Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 5., NEMZETKÖZI BIRTOKRENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.4 . Az Európai Tanács irányelvei

5.4 . Az Európai Tanács irányelvei

A vidékfejlesztés és az agrárkérdések az EU csatlakozás sarkalatos pontjai, melynek célkitűzései a következőképpen foglalhatók össze: a földhasználattal egyező föld magántulajdon kialakítása, a különböző adottságú területek hasznosítási lehetőségeinek feltárása, a földhasznosítás módjának meghatározása, az általános tervekkel összhangban álló térségi integrált vidékfejlesztési programok végrehajtása.

Az Európai Tanács 1993-ban Koppenhágában megfogalmazott irányelvei

  • A demokrácia intézményének garantálása;

  • A törvényesség betartása;

  • Az emberi jogok figyelembe vétele és a tulajdon védelmének szem előtt tartása;

  • Működőképes piacgazdaság megteremtése

  • A vidéki térségek életfeltételeinek javítása, a mezőgazdaságban és az erdészetben dolgozók életszínvonalának emelése;

  • A lakosság ellátása kiváló minőségű agrártermékekkel, megfelelő árakon;

  • Az agrárgazdasági külpiaci kapcsolatainak javítása;

  • A természeti környezet védelme.