Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 5., NEMZETKÖZI BIRTOKRENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - NEMZETKÖZI BIRTOKRENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

5. fejezet - NEMZETKÖZI BIRTOKRENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

5.1 Bevezetés

A birtokrendezési feladatok megoldása során jelentkező összetett igények figyelembe vétele minden országban éppolyan fontos, mint hazánkban. A feladat megkönnyítésére hatékony eszközt adott a szakemberek kezébe. Az információtechnológiai fejlődés, a számítógéppel történő adatfeldolgozás és elemzés segítséget nyújt a problémamegoldásban. Ennek megvalósítása azonban nem egyszerű feladat, mert sokféle alapadatot (térképi ábrázolást, térbeli elkülönülést, domborzati, éghajlati, közlekedési viszonyokat, termőhelyi sajátságokat, tulajdonosi, használói és területfejlesztési szempontokat, stb.) kell kezelni ahhoz, hogy a birtokrendezés optimális eredménnyel végződjön.

A hazai viszonyok ismeretében elsősorban az európai gyakorlat áttekintése látszik célszerűnek, mert ezek alapul szolgálhatnak a jövőbeli birtokrendezési feladatok végrehajtásához. A következőkben a német és az azzal szoros kapcsolatban fejlődött holland birtokrendezési megoldások rövid bemutatását, az osztrák birtokrendezési gyakorlatotírjuk le.

A modul áttanulmányozása után Ön megismeri:

  • a földbirtokrendezés német modelljét;

  • a német birtokrendezés célprogramját;

  • a számítógéppel támogatott rendszer fejlesztésének közbenső állomásait;

  • a holland komplex rendezés folyamatát;

  • az osztrák birtokrendezés gyakorlatát.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • német modellben gondolkodni ilyen módon;

  • tervezni egy lehetséges birtokrendezés folyamatát.

Tartalom

Irodalomjegyzék

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II.; Kézirat; EFE FFFK Jegyzetsokszorosító Részleg, Szfvár, 1987

Von M. Donié, K. Heiland, tsai (1981): Technik und Organisation in derFlurbereinigungsver Waltungen der Bundesänder; AVN, Heft 11/12, Karlsruhe, 1981

Berényi A.: A bajor földbirtokrdendezés és tapasztalatainak hasznosíthatósága; Geod. És Kart. 1996/11. (21-24 oldal), Bp., 1996

HÉ. Stützer : Computerstütze Bearbeitung der Bodenordnunk in der Flurbereinigung unter besonderer Berücksichtigung der Datenverwaltunk, Technische Universität, München, 1989

R.Hoisl Computerstütze Beabeitung der Bodenordnunkg in Verfahren der Ländlichen Entwicklung, Technische Universitä München, 1992

Mizseiné Myiri J.: Térinformatikai fejlesztések a birtokrendezésben; Jubileumi előadás összefoglaló, SE FFFK, Szfvár, 1997

Mizseiné dr. Nyiri J.: Vidékfejlesztési modellek birtokrendezési vonatkozásai, I. Regionális PhD Konferencia: „ Az Európai integráció – A csatlakozás kihívásai” konferencia kiadvány CD-én, 39. oldal Siófok, 2002. december 14.

Thomas, J.: „PPP: az állami és a magánszektor együttműködése a birtokrendezésben” Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Földügyi Igazgatási Munkacsoportja (UN ECE WPLA) Munkaműhely, Bécs, 2002,

Seher, W. Bodenmanagement in ländlichen Gemeinden - Herausforderungen und Instrumente. In: Ukrainisch-Österreichisches Agrarwissenschaftszentrum (Hrsg.): Landwirtschaft: Wissenschaft und Praxis. Tagungsband des Symposiums Ukraine, Österreich. pp 33-34. Eigenverlag. Kiew, 2004

Dorgai L. szerk.: A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása, Agrárgazdasági Tanulmányok, AKI Bp. 2004,

Nyiri J. – Szabó Gy.: Aufgaben in der Landwirschaft, in dem Umweltschutz und in der Raumentwicklung in der ungarischen Region; 30 th. International Symposium of Land Use and Development, Strassburg, 25-26 Okt.2001. Reports summary, p. 5. 2001,

Márkus B.: Birtokrendezés BIME, OTKA Kutatási jelentés, Székesfehérvár, 2003-2007,

Schwarz, W. Trends in der geodätischen Messtechnik und in ihren Anwendungsfeldern. Allgemeine Vermessungsnachrichten. Heft 3/2009. Pp 115-127. ISSN 0002-5968. Wichmann Verlag. Heidelberg. 2009,

Seher, W. Bodenschutz in der Raumplanung - Herausforderungen und Möglichkeiten. In: Holzer, G. (Hrsg.). Land- und Forstwirtschaft im Raumordnungsrecht. Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft für Agrar- und Umweltrecht. Band 9. pp 42-57. Eigenverlag. Wien, 2008

Mansberger, R., Seher, W., Gombas, K., Katona, J., Nyri, J., Pődör, A. (2009). Einsatz von Geoinformation und von moderner Kommunikationstechnologie zur Effizienzsteigerung von Prozessen in der Ländlichen Neuordnung . Endbericht. Projekt Aktion Österreich – Ungarn. Eigenverlag.Wien. 2009

Mansberger, R, Seher, W. Mizseiné Nyiri J. Pődör A, Katona J, Katonáné Gombás K. (2010): A térbeli adatok és a korszerű kommunikációs technológia a birtokrendezés szolgálatában, VIII. Alkalmazott Informatika Konferencia, Kaposvár, 2010. február 22

Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951 StF: BGBl. I Nr. 87/2005, 2005