Ugrás a tartalomhoz

Fizikai példatár 1., 1. Optika feladatgyűjtemény

Csordásné Marton Melinda (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - Optika feladatgyűjtemény

1. fejezet - Optika feladatgyűjtemény

1.1 Bevezetés

A „Fizika feladatgyűjtemény” első Optika modulja a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fizika tantárgyának tananyaga alapján készült.

A modul feladatgyűjtemény jellegűen, a földmérő-földrendező nappali és levelező tagozatos hallgatók optika tananyagát, a feladatok segítségével dolgozza fel. Ezeknek a feladatoknak egy része más feladatgyűjteményekben, esetenként érettségi vagy versenyfeladatok között is megtalálható, de olyan speciális feladatokat is közlünk, amelyeket a karon szerzett több éves oktatói tapasztalataink alapján megoldásra érdemesnek és hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy azok az érdeklődő Olvasók, akik még többet szeretnének gyakorolni, használják az irodalomjegyzékben felsorolt könyveket és példatárakat is.

A feladatgyűjtemény geometriai optika feladatokkal kezdődik, amelyben fénytörés, fényvisszaverődés, planparalel lemez, prizma, gömbtükör, lencse, lencserendszerekkel kapcsolatos feladatok és ezek részletes megoldása található. Ezeket a feladatokat fizikai optika feladatok követik. Az utolsó fejezetben a témához kapcsolódó elméleti kérdéseket és válaszokat találunk. A megszerzett ismeretek ellenőrzése tesztkérdések megoldásával történik.

A feladatgyűjtemény elméleti összefoglalást nem tartalmaz, mert erre külön tankönyv áll a hallgatók rendelkezésére. Ugyanakkor, szinte minden feladat részletes kidolgozása során ismertetjük azokat a lényeges fogalmakat, törvényeket, amelyeknek az ismerete a megoldásokhoz nélkülözhetetlenül szükségesek. A feladatokat fekete színnel, a megoldásokat és a kiegészítő ismereteket jól elkülöníthető módon, kék színnel dolgoztuk ki.

A feladatok válogatása, szerkesztése, megoldása során több szempontot kellett figyelembe venni. Elsődlegesen azt, hogy a hallgatók különböző szintű tudással rendelkeznek. Ugyanakkor a műszaki, szakmai tantárgyak, amelyeket sokszor a Fizika tantárggyal párhuzamosan tanulnak hallgatóink, gyors előrehaladást követelnek tőlünk. Ezért az egyes fejezetek, alfejezetek egyszerű feladatokkal indulnak, és egyre magasabb szintű, összetettebb feladatokhoz jutunak el. A nehezebb feladatok igénylik a felsőfokú matematikai ismeretek készségszintű alkalmazását is.

Irodalomjegyzék

Alvin Hudson − Útban a modern fizikához, Gábor Dénes Főiskola, 1982.

Bozsoki Anna − Mária-Bozsoki Zoltán: 400 érdekes fizika feladat, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999.

Csiszár Imre − Győri István: Színes érettségi feladatsorok fizikából, Szeged

Dér János, Radnai Gyula, Soós Károly: Fizika feladatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.

Futó László: Fizika és elektronika példatár, Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár, 1981.

Futó László: Fizika és elektronika I.−II., Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2000.

Halász Tibor, Jurisits József, Szűcs József: Fizika- közép és emelt szintű érettségire készülőknek, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004.

Karácsonyi Rezső: Orvosi egyetemre készülök fizikából, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

Kovács István − Párkányi László: Mechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Kovács István − Párkányi László: Termodinamka, Optika, Elektromosságtan, Atomfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Kövesdi Katalin: Írásbeli érettségi−felvételi feladatok fizikából ’89-93, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1994.

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár, Cser Kiadó, Budapest, 1999.

Nagy Anett − Mező Tamás: Fizika, Szeged, 2007.

Párkányi László: Fizika példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

Radnai Gyula: Felvételi fizikából, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Székely György: Fizika példatár II., Panem-Akkord, Budapest, 2000.

Szekretár Attila: Felvételi feladatsorok fizikából (1999−2002), Szeged, 2003.