Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 6., A településrendezés és az agrárvonatkozások

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - A településrendezés és az agrárvonatkozások

6. fejezet - A településrendezés és az agrárvonatkozások

6.1 Bevezetés

A településrendezés agrárvonatkozásainak (föld-) birtokrendezési kapcsolata a földrendező képzésben a kezdetig, 1975-ig visszavezethető. Az irányító főhatóság javasolta, fontosnak és szükségesnek tartotta tantárgyba építését, oktatását. Alig volt, van, majd lesz olyan tagosítás, földrendezés, birtokrendezés és fejlesztés, ahol ne kellene a lakótelepülések számára újabb területet kijelölni. Legalább ennyire kötődik a téma a tanyák és tanyás térségek megőrzésének és fejlesztésének cselekvési tervéhez. Intézményi tradíciók miatt továbbra is fontosnak véljük a települések zöldfelületi rendezésének beszerkesztését.

A BSc. szinten tanuló földrendező szakos hallgatóknak e témában már készítettünk 35 oldalas modult (Szabó Gy., 2010. 12. mod.). A témát erre építve folytatjuk, gondoljuk tovább.

A mesterképzési szakon a tanterv a birtoktervezési és rendezési ismereteket és a hozzátartozó esettanulmányokat a 3. félévben (4+2 v, óra/hét; 1+2 f, óra/hét) „A” illetve „B” típusú tantárgyként-, míg a településrendezést a 4. félévben „C” típusú (szabadon választható tantárgy) tárgyként helyezte el. E körülmények jelen modul tartalmát is befolyásolják, mert nem támaszkodhat a később tanult-, nem is mindenki által tanult ismeretekre. A kar- és szak vezetésének oktatásszervezéssel kell és lehet a helyzeten úrrá lenni. Ennek feltételezésével készül a modul.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A területfejlesztés és területrendezés célját, feladatát és fogalomrendszerét;

  • A célrendszerbe foglalt ágazati feladatokat;

  • Az agrárgazdaság és a rendezési tervek összefüggéseit. A települések típusait, és a mezőgazdaság típusváltásait;

  • A tanyaprogramot;

  • A települési zöldterületek térképezésének szükségességét és nyilvántartásuk módszereit.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Érteni, ismertetni és magyarázni a területrendezés alapösszefüggéseit, részt vállalni csapatmunkában;

  • Jól meghatározni az ágazati feladatokat, megtalálni helyét a rendszerben;

  • A település helyszínválasztási munkáját saját szakterületén segíteni;

  • Részt vállalni az Alföld- és tanyaprogramban;

  • Zöldfelületi adatbázis készítésére és annak térképi megjelenítésére.

Irodalomjegyzék

Agrárgazdasági Tanulmányok (AGT) 3., 9. szám, Az országos Terület-rendezési Terv Agrárvonatkozásainak Megalapozása, Területfejlesztés–Vidék-fejlesztés, Budapest, 1998

Botta P. - tsai: A mezőgazdasági területek rendezése, vízgazdálkodása, zöldövezeteinek kialakítása; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1979

Faragó P.: Fejér Megye Területrendezési Terve – javaslattevő fázis; VÁTI KHT, Budapest, 2008

Glatz F.: Párbeszéd a vidékért (A tanyák jelene és jövője); MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2009/1. évf. 3. sz

Konkolyné Gy. É.: Környezettervezés; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003

Lakos L.: Városi zöldfelület számítógépes nyilvántartása; Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények (Erdészet-Faipar-Geodézia); Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1989/1.sz

Perényi I.: Településtervezés; Tankönyvkiadó, Budapest, 1972

Rakonczay Z.: Természetvédelem; Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1995.

Szabó Gy. – Homoródi A.: Mezőgazdasági területek rendezése II. (Településszerkezet és környezete). Kézirat. Szakmérnöki jegyzet; SE FFFK, Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 1997

Szabó Gy.: Kézirat; NyME GEO Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2004

Szabó Gy.: Gondolatok a föld- és területrendezéshez kapcsolódó tantárgyfejlesztő kutatásokról, Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények (Erdészet-Faipar-Geodézia); Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1989/1.sz

Szalai B.: Tematikus térkép készítése városi ligetről. Szakdolgozat; NyME GFK Fm/Frt, Székesfehérvár, 396/2004

Szabó Gy. – Mizseiné Nyiri J.: Föld- és területrendezés; TÁMOP Tananyagfejlesztés a GEO-ért jegyzet, Szfvár, 2010

Kuján K.: A tanyás térségek rehabilitációjához; MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, II. évfolyam 2. sz., 2010

Tóth Z.: Általános ismeretek a településekről – a települések megismerése; Településtudományi Felsőoktatási Füzetek, Pécs, 1986

Jámbor J.: A település zöldfelületeinek elemzése; Településtudományi Felsőoktatási Füzetek (5.) Budapest, 1994