Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 21., A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

21. fejezet - A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása

21. fejezet - A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása

21.1 Bevezetés

A modul címét a projekt- és tanszékvezetés fogalmazta meg, időbeli és tartalmi korlátok megjelölése nélkül.

A birtokrendező mérnök mesterképzési szak „Birtoktervezési- és rendezési ismeretek” című tantárgycsoport 21 modulos tananyagából ennek írásakor (2010.07.26.) csupán az 1., 6., 7. sz. készült el, áll rendelkezésre. Emiatt nem tudunk azok (17) tartalmára hivatkozni és ráépíteni.

A modul készítője a tartalmat ezek nélkül határozta meg, a társadalmi összefüggéseket-, azok hatásait száz évre visszamenőleg vizsgálja, visszaidézve az egyes korszakok intézkedéseit, annak eredményességét és következményeit: Az első alfejezet XX. század első évtizedének tagosítási és egyéb birtokrendezési munkálatainak joganyagát, az eljárás menetét meghatározó célrendszert, az érdekelt birtokosoktól függő, gazdasági előnyöket eredményező, nagy jelentőségű kérdéseket tárgyalja; A második alfejezet az 1945-től 2000 közötti időintervallumban a földtulajdon és földhasználati viszonyainak váratlan és kiszámíthatatlan átalakulásait írja le, címbéli fókuszálással; Egy alfejezet a földről szóló törvénytől a birtokrendezési törvényjavaslatokig vezeti el a mesterképzés hallgatóit a politika és az „alulról jövő kezdeményezések” egymásra hatásában; Az utolsó részletező modul jelenünk társadalmi tényezőit, azok várható hatásait sorolja.

A fejezetből Ön megismeri:

  • Magyarország birtokváltozásainak hatását száz éves időintervallumban;

  • A korszakos jelentőségű intézkedések egész sorát, máig érvényesülő hatásait;

  • Az eltelt húsz év birtokrendezési törvényjavaslatainak célhoz közelítő hatásait;

  • A múlt örökségéhez kötődő társadalmi problémák aktuális tételeit.

A fejezet elsajátítása után ön képes lesz:

  • Olyan ismeretcsoportok együttes szemléletére, amelyek az eltelt évszázadokban hatottak;

  • A társadalmi hatások ismeretében eljutni a következő évtized megoldásainak támogatásáig;

  • Részt vállalni egy, a jelent és a jövőt szolgáló birtokfejlesztés megvalósításában;

  • Az uniós országok méret- és költséghatékony gazdálkodását modellező intézkedések konstruktív megfogalmazására és kivitelezésére.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén, Szakmai záróbeszámoló (OTKA, T 024160 ny. sz.) Szfvár., 2001

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés I. (földbirtok-birtokrendezési modellek); NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar, Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár., 2001

Dr. Fazekas B.: Ötvenéves a földreform, Statisztikai Szemle, 3.sz.; Bp., 1995

Benet I.: A föld, az istenadta föld, Statisztikai szemle, 3. sz., Bp., 1995

Béli G.: Magyar jogtörténet; Dialóg Campus Kiadó; Bp., 2000

Hazay I.- Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés; Tankönyvkiadó Bp., 1973

Dr. Fenyő Gy. - Dr. Ribánszki R. - Dr. Sárosi M.: A kárpótlási törvény és végrehajtása; ELTE Jogi Továbbképző Intézet; Bp., 1991

Estók J. és tsai: Agrárvilág Magyarországon; Agrumentum Kiadó / Magyar Mezgazdaság Múzeum, Bp., 2003.

Tanka E.: Föld és elsajátítás, Sorskérdések a földviszonyaink múltjában és jelenében, Agroinform Kiadó, Bp., 1999

Chikan A. és tsai: Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból, Corvinus Egyetem VI, Bpest., 2006

Szabó Gy. - Mizseiné Nyiri J.: Föld- és területrendezés TÁMOP, „Tananyagfejlesztés a GEO-ért”, Szfvár., 2010

Dr. Ozoroczy E. és tsai.: Tagosítás és egyéb birtokrendezések, Magyar Királyi Állami Nyomda, Bpest., 1938

Szűcs I. és tsai: Birtokviszonyok és a mérethatékonyság, SZIE GTK, Gödöllő, 2003

Dorgai L.: A magyarországi birtokstruktúra a birtokrendezési stratégia megalapozása; Agrárgazdasági tanulmányok; 6. szám; Agrárgazdasági Kutató Intézet, Bpest, 2004

Popp J. és tsai: Versenyesélyek javításának lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban; MAK-Szaktudás Kiadó, Bpest., 2008

Gráf J: A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban; FVM, Bpest., 2009

Szabó Gy.: Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén, Szakmai záróbeszámoló (OTKA, T 024160 ny. sz.) Szfvár., 2001

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés I. (földbirtok-birtokrendezési modellek); NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar, Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár., 2001

Dr. Fazekas B.: Ötvenéves a földreform,

Benet I.: A föld, az istenadta föld, Statisztikai szemle, 3. sz., Bp., 1995,

Béli G.: Magyar jogtörténet; Dialóg Campus Kiadó; Bp., 2000

Hazay I.- Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés; Tankönyvkiadó Bp., 1973

Dr. Fenyő Gy. - Dr. Ribánszki R. - Dr. Sárosi M.: A kárpótlási törvény és végrehajtása; ELTE Jogi Továbbképző Intézet; Bp., 1991

Estók J. - tsai: Agrárvilág Magyarországon; Agrumentum Kiadó / Magyar Mezgazdaság Múzeum, Bp., 2003.

Tanka E.: Föld és elsajátítás, Sorskérdések a földviszonyaink múltjában és jelenében, 1999

Chikan A. - tsai: Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból, Corvinus Egyetem VI, Bpest., 2006

Szabó Gy. - Mizseiné Nyiri J.: Föld- és területrendezés TÁMOP, „Tananyagfejlesztés a GEO-ért”, Szfvár, 2010

Dr. Ozoroczy E. - tsai.: Tagosítás és egyéb birtokrendezések, Magyar Királyi Állami Nyomda, Bpest., 1938

Szűcs I. - tsai: Birtokviszonyok és a mérethatékonyság, SZIE GTK, Gödöllő, 2003

Dorgai L.: A magyarországi birtokstruktúra a birtokrendezési stratégia megalapozása; Agrárgazdasági tanulmányok; 6. szám; Agrárgazdasági Kutató Intézet, Bpest, 2004

Popp J. - tsai: Versenyesélyek javításának lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban; MAK-Szaktudás Kiadó, Bpest., 2008

Gráf J: A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban; FVM, Bpest., 2009