Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4., BIRTOKRENDEZÉSI TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ELŐZMÉNYEI

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - BIRTOKRENDEZÉSI TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ELŐZMÉNYEI

4. fejezet - BIRTOKRENDEZÉSI TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ELŐZMÉNYEI

4.1 Bevezetés

A birtokrendezéshez állampolgári akarat, valamint megfelelő szabályozás szükséges és akkor nem marad el a jövedelmező, vidéket fejlesztő gazdálkodás.

A Felmérési és Földrendezői Tanszék oktatói részt vettek – kutatási munkájuk keretén belül – a területrendezési és birtokrendezési koncepció kidolgozásában. A törvényjavaslat társadalmi vitáin tapasztalatokat gyűjtöttünk, kutatási eredményeinek rendezésénél azokat hasznosítottuk. Ebben a modulban az eddigi eredmények ismertetésére vállalkozunk.

A szabályozási koncepciót részletesen, az 1998-as törvényjavaslatot tartalomjegyzék szinten, a kutató munkánk során kialakított irányelveket teljes részletességgel ismertetjük. Reménykedni lehet abban, hogy a koncepció irányvonala a legújabb törvényjavaslatban megjelenik. (Az ismertetésnél didaktikai okokból megtartottuk a szabályozási koncepciók eredeti jelölési rendszerét!)

„A magyarországi birtokstruktúra, birtokrendezési stratégia megalapozása” címmel 2004 évben megjelent tanulmány összeállításában a Geoinformatikai Kar oktatói tevékenyen részt vettek. Ebből a tanulmányból idézzük a birtokrendezés lehetséges forgatókönyveit.

Utalunk a birtokrendezés az Új Magyarország Vidékfejlesztési programon belüli helyére.

Ismertetjük a földtörvényi változásokat figyelemmel a birtokrendezési vonatkozásokra. Röviden utalunk a kormány irányelveire.

A modul áttanulmányozása után Ön megismeri:

  • Az 1987. illetve 1994. évi „földtörvények” aktuális előírásait;

  • A birtokrendezési koncepció előírásait és elképzelt feltétel rendszerét;

  • A lehetséges birtokrendezés forgatókönyveit;

  • A kormány birtokrendezéssel összefüggő elképzeléseit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Megvitatni az új birtokrendezési koncepció szabályozási körét;

  • A szabályozást új szempontokkal bővíteni, kiegészíteni.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II.; Kézirat, EFE FFFK Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2004,

Az általános birtokrendezésről szóló törvény szabályozási koncepciója (Tervezet). FM Földügyi és Térképészeti Főosztály 1996

Szabó Gyula : Föld- és területrendezés I.; (Birtokpolitika, birtokrendezési modellek); Főiskolai jegyzet; Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2004

Szabó Gy., témafelelős: Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén; OTKA (T 024 160) Kutatási Zárójelentés; Nyugat-Magyarországi Egyetem FFFK, Székesfehérvár 2001

Márkus B. : A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése. OTKA Kutatási jelentés, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2003-2007

Dorgai L. szerk.: A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása, Agrárgazdasági Tanulmányok, AKI, Budapest, 2004

Benedek Fülöp: A kormányzat birtokpolitikai és birtokrendezési elképzelései. Településrendezés – birtokrendezés országos konferencia, Agárd, 2006

Joó I.: A birtokpolitika es birtokrendezés időszerű kérdéseiről (Benedek Fülöp szakállamtitkár előadásának felhasználásával) Geodézia és Kartográfia, Budapest, 2007

http://www.geo.info.hu/sdila/prot/tanterv/konyvtar/jog/pdf/3fejjog.pdf

http://www.agroland.hu/?hir=2498

http://www.agroinform.com/aktualis/Agroinform-Kiado-hirek-Az-uj-foldtorveny-allamtitkari-szemmel/20100826-13395/