Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 2., FÖLDTULAJDON, BIRTOKSZERKEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2.6 . Tárgymutató, fontosabb fogalmak

2.6 . Tárgymutató, fontosabb fogalmak

földprivatizáció

tulajdoni szerkezet

birtokszerkezet

kárpótlás

birtokméret

falusi háztartás

földhasználat

földbirtoklás

birtokméret

támogatások

haszonbérlet

földhasználat

osztatlan közös tulajdon

Mezőgazdasági Összeírás