Ugrás a tartalomhoz

Fizikai példatár 4., 4. Elektromosságtan

Csordásné Marton Melinda (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Elektromosságtan

4. fejezet - Elektromosságtan

4.1 Bevezetés

A „Fizika feladatgyűjtemény” negyedik Elektromosságtan modulja a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fizika tantárgyának tananyaga alapján készült.

A modul feladatgyűjtemény jellegűen, a földmérő-földrendező nappali és levelező tagozatos hallgatók elektromosságtan tananyagát, a feladatok segítségével dolgozza fel. Ezeknek a feladatoknak egy része más feladatgyűjteményekben, esetenként érettségi vagy versenyfeladatok között is megtalálható, de olyan speciális feladatokat is közlünk, amelyeket a karon szerzett több éves oktatói tapasztalataink alapján megoldásra érdemesnek és hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy azok az érdeklődő Olvasók, akik még többet szeretnének gyakorolni, használják az irodalomjegyzékben felsorolt könyveket és példatárakat is.

A modul, feladatokon keresztül, tömör összefoglalást ad az elektromosságtan legfontosabb fejezeteiből. A terjedelemre való tekintettel teljeségre nem lehetett törekedni. Bevezetésként az elektrosztatika, egyenáram témakörökből találunk feladatokat. A továbbiakban a mágneses tér és indukció fogalmát tárgyaljuk. Végül a váltakozó árammal és a váltakozó áramú áramkörökkel, rezgőkörökkel ismerkedünk meg. A megszerzett ismeretek ellenőrzése tesztkérdések megoldásával történik.

A feladatgyűjtemény elméleti összefoglalást nem tartalmaz, mert erre külön tankönyv áll a hallgatók rendelkezésére. Ugyanakkor, szinte minden feladat részletes kidolgozása során röviden közöljük azokat a lényeges fogalmakat, törvényeket, amelyeknek az ismerete a megoldáshoz nélkülözhetetlenül szükségesek.

A feladatok válogatása, szerkesztése, írása, megoldása során több szempontot kellett figyelembe venni. Elsődlegesen azt, hogy a hallgatók különböző szintű tudással rendelkeznek. Ugyanakkor a műszaki, szakmai tantárgyak, amelyeket sokszor a Fizika tantárggyal párhuzamosan tanulnak hallgatóink, gyors előrehaladást követelnek tőlünk. Ezért az egyes fejezetek, alfejezetek egyszerű feladatokkal indulnak, és egyre magasabb szintű, összetettebb feladatokhoz jutunk el. A nehezebb feladatok igénylik a felsőfokú matematikai ismeretek készségszintű alkalmazását is.

Irodalomjegyzék

Útban a modern fizikához, Gábor Dénes Főiskola, 1982

Bozsoki Anna − Mária-Bozsoki Zoltán: 400 érdekes fizika feladat, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1999

Csiszár Imre − Győri István: Színes érettségi feladatsorok fizikából, Szeged

Dér János−Radnai - Gyula−Soós Károly: Fizika feladatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997

Futó László: Fizika és elektronika példatár, Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár, 1981

Futó László : Fizika és elektronika I.−II., Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2000

Halász Tibor − Jurisits József−Szűcs József: Fizika- közép és emelt szintű érettségire készülőknek, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004

Karácsonyi Rezső: Orvosi egyetemre készülök fizikából, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000

Kovács István − Párkányi László: Mechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1981

Kovács István − Párkányi László: Termodinamka, Optika, Elektromosságtan, Atomfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981

Kövesdi Katalin: Írásbeli érettségi−felvételi feladatok fizikából ’89-93, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1994

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár, Cser Kiadó, Budapest, 1999

Nagy Anett − Mező Tamás : Fizika, Szeged, 2007

Párkányi László : Fizika példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976

Radnai Gyula : Felvételi fizikából, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1990

Székely György: Fizika példatár II., Panem-Akkord, Budapest, 2000

Szekretár Attila: Felvételi feladatsorok fizikából (1999−2002), Szeged, 2003