Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 8., Vásárhelyi Terv birtokrendezési összefüggései

Horoszné Gulyás Margit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8. fejezet - Vásárhelyi Terv birtokrendezési összefüggései

8. fejezet - Vásárhelyi Terv birtokrendezési összefüggései

8.1 Bevezetés

Az utóbbi években a Tisza-vidék meghatározó vízügyi eseménye az árhullámok szintjének hatalmas mértékű – katasztrófát is okozó - növekedése volt. Az árvízszintek emelkedését a szabályozások megkezdése előtt is tisztán látták, előre jelezték a szakemberek; az okot a töltésezéssel összeszorított ártérben jelölték meg. A tapasztalatok alátámasztani látszottak ezt az elképzelést, hiszen a kezdeti erős növekedést követően a XIX. század kilencvenes éveitől – amikorra a védelmi rendszer kiépítése néhány kisebb szakasztól eltekintve elkészült – a múlt század hetvenes éveiig az árvízszintek alig emelkedtek. Az 1999. és 2000. évi árvizek tetőzései azonban minden előző „rekordot” jelentősen megdöntöttek és olyan új helyzetet teremtettek a Tisza mentén, melyben a védekezés hagyományos formája, a töltések állandó emelése nem elégséges, sőt nem is lehetséges. Égető szükségszerűséggé vált a szabályozás alapelveinek újragondolása, a kialakult helyzethez való igazítása, átalakítása, melyet a széleskörű vitára bocsátott „A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése” szolgált (Gábris-Telbisz-Nagy-Belardinelli, 2002).

A fejezetből Ön megismeri:

  • A folyószabályozás szabályszerűségeit.

  • Az árvízi szabályozás lépéseit.

  • A Tisza-szabályozás tudományos hátterét.

  • A Vásárhelyi-terv szabályozási lépéseit.

  • A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) elnevezésű tervezési folyamatot.

  • A VTT birtokrendezési vonatkozásait.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • A folyószabályozás környezeti vonatkozásainak áttekintésére.

  • A vízrendezési tervek készítésénél részt vállalni a szakterületi koncepciók kidolgozásában.

  • Az árvízi szabályozás folyamatának áttekintésére.

  • A birtokrendezési feladatok átlátására az árvízi szabályozás kapcsán.

Irodalomjegyzék

A. A cigándi árapasztó tározó előzetes környezeti tanulmánya. Közérthető összefoglaló., Budapest, 2004

B. A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása. AKI, Budapest, 2004

C. A Tisza térség területrendezési tanulmányterve. VÁTI KHT, Budapest, 2005

D. A Vásárhelyi-Terv Továbbfejlesztése. Koncepció-terv. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2002

E. Táj- és földhasználat váltás a Tisza hullámterében (A VTT első ütemében tervezett beavatkozások). AKI, Budapest, 2006

Dömsödi J.: A birtokviszonyok és a birtokrendezés meghatározó (koordináló) szerepe a különböző célú területrendezésekben. Geodézia és Kartográfia, Bp 2009/07

Gábris Gy.: Telbisz T. :Nagy B. :Belardinelli E. :

Kajner P., Fazekas I., Flachner Zs., Molnár G., Balogh P.: Szelidvízország. Kézikönyv a Tisza menti ártéri gazdálkodás megalapozásához, 2009

Kozák M.: Vízfolyások szabályozásáról a tények alapján és a jövő szemszögéből. Vízügyi Közlemények, 2002/4

Márkus B.: Birtokrendezés és térinformatika. Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Fórum, Gödöllő, 2004. 08.25-27.

Papp F. : Árvízvédelmi biztonság és kockázat. Vízügyi Közlemények 1999/3

Somlyódy L.: Az értől az óceánig - A víz: a jövő kihívása. Mindentudás Egyeteme, Budapest, 2003.02.03

1. www.vizugy.hu/vtt/index.html

2. http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza

3. http://www.aquadocinter.hu/themes/Vasarhelyi/Vasarhelyi_terv.htm

4. http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/7szekcio/farkas_kertai_rozsa_szanto_takatsne_ratky.htm