Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 6., A településrendezés és az agrárvonatkozások

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.7 Összefoglalás

6.7 Összefoglalás

A modul a bevezetés ígérete szerint tárgyalja a cím fogalomrendszerét és jogi alapjait. Definiálja a területfejlesztés és területrendezés célját, feladatát, utalva mindenhol a birtokrendezési (fejlesztési) kapcsolódásokra. Bemutat minden olyan folyamatot, amelyik a lakótelepülések területigényének indoklásához szükséges. Bemutatja a termelési adottságok befolyásoló hatását is.

A tanyák és tanyás térségek jelen helyzetében próbál meg felépíteni egy XXI. századi jövőt, hozzákapcsolva mindezeket az OGY. határozathoz, mindenhol hangsúlyozva az infrastruktúra-törvény és a tanyatörvény megalkotásának szükségességét. Helyén és értékén kezeljük a politikai akarat és a vidékpolitika összefüggésrendszerét és az Alföld-programot.

Fejér megye Területrendezési Tervéből vett kiemelésekkel szemléltetjük az addig leírt mondanivaló többségét.

A települések zöldfelületi rendszerének tárgyalása szubjektívnek tűnik – több mint három évtized intézeti munkálkodása miatt – mégis objektivitásra törekedve írtuk le azt. A most közreadott részek követik a korábbi írásunk (Szabó Gy., 2010. 12. mod.) szerkezetét, annak átalakított, rövidített változata. A fejlődést, és a változást térképekkel, munkarészek beszerkesztésével is igazoltuk.

Önellenőrző kérdések:

 1. Jellemezze a településrendezés, a mezőgazdasági tevékenység kapcsolatát, egymást támogató funkcióit!

 2. Miként érvényesítené a település helykiválasztásánál a környezeti és termelési tényezőket?

 3. Miként érvényesítené a birtokrendezéssel, falufejlesztéssel foglalkozó munkacsoportban az ágazati érdekeket?

 4. Jellemezze a tanyák gazdálkodási rendszerét a múltba, jelenben és az ismeretlen jövőben!

 5. Milyen pillérekre építené az új tanyaprogramot?

 6. Miként csoportosítaná a település zöldfelületi rendszerét?

 7. Ismertesse a településfejlesztés és a mezőgazdasági típusváltás hatásmechanizmusát!

 8. Mit jelent a levélfelületindex?

 9. Csoportosítsa a települési zöldfelületeket rendeltetés szerint!

 10. Ismertesse a zöldfelület szerepét, kondicionáló hatását és annak típusait!

 11. Milyen zöldfelület-típusokat ismer?

 12. Jellemezze az arborétumok, védett parkok és kertek térképkészítésének technológiáit, nyilvántartásuk rendszerét!

 13. Mutassa be Székesfehérvár város zöldfelületi rendszerének térkép- és nyilvántartási rendszerét, valamint a technológiai fejlődés folyamatát!