Ugrás a tartalomhoz

Fizikai példatár 4., 4. Elektromosságtan

Csordásné Marton Melinda (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.7 Összefoglalás

4.7 Összefoglalás

 1. Melyik állítás helyes a kWh és a kJ mértékegységekre vonatkozó állítások közül:

  1. Az egyik a teljesítmény, a másik a munka mértékegysége.

  2. A két mértékegység megegyezik.

  3. 1 kWh nagyobb munkát jelent, mint 1 kJ.

  4. 1 kWh nagyobb teljesítményt jelent, mint 1 kJ.

 2. Válassza ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek helyesek!

  1. Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók mindegyikére ugyanakkora feszültség esik.

  2. Sorosan kapcsolt fogyasztók mindegyikére ugyanakkora feszültség esik.

  3. Sorosan kapcsolt fogyasztók mindegyikén ugyanakkora erősségű áram halad át.

  4. A feszültségmérőt sorosan kell kapcsolnunk.

 3. Három elektromos töltésű testet közelítünk egymáshoz. Az alábbi állítások közül jelölje meg a biztosan hamis állítást!

  1. Két töltés vonzza egymást, a harmadikat mindkettő taszítja.

  2. Mindhárom töltés taszítja egymást.

  3. Két töltés taszítja egymást, a harmadikat mindketten vonzzák.

  4. Három töltés közül legalább kettő taszítja egymást.

  5. Mindhárom töltés vonzza egymást.

 4. Hogyan töltene fel ebonitrúd és szörme segítségével szigetelőállványon rögzített fémgömböt pozitív töltéssel?

  1. Dörzsöljük meg az ebonitrudat a szőrmével, majd érintsük meg a fémgömböt a szőrmével.

  2. Nem lehet feltölteni csak ideiglenesen. Ha a negatív töltésű ebonitrúddal közelítünk a fémgömbhöz, az elektromos megosztás révén a fémgömb pozitívvá válik. Ha eltávolítjuk a rudat, újra semleges lesz a fémgömb.

  3. A fémgömböt egy dróttal földeljük le. Közelítve a fémgömbhöz a feltöltött ebonitrúddal, fellép az elektromos megosztás jelensége. A negatív töltések egy része "leszalad" a gömbről. Szüntessük meg a földelést, majd távolítsuk el az ebonitrudat! Így a fémgömb pozitív marad.

 5. A síkkondenzátor kapacitását kétszeresére szeretnénk növelni. Az alábbiakban felsorolt eljárások közül melyik segítségével érhetjük el ezt?

  1. A kondenzátor lemezeinek a távolságát megkétszerezzük.

  2. A kondenzátor lemezeinek a nagyságát felére csökkentjük.

  3. A kondenzátor lemezeinek a távolságát felére csökkentjük.

 6. Egy 5-os és egy 10 -os ellenállású fogyasztót sorosan kapcsolunk egy áramforrásra. ha az 5-os ellenálláson 2 másodpercenként 40 J hőmennyiség szabadul fel, akkor a 10 -os ellenálláson mérhető feszültség

  1. 10 V,

  2. 5 V,

  3. 20 V.

 7. Az alábbi jelenségek közül melyikkel magyarázható, hogy a szőrmével megdörzsölt műanyag vonalzó megához vonzza az apró papírdarabkákat?

  1. Elektromos megosztás.

  2. Elektromos polarizáció.

  3. Elektromos csúcshatás.

 8. Melyik állítás igaz a következőkből? Egy 0,5 T indukciójú mágneses mezőben 10 m/s sebességgel mozgó 1m hosszú vezető végei között indukált feszültség:

  1. 1 V;

  2. 1 V, ha a vezető metszi a mágneses indukcióvonalakat;

  3. 1 V, ha a vezető sebessége merőleges a mágneses indukcióvonalakra;

  4. 1 V, ha a mágneses indukció, a vezető, a sebesség kölcsönösen merőlegesek egymásra.

 9. Egy lámpát először egy 12 V-os akkumulátorról, majd 12 V effektív értékű váltakozó feszültségre kapcsolunk. Mikor világít jobban?

  1. Egyformán világít.

  2. A váltakozó feszültség maximális értéke , tehát a váltakozó feszültségnél világít jobban.

  3. Az egyenfeszültségnél világít jobban, mert akkor agy pillanatra sem alszik el.

 10. Az egyenáramhoz képest a váltakozó áramnak melyik hatása nem játszik jelentős szerepet?

  1. Hőhatás.

  2. Mágneses hatás.

  3. Vegyi hatás.

  4. Élettani hatás.