Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 4., A távérzékelt felvételek kiértékelése

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - A távérzékelt felvételek kiértékelése

4. fejezet - A távérzékelt felvételek kiértékelése

4.1 Bevezetés

A távérzékelés fogalmába nemcsak az adatgyűjtés, de az adatok kiértékelése is beletartozik. A modul azokat az alapmódszereket, eljárásokat mutatja be, amelyek a képtartalomból a tematikus információ kinyerése és az eredmények többnyire tematikus térkép formában történő megjelenítése céljából alkalmazhatók. A képkiértékelésre vonatkozó általános ismeretek összefoglalása mellett hangsúlyt fektetünk a vizuális interpretáció folyamatára, az interpretációs elemekre és a tematikus adatok kinyerése során alkalmazott technikákra. A tárgyalt eljárások elméletét gyakorlati példákon mutatjuk be. A képelemzés során fellépő problémákkal és azok megoldási lehetőségeivel is foglalkozunk.

A számítógépes képkiértékelési eljárásokat és módszereket a FOI5 modulban foglaltuk össze.

Irodalomjegyzék

Bajzák D. : A távérzékelés alapjai, Melléklet , MTA Földrajztudományi Kutató Intézet , 1990

Büttner Gy. Aninger L. : Corine Land Cover Project. Technical Guide (fordítás)., Budapest , 1992

Colwell R. N. : Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry, USA , 1983

Csornai G. - Dalia O. : Távérzékelés. , EFE FFFK jegyzet. , Székesfehérvár , 1991

Gupta R.P. : Remote Sensing Geology, Germany , 1991

Lóki J. : Távérzékelés, Debrecen , 1996

Lillesand T. M., Kiefer R. W., Chipman W. J. : Remote Sensing and Interpretation , John Wiley and Sons, Inc. , 2007

Swain P. H. - Davis S.M. : Remote Sensing: The Quantitative Approach, USA , 1983

Szilágyi A. – Juhász I. : Talajtani légifénykép-interpretáció, Budapest , 1988