Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 21., A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

21.4 A földről szóló törvénytől a birtokrendezési törvényjavaslatokig

21.4 A földről szóló törvénytől a birtokrendezési törvényjavaslatokig

Ismeretes, hogy a földrendezésről szóló törvényerejű rendelet (1976. évi 23.) 1987. szeptember 1-el a földről szóló 1987. évi I. tv. hatályon kívül helyezte. A földcserékről annak X., a földrendezésről pedig XI. fejezete intézkedett. A mezőgazdasági nagyüzem művelésre alkalmas földterületeit továbbra is önkéntes földcserével kellett kialakítani. Az értékkülönbözetet meg kellett fizetni. Az eljárás illetékmentes volt.

Az előzőekben hivatkozott törvényt, az azóta már többször módosított, 1994. évi LV. tv. a termőföldről váltotta, mely szerint az általános birtokrendezési eljárásra külön törvény előírásai lesznek irányadók. Az újabb törvény megjelenéséig a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere kezdeményezhető. A csere a Földvédelmi Alapból bizonyos feltételekkel támogatható volt.

A törvény rendelkezésnek megfelelően 1997-ben elkezdődött a birtokrendezésről szóló törvény előkészítései folyamata. FM FTFO koordinálásával szakértőkből álló ad hoc bizottság elkészítette a szabályozás koncepcióját, majd az általános birtokrendezésről szóló törvényjavaslatot. 2001-ben, kormányváltás után elkészült a szabályozás újabb változata. Egyik sem került az Országgyűlés elé.

A Felmérési és Földrendezői Tanszék oktatói OTKA kutatás keretében, több éves munkával 2001-re kidolgozták a birtokrendezési modell egy lehetséges változatát (Szabó Gy. és tsai, 2001). A modell szerint birtokrendezési eljárásra sor kerülhet:

  1. lakossági kezdeményezésre, a birtokrendezésben érintett földtulajdonosok javaslatára;

  2. a települési önkormányzat indítványára; és

  1. a földhivatal hivatalból is megindíthatja az eljárást.

Utóbbi csak akkor jöhet szóba, ha más módon a birtokrendezési eljárást lefolytatni nem lehet.

A kutatás összefoglalójában külön pontban írtuk le (I.2.) a lakosság tájékoztatására vonatkozó ajánlást:

„A tanulmányterv összeállítása, majd a hatósági jóváhagyás után kell elkészíteni azt a tájékoztató anyagot, amelyen keresztül a település földtulajdonosi, földhasználói teljes körben választ kapnak a végrehajtandó birtokrendezésről, az abban rejlő lehetőségekről. A település lakosságának kellő informálása szükséges ahhoz, hogy a birtokrendezés sikerrel záruljon. Ennek nem körültekintő végrehajtása az érdekelt lakosság közömbösségét válhatja ki, amelynek további következménye, hogy a birtokrendezést nem lehet számottevő eredménnyel végrehajtani. Mindezek érdekében tehát az előkészítő igényfelmérés eredményéről a lakosság széles körét szükséges tájékoztatni. A „falugyűlés" az a fórum, amely alkalmas arra, hogy a település lakosságának részben az érdeklődését. kiváltsa, részben pedig a tevékeny közreműködésre inspirálja őket.” (Szabó Gy. és tsai. 2001).

Kormányzati terv szerint 2011 áprilisában lesz új földtörvény.