Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 1., A távérzékelés fizikai alapjai

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.7 Összefoglalás

1.7 Összefoglalás

A tananyag elsajátítása után Ön olyan ismeretekkel rendelkezik melyek szükségesek a távérzékeléses adatnyerés elméletének és ennek gyakorlati megvalósításához használt technikai megoldások megértéséhez. A földfelszín spektrális tulajdonságainak ismeretére alapozzuk a továbbiakban a képelemzés egyes kérdéseit.

Önellenőrző kérdések

  1. Mi a távérzékelés? Sorolja fel a távérzékelés elvi folyamatának elemeit!

  2. Jellemezze a távérzékelésben leggyakrabban használt energiaforrásokat. Adja meg a Nap sugárzásának energia eloszlását az optikai spektrum tartományban (rajz, magyarázat)!

  3. Milyen fogalmakat használhatunk az elektromágneses energia jellemzésére? Sorolja fel az optikai tartomány részeit!

  4. Mit tud mondani a légkör szelektív hatásáról? Mi a légköri ablak? Milyen összefüggés van a felvételek minősége és a légköri jelenségek között?

  5. Mi a célja a reflektancia vizsgálatoknak?

  6. Mutassa be a három fő felszínborítás (zöld növényzet, talaj és tiszta víz) reflektancia görbéinek jellegét (rajz)! Mitől függ különböző felszínborítás reflektanciája az optikai spektrum tartományban?

  7. Az alábbi ábrán látható reflektancia görbék milyen felszínborítást jelenthetnek? A válaszát indokolja!