Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 21., A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

21.6 Összefoglalás

21.6 Összefoglalás

Vélhetően a modul elolvasása után megállapítható, hogy a Bevezetőben körvonalazott cél teljesült. Bemutatta az eltelt 100 év tagosítással, földrendezéssel, birtokrendezéssel (fejlesztéssel) kapcsolatos társadalmi összefüggéseit. Idézetekkel is erősítette az 1908 törvényeit és hozzákapcsolódó joganyag aktualitását, nagyszerűségét, mának szóló üzeneteit.

A modulkészítő 55 év átalakításainak hatását a földtulajdon és földhasználat permanens változásait társadalmi tükörben igyekezett bemutatni. Egy alfejezet a földrendezési tvr.-től vezeti végig a hallgatót a máig bemutatva az intézményi kutatás eredményeiből a modulcímhez illő részeket.

Igyekeztünk jelenünk társadalmi tényezőit úgy sorolni, hogy minden részében érződjön a szakterületi kapcsolódás, az integráció.

Önellenőrző kérdések:

 1. A tagosítás célját miként fogalmazta volna meg 1908-ban?

 2. Milyen előnyöket ígért az 1908-as tagosítás?

 3. Mit jelent a kényszeringatlan-csere?

 4. Volt-e, lehetett-e kényszer az 1908-as tv. szerinti tagosításban?

 5. Milyen korlátok voltak beépítve és milyen cél érdekében az 1945-ös földreformrendeletben?

 6. Jellemezze a magyar mezőgazdaság kollektivizálásának időszakát és a hozzátartozó jogszabályalkotást!

 7. Milyen jogelemek érvényesültek 1967-ben és milyen új tulajdonfogalmak keletkeztek?

 8. Jellemezze a magyar kárpótlás-földosztást!

 9. Hol tart a kárpótlási tulajdonközösségek megszűntetésének folyamata?

 10. Milyen kapcsolat volt a földrendezésről szóló tvr. és az 1987-es földtörvény között? Mi változott az új törvényi előírásokkal?

 11. Jellemezze a birtokrendezési törvényjavaslatok folyamatát!

 12. Milyen intézményi kutatás támogatta a törvénykezést, illetve a birtokrendezési koncepció elkészítését?

 13. Tanszéki modell-elem szerint mikor kerülhet sor birtokrendezésre? Milyen részletességgel kellett tájékoztatni az érintett település lakosságát?

 14. Milyen társadalmi tényezők hatnak jelenünkben, amelyeket a birtokpolitikának figyelembe kell venni?

 15. A közbiztonság illetve annak hiánya miként befolyásolja az agrárjövő formálását és a versenyképes mezőgazdálkodást?

 16. A termelésen túl mire kell kiképezni (átképezni) az agrárvilág szakembereit?

 17. Modellezhetők-e a társadalmi hatások?

 18. Foglalja össze a következő évek földbirtokfejlesztőinek feladatsorát!