Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 1., A távérzékelés fizikai alapjai

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A távérzékelés fizikai alapjai

1. fejezet - A távérzékelés fizikai alapjai

1.1 Bevezetés

A modul a távérzékelés folyamatának fizikai alapjait mutatja be, melyeknek ismerete alapot ad az elektromágneses energia közvetítésével megvalósítható adatnyerési és kiértékelési eljárások elméletének és gyakorlati megvalósításának a megértéséhez. Bemutatja továbbá a távérzékelésben használt energiaforrásokat és az elektromágneses energiát. Az elektromágneses energia jellemzésen túl a modul keretein belül kiemeljük azokat a kölcsönhatásokat, amelyek fellépnek az energia terjedése során. Részletesen foglalkozunk a földfelszín spektrális tulajdonságainak vizsgálatával és ennek gyakorlati jelentőségével.

Irodalomjegyzék

Csornai G. - Dalia O. : Távérzékelés. EFE FFFK jegyzet , EFE FFFK, Székesfehérvár , 1991

Domokos Gy-né : Távérzékelés a műszaki gyakorlatban , Műszaki Könyvkiadó , Budapest , 1984

Lillasand T. M., Kiefer R. W., Chipman W. J. : Remote Sensing and Interpretation , John Wiley and Sons, Inc. , 2007

Mészáros E. : Hogyan fedezték fel a levegőt , Magyar Tudomány, 2005/4 426. o. , 2005

Mucsi L. : Műholdas távérzékelés , Libellus , Szeged , 2004

Ravi P. Gupta : Remote Sensing Geology, 1991

Sárközi F. : Térinformaika elmélet oktató anyag , Műszaki Egyetem , Budapest , 1991 http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm

Távérzékelés alapjai , http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php