Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4., BIRTOKRENDEZÉSI TÖRVÉNYJAVASLATOK ÉS ELŐZMÉNYEI

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.10 . Összefoglalás

4.10 . Összefoglalás

Napjaink és a közeljövő feladata a korszerű, az EU-s támogatásokat is fogadni kész gazdaságok kialakítása. Ezt a folyamatot hivatott segíteni a föld-birtokpolitika és a hozzákapcsolódó jogalkotás is: az 1994. évi LV. tv. a földről szóló törvény módosítása; a családi gazdaságokról szóló 326/2001. (XII. 30) Korm. számú rendelet; a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tv. és a 2010. évi LXXXVII. tv; a Törvényjavaslat az általános birtokrendezésről (2001), amelyben kidolgozták a termőföld magántulajdonán alapuló ésszerű birtokszerkezet kialakítására vonatkozó koncepcióz; az Országgyűlés 48/2002. (VII. 19.) OGY. határozata, amely föld-birtokpolitikai irányelveket fogalmaz meg, segítvén ezzel az optimális mezőgazdasági üzemnagyság kialakítását.

A modulban a fentiekben ismertetett célok eléréséhez szükséges törvényi szabályzók vázlatos ismertetésére vállalkoztunk.

Összefoglaló kérdések

  1. Milyen rendelkezések voltak érvényesek (földcsere, földrendezés) 1987-1994-ig

  2. Milyen eljárásokkal lehet napjainkban birtoktagokat kialakítani?

  3. Ismertesse az új birtokrendezési koncepció fontosabb előírásait.

  4. Útmutatóban milyen irányelveket fogalmazna meg a birtokrendezések végrehajtásához?

  5. Milyen célok teljesülését szolgálná a Nemzeti Földalap?

  6. Milyen forgatókönyveket fogalmaztak meg a birtokrendezési stratégiában?

  7. Milyen elképzelése van a kormánynak a földtörvény módosítására?

  8. Miként képzelik el a tulajdoni és birtokszerkezet változtatását?

  9. Milyen elképzelés van az osztatlan közös tulajdonú területek rendezésére?