelelős: Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén; OTKA (T 024 160) Kutatási Zárójelentés; Nyugat-Magyarországi Egyetem FFFK, Székesfehérvár, 2001.

Szabó Gyula: Föld- és területrendezés I.; (Birtokpolitika, birtokrendezési modellek); Főiskolai jegyzet; Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2001.

Szabó Gyula: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2004.

Dorgai L. szerk.: A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása, Agrárgazdasági Tanulmányok, AKI, Bp., 2004.

Mizseiné Nyiri J.: Részarány-rendezés erdőértékelési problémái, NYME Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár,

Kapronczai I.: A földtulajdon, földhasználat vizsgálatának tanulságai., Gazdálkodás 50. évf. 1. szám, pp. 47-65., Budapest, 2006.

Mizseiné Nyiri J.: Föld-egyenérték – mint birtokrendezési elem PhD dolgozat, Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2008.

Laczka É.: Agrárcenzusok szerepe az agrárinformációs rendszerben (0895-2010)., Gazdálkodás 2010/3, Budapest, 2010.

Bíró Sz.: A hazai birtokpolitika a közvetlen támogatási rendszer keretei között., Gazdálkodás, Agrárgazdasági információk, 2010. 1. szám., AKI, Budapest, 2010.

http://gazdakor.szie.hu/hirek/kezdodik_az_altalanos_mezogazdasagi_osszeiras

http://www.agrotrend.hu

Vonatkozó rendeletek, törvények, előterjesztések, szakcikkek, feladatok, dolgozatok.

http://www.mgszh.gov.hu/erdeszet_cd/htm/

(Forrás: www. agrotrend.hu MTI 2008. 09. 03.)