Ugrás a tartalomhoz

Fizikai példatár 4., 4. Elektromosságtan

Csordásné Marton Melinda (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.4 Az egyenáram kémiai hatása

4.4 Az egyenáram kémiai hatása

 1. Elektrolíziskor 10 A erősségű áram 50 min alatt 2,04 g anyagot választ ki. Mekkora az anyag elektrokémiai egyenértéke?

 2. Mekkora erősségű áram halad át az ezüst-nitrát oldaton, ha abból 1 óra alatt 14,4 g ezüst válik ki, és az ezüst elektrokémiai egyenértéke .

 3. Egy 92 cm2 felületű rézlemezt elektrolízissel ezüsttel vonjuk be 0,6 A erősségű áram használatával. Az ezüst sűrűsége , és relatív atomtömege 107,9. Mennyi idő múlva lesz az ezüstréteg vastagsága 0,2 mm.

 4. Rézszulfát oldatot tartalmazó edényben lévő elektródákra 130 V-ra töltött kapacitású kondenzátort kapcsolunk az ábra szerint. A réz elektrokémiai egyenértéke .

  1. Mennyi a kondenzátor töltése a kapcsoló zárása előtt?

  2. A kapcsoló zárása után melyik elektródán mennyi réz válik ki?

  26. ábra

 5. Mennyi töltés közömbösít 0,5 mól alumínium iont?

Megoldások

 1. Faraday első törvényének felhasználásával

 2. Faraday első törvényének felhasználásával

 3. A folyamat 7,99 órát vesz igénybe.

 4. A kondenzátor töltése a kapcsoló zárása előtt:

Faraday első törvénye szerint és , ezért

réz válik ki a katódon.